Czym jest wibracyjne wykończanie powierzchni?

Wibracyjne wykończenie powierzchni, znane również jako wykończenie masowe, to proces mechaniczny/chemiczny usuwania nadlewów, obróbki promieniowej, wygładzania, polerowania i odtłuszczania pojedynczych, masowo produkowanych części.

Wykańczanie masowe to proces, w którym części są zanurzane w materiałach i mieszaninach ściernych (specjalnie uzdatniana woda) w urządzeniu do wibracyjnego wykańczania powierzchni. Urządzenie wibruje, powodując, że zawartość porusza się ruchem okrężnym, a materiały ścierne ocierają się o część, która ma być wykończona w pożądany sposób.

Proces wykańczania wibracyjnego jest stosowany zarówno do bardzo małych, jak i bardzo dużych przedmiotów obrabianych, o prostej i bardzo skomplikowanej geometrii.

 

Procesy wykańczania masowego mogą być projektowane jako:

 • System ciągły – w której części wprowadzane są przy jednym końcu i odprowadzane przy wyjściu w stanie skończonym
 • Systemy partii – w których zestawy części są dodawane, obrabiane i usuwane przed wprowadzeniem kolejnej partii
 • Proces sekwencyjny – który obejmuje przeprowadzanie części przez wiele procesów wykończania masowego w celu zapewnienia lepszego wykończenia
 • Systemy jednoczęściowe – w których duże części są poddawane obróbce indywidualnej

 

Wibracyjne wykończanie powierzchni jest stosowane do:

 • Usuwania nadlewów: usuwanie cząstek i wiórów (znanych jako nadlewy), które pojawiają się podczas obróbki metalu skrawaniem
 • Polerowania: wytwarzanie gładkiego, jasnego, refleksyjnego wykończenia powierzchni
 • Wygładzania: poprawianie wykończenia powierzchni oraz wyrównywanie defektów i ostrych krawędzi
 • Super wykończenia: wytwarzanie wysokiej jakości gładkiej powierzchni
 • Czyszczenia: usuwanie zanieczyszczeń, odpadów, smaru lub brudu z komponentów
 • Międzyoperacyjnego nakładania powłok: tworzenie płaskiego, gładkiego wykończenia powierzchni przed późniejszym nakładaniem powłoki;
 • Docierania kulkowego: przetwarzanie o wysokiej intensywności, zazwyczaj przy użyciu kulek ze stali nierdzewnej, w celu wytworzenia jasnego wykończenia z połyskiem
 • Oczyszczania bębnowego lub turbinowego: oryginalny proces usuwania nadlewów lub polerowania komponentów przy użyciu turbiny obrotowej zamiast zbiornika wibrującego 

Korzyści wynikające z wykończenia wibracyjnego

 • Mniejsze zużycie części, sprawiające, że są one bardziej wytrzymałe i zwiększa się moc wyjściowa
 • Opłacalność i mniejsza pracochłonność
 • Gładsza powierzchnia sprawia, że komponent pracuje w sposób chłodniejszy, szybszy i dłuższy
 • Tworzy dokładny, kontrolowany i jednolity standard wykończenia – super wykończenie do 0,03 ra

Oferta firmy Wheelabrator w zakresie wykończenia wibracyjnego

Wheelabrator Vibro oferuje szeroki zakres materiałów do wykończenia masowego wibracyjnego, ale nie tylko, sprawiamy również, że proces odbywa się bezproblemowo.

Pozwól nam udowodnić i ulepszyć swój proces obróbki w celu

 • Poprawy wykończenia produktu,
 • Ulepszenia czasu trwania procesu,
 • Ulepszenia właściwości dot. zużycia materiałów ściernych lub
 • Zmniejszenia kosztów,

lub zapewnienia wszystkich czterech powyższych punktów!

Odwiedź strony Wheelabrator Vibro