Tryskací zařízení s robotickým unašečem MAC

Tryskací zařízení s robotickým unašečem MAC

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění, Odstraňování koroze, Kosmetické úpravy, Tryskání

Průmysl:

Slévárny

Proces:

In-line

Výhody

Selektivní vystavení proudu tryskání pro maximální čistící účinek a energetickou efektivnost

Cílené tryskání kritických povrchů, dutin a vnitřních ploch

Snížená spotřeba abraziva, minimální opotřebení, nižší náklady na údržbu

Úplné odstranění abraziva uvnitř nebo vně stroje

Vlastnosti

 • Jednokomorový či dvoukomorový systém pracující v součinnosti s robotem
 • In-line možnosti (komory pro čistění/řezání)
 • Plně automatická provozní sekvence včetně nakládání/vykládání robotem
 • Manipulátor s díly manipuluje uvnitř zařízení
 • Víceosý pohyb, flexibilní upínání dílů
 • Rychlá a snadná výměna nástrojů

Aplikace

 • Povrchová úprava a odjehlování technicky náročných odlitků (z hliníku a hořčíku) pro automobilový průmysl

Vysoká účinnost čistění

Vzhledem k tomu, že lehké kovy jsou stále více používány v množství nových aplikací, požadavky kladené na kvalitu a výkon tryskacích systémů jsou stále přísnější. Slévárenský průmysl obecně a především automobilový průmysl tak vyžadují vysoký stupeň provozní spolehlivosti a konzistence, aby bylo dosaženo precizní povrchové úpravy jejich odlitků. Tryskací systémy MAC poskytují provozní spolehlivost a kapacitu nutnou ke splnění těchto požadavků. Jsou plně automatické a víceúčelové.

Povrchová úprava technicky náročných odlitků

Systémy MAC sestávají z jednoduchých nebo dvojitých buněk pro povrchovou úpravu a díky tomu vyžadují méně prostoru a šetří náklady. Jsou určeny pro cílenou povrchovou úpravu technicky náročných odlitků a jejich koncepční flexibilita usnadňuje jejich integraci do kompletních výrobních linek. Důležitou vlastností systémů MAC je také tlačítkem ovládané tryskání pro rozličné typy specifických odlitků.

Rozsah aplikací

Systémy MAC jsou primárně navrženy pro odhrotování a koncovou povrchovou úpravu hliníkových a hořčíkových odlitků. Kritické zóny a složité vnitřní tvary jsou dokonale vyčištěny.

Konfigurace systému

Tryskací systém MAC pracuje v součinnosti s průmyslovým robotem vybaveným sestavou dvojitého manipulátoru, který manipuluje s odlitky. Manipulace zahrnuje nakládání, vykládání a odstraňování abraziva. Přibližný hodinový výkon je 200 odlitků v jednokomorovém režimu a závisí na složitosti tvarů dílu. Tento koncept poskytuje následující výhody:

 • Simultánní provoz: V průběhu tryskání mohou současně probíhat jiné procesy, jako je například odstraňování abraziva, umisťování nebo odkládání obrobků atd.
 • Překrývání fází a sestava dvojitého manipulátoru slouží ke zkrácení celého cyklu a umožňuje prodloužení jednotlivých fází, jako je například doba otryskávání.
 • Upínací nástroje robotů a ramena robotů nejsou vystaveny proudu abraziva. Tím je minimalizováno opotřebovávání a dynamické zatížení.
 • Tryskací zařízení je vybaveno dveřmi se snadným přístupem s jednoduchými utěsňovacími prvky.

Výsledek: Maximální využití a ochrana všech konstrukčních prvků a součástí zařízení pomáhá ke snížení provozních nákladů.

 

Optimalizované čistění otryskáváním vyhovující specifickým typům odlitků

Srdcem zařízení je tryskací komora se třemi volitelnými pozicemi pro 2 nebo 3 metací kola.

Zařízení obsahuje manipulátorový typ držáku se dvěma upínacími rameny – jedním stacionárním a druhým pohyblivým – pro upnutí dílu. Samonastavovací přítlačné pružiny pevně drží obrobek na svém místě a neuvolní jej ani v případě výpadku napájení. Výměna upínacích a přídržných prvků odolných vůči opotřebení je rychlá a jednoduchá. V držáku manipulátorového typu se obrobek může ve stejném okamžiku otáčet ve dvou osách. Individuálně nastavitelná rychlost cyklu a programovatelné kývání a zastavení pohybu zajišťuje neměnnou preciznost a opakovatelnost různých fází cyklu a čisticího efektu a navíc kontinuální odstraňování abraziva z prohlubní a vnitřních otvorů. Metací kola mohou být umístěna ve třech polohách.

Výsledek: Maximální mobilita obrobku a možnost specifického otryskávání povrchu obrobku.

Provozní cyklus

Robot s dvojitým chapadlem, držící jedním chapadlem neočištěný obrobek, uchopí druhým, volným chapadlem otryskaný obrobek v manipulátoru stroje a vyloží ho z tryskacího prostoru stroje. Poté manipulátor může být naložen dalším neočištěným obrobkem. Dveře stroje se uzavřou jakmile chapadlo robotu opustí tryskací komoru stroje. Neočištěný díl je vystaven tryskání, přičemž je abrazivo průběžně odstraňováno z jeho vnitřních otvorů.

Manipulátorem držený obrobek se otáčí kolem podélné a příčné osy před metacími koly a všechny jeho povrchy včetně vnitřních ploch jsou důkladně otryskány. Servomotory a rotační enkodéry řídí přesnou polohu obrobku. Rychlosti otáčení jsou regulovány na základě specifických požadavků souvisejících s koncovou úpravou. Zbytky abraziva mohou být odstraněny uvnitř či mimo zařízení. Očištěný obrobek je umístěn na dopravník.

 

 

Snadná údržba, bezpečnost a spolehlivost

Kompaktní, prostorově úsporné komponenty a konstrukce tryskacího systému usnadňují kompletaci zařízení na místě instalace a jeho integraci do stávajícího výrobního provozu. Veškeré komponenty, jako je například tryskací komora, metací kola a manipulátor jsou pro zajištění dlouhodobé životnosti zkonstruovány z pečlivě zvolených materiálů odolných vůči opotřebení.

Univerzální metací kolo

Metací kolo je srdcem tryskacího stroje, protože parametry metacího kola určují výkon a hospodárnost stroje.

Tento stroj je ve standardu vybaven metacími jednotkami U70x500 Universal (nepřímo poháněné). Jsou vysoce flexibilní, kompaktní a použitelné pro oba směry otáčení. Poskytují dokonalé výsledky tryskání a vysoce pohodlný servis. 

Metací kola typu U jsou velkokapacitní metací kola s maximální energetickou účinností. Jejich robustní design zaručuje snadnou údržbu a speciální lité výstelky vysoce odolné proti otěru zajišťují minimální opotřebení a maximální životnost metacího kola.

Technické údaje


MAC

Rozměry obrobku max. (mm) 600x320x320
Max. hmotnost obrobku (kg) 15
Min. doba cyklu (sec) 18
Počet metacích kol 2-3
Výkon metacího kola (kW) 15/22

Originální náhradní díly

Dodáváme vysoce kvalitní náhradní díly s dlouhou životností. Jako největší distributor náhradních dílů v oboru jsme schopni dodávat po celém světě v co nejkratší době, abyste nemuseli mít na místě velké zásoby nebo přerušovat výrobu.

Kontaktujte nás přímo na čísle +49(0) 25 5688 0 nebo klikněte na odkaz a přejděte na náš kontaktní formulář.

Zde si můžete objednat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře