Tryskací stroj pro odokujení pásů

Tryskací stroj pro odokujení pásů

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění, Odstraňování koroze, Odstraňování rzi a okují za tepla

Proces:

Continuous

Výhody

Spolehlivý a úsporný provoz zaručující vysokou čistotu povrchu

Tryskání a kvalita povrchu do Sa 2 – Sa 2,5

Vysoká celková produktivita a spolehlivost, nízké nároky na místo

Snadné přizpůsobení šířce pásu

Vlastnosti

 • Uspořádání a koncepce metacích kol zajišťuje maximální využití tryskací energie a intenzity a zabráňuje vzájemnému ovlivnění při tryskání
 • Účinné ofukování abraziva, maximální čištění a recyklování abraziva, účinné zachytávání prachu
 • Vysoká otěruvzdornost opotřebitelných dílů
 • Pokračující další vývoj zajišťuje použití nejnovějších technologií; vysoká udržitelnost

Aplikace

 • Vysoce výkonné mechanické odokujení ocelových pásů (nerezová a křemíková ocel, s nízkým obsahem uhlíku, titanová) integrované ve velmi sofistikovaných kontinuálních výrobních linkách
 • Typové řady až do šířky pásu 600 mm / 1650 mm / 2100 mm
 • Modulární koncepce vyhovující požadavkům výroby

“Kvalita, která se projevuje i v malých detailech”

Mechanické předběžné odokujení a finální chemické povrchová úprava pásů nerezové oceli válcovaných za tepla (Cr-Ni, titanové pásy) a pásů ze slitin křemíku se téměř výhradně provádějí na integrovaných výrobních linkách, které kombinují žíhání, chlazení a mechanické odokujení. tryskací systémy Wheelabrator pro odokujení pásů jsou v tomto oboru dobře známé a nabízejí jasné výhody.

“Odokujení úzkých, středně širokých a širokých ocelových pásů”

Zařízení je stejně vhodné jak pro spojité, tak pro krokové mořící linky.

Během různých fází zpracování lze tryskací systémy Wheelabrator nastavit podle technických parametrů. Nastavení lze provádět pomocí regulace průtoku abraziva, změnou rychlosti tryskání abraziva nebo šířky tryskání. To zaručuje maximální využití výkonu a co nejúčinnější využívání zdrojů.

Konkrétní povrchové úpravy lze dosáhnout provozem několika modulů strojů za sebou. Ocelové pásy válcované za studena mohou systémem projít bez tryskání.

Konstrukce zařízení a provozní režim

Zařízení jsou samonosná a mohou být instalována na základu s nebo bez základové jámy.

Konstrukční prvky a dílčí sestavy:

 • Tryskací komora vyrobená z tvrdé manganové oceli: Čtyři metací kola v každém modulu – dvě nad horní stranou ocelového pásu a dvě pod spodní stranou ocelového pásu. Pogumované válce umístěné na vstupní a výstupní straně tryskací kabiny slouží k podepření pásu

 • Zařízení pro odstranění abraziva: Za každou tryskací komorou je umístěno ofukovací zařízení na stlačený vzduch, které odstraňuje abrazivo z horní části ocelového pásu a vrací jej zpět do oběhu abraziva pro opětovné použití

 • Recirkulace abraziva a separátor s pneumatickým systémem odlučování nečistot: Pneumatický separátor čistí cirkulující abrazivo. Nové abrazivo je dodáváno v závislosti na spotřebě. Výsledkem je průběžné zachovávání kvality provozní směsi a konstantní efektivita otryskávání

 • Systém odsávání prachu: Tryskací a čistící kabina, oběh abraziva a separátory jsou napojeny na systém odsávání prachu
V závislosti na rozmístění modulů a následně prováděných výrobních operacích může vyjíždějící ocelový pás směřovat rovně nebo diagonálně nahoru.

“Horizontální otryskávání středně širokých a širokých pásů”

Tyto systémy jsou určeny pro provádění příčného čištění tryskáním. Jednotlivé moduly fungují sekvenčním způsobem. Metací kolo může být nastaveno tak, aby prostřednictvím nastavení tryskacího obrazu pokrylo celou šíři pásu a dosáhlo stabilní účinnosti otryskávání. Střídavé uspořádání metacích kol zabraňuje interferencím proudů abraziva. Čisticí výkon otryskávání zůstává konstantní bez ohledu na šířku pásu. V závislosti na šířce pásu je upravována pouze rychlost průchodu pásu.

“Horizontální systémy pro otryskávání úzkých pásů”

Tento systém je navržen pro podélné otryskávání pomocí 4 metacích kol. Metací kola jsou nakloněna vůči rovině pásu v úhlu, který zabraňuje interferenci abraziva. Volitelný úhel dopadu abraziva plně transformuje instalovaný výkon na účinek odkujení. Veškerá metací kola mohou být rychle a automaticky přizpůsobena pro program nového pásu, což zajišťuje optimální využití proudu abraziva.

Bezpečný provoz, jednoduchá údržba

Konstrukce posuvu pásu v čisticím tryskacím zařízení zajišťuje, že nedochází k poškození jeho povrchu. Díky pečlivému čistění a úplnému odsávání prachu opouští zařízení zcela čisté pásy. Jednoduché, nicméně velmi účinné utěsňovací prvky zabraňují, aby se abrazivo dostalo do styku s obsluhou stroje.

Velké servisní dveře a speciální konfigurace konstrukce umožňuje snadný přístup pro provádění inspekcí a prací souvisejících s údržbou. Veškerá metací kola jsou snadno přístupná pro provádění pravidelných prohlídek nebo výměnu opotřebitelných prvků nebo dílčích sestav. Komponenty s vysokou přesností zpracování umožňují rychlou demontáž a instalaci dílů.

Pro zachování tryskacího zařízení v bezvadném provozním stavu je doporučeno používání originálních náhradních dílů a servisních služeb firmy Wheelabrator. Čisticí tryskací systém může fungovat bez zásahu operátora a vyžaduje pouze pravidelnou kontrolu.

Úspory výrobních nákladů

Integrace do existujících výrobních linek je možná bez nutnosti provádění větších úprav. Optimální využití čisticího výkonu tryskání, které pokrývá celou šíři pásu, usnadňuje dosažení vysoké čistoty po dokončení procesu a může značným způsobem snížit konečné náklady související s povrchovou úpravou.

 

Animace tryskací stroj pro odokujení pásů

Podívejte se na 3D animaci zde

Universal Wheel

The blast wheel is the heart of the blasting machine, as the choice of blast wheel determines the power output and the economics. 

This machine is fitted with Universal shot blast wheels as standard. The Wheels are highly flexible, compact and have rotation in both directions. They provide perfect blast cleaning results and highly convenient servicing features.

The U Blast Wheels are high capacity blast wheels with maximum energy efficiency. Their rugged design means that maintenance is easy, and the special and highly wear resistant cast alloy liners ensure minimum wear and maximum service life of the blast wheel.

Technické údaje

Zařízení pro středně široké/široké pásy

HB-4/1600

HB-4/2100

Šířka pásů (mm) 600-1600 1550-2100
Rychlost průchodu (m/min)* 20 15
Počet metacích kol 4 4
Výkon metacího kola (kW) 90 90
Abrazivní výkon/kolo (kg/min) 1200 1200

* Rychlost odpovídající konkrétnímu materiálu a šířce svitku, typu okují a požadovanému povrchu bude uvedena na vyžádání.

Zařízení pro úzké pruhy

HB-4/600

Šířka pásů (mm) 600
Počet metacích kol 4
Výkon metacího kola (kW) 45
Abrazivní výkon/kolo (kg/min) 550