Restartuj bezpiecznie swoje oczyszczarki strumieniowo-ścierne

Published

Zastosuj szczególne środki ostrożności przy ponownym uruchamianiu urządzeń po dłuższym okresie postoju, aby uniknąć uszkodzenia maszyny lub czegoś gorszego.

Poniżej kilka podstawowych spraw wymagających sprawdzenia

Jeżeli maszyny - w szczególności śrutownice turbinowe – pozostają wyłączone na dłuższe okresy czasu, skorodowane ścierniwo, pyły oraz ścierniwo zalegające w układzie mogą ulegać zbryleniu. Jeżeli nie zostanie to usunięte przed restartem, zbrylone ścierniwo może spowodować zniszczenie maszyny a jednocześnie stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Niniejsza lista kontrolna obejmuje najważniejsze obszary uwagi w trakcie ponownego uruchomienia urządzeń po dłuższym okresie przestoju.

Brak kontroli oczyszczarki przed jej restartem może stanowić poważne zagrożenie

Co sprawdzać

Generalnie w każdym przypadku należy sprawdzić elementy zabezpieczeń takie jak wyłączniki awaryjne, bariery świetlne itp. jak również szafę sterowniczą pod kątem ewentualnej utraty programów śrutowania z powodu wyczerpanych baterii.

Po dokonaniu kontroli podzespołów wg poniższego zestawienia, kiedy maszyna zostanie ponownie uruchomiona należy zwrócić szczególną uwagę na nietypowe hałasy, błędne informacje lub niewłaściwe ustawienia przy monitorowaniu pracy maszyny.

W przypadku każdej śrutownicy turbinowej

 • sprawdzić możliwość ręcznego obrotu każdej turbiny, powinna obracać się bez oporów
 • usunąć skroplony osad z układów pneumatycznych i przedmuchać przewody przy pomocy  sprężonego powietrza
 • sprawdzić, a w przypadku potrzeby wyregulować naciąg pasa podajnika kubełkowego
 • sprawdzić jakość ścierniwa, usunąć ścierniwo, które uległo zbryleniu
 • sprawdzić poziom ścierniwa, uzupełnić w miarę potrzeb
 • sprawdzić wszystkie napędy przy ręcznym sterowaniu
 • sprawdzić i oczyścić sita w układzie recyrkulacji ścierniwa
 • sprawdzić układ filtracji pod kątem zalegania warstw pyłu (po czystej stronie lub na wentylatorach), zdmuchnąć wszelkie skondensowane osady ze zbiornika sprężonego powietrza  oraz sprawdzić filtr pyłowy
 • upewnić się, czy układ transportu pracuje poprawnie (właściwy naciąg łańcuchów, płynny ruch napędów)

 

W przypadku oczyszczarek pneumatycznych

 • sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są w dobrym stanie: nie noszą śladów przypaleń, nie ma wycieków ścierniwa lub oleju, czy podzespoły nie są nadmiernie zużyte, okna wizyjne nie są rozbite, czy nie ma  śladów uszkodzeń lub częściowego demontażu
 • sprawdzić, czy wszystkie dysze są właściwie osadzone i zabezpieczone
 • sprawdzić, czy poziomy ścierniwa w zbiornikach magazynowych są uzupełnione wg potrzeb
 • sprawdzić, czy w układzie nie zalegają ciała obce takie jak na przykład narzędzia pozostawione wewnątrz komory śrutowej
 • sprawdzić, czy w napędach znajduje się środek smarny, uzupełnić w miarę potrzeb według zaleceń producenta
 • sprawdzić i wyregulować naciąg łańcuchów i pasów
 • w zależności od konstrukcji maszyny sprawdzić, czy elementy ruchome mogą pracować bez zakłóceń
 • sprawdzić, czy maszyna jest w poprawny sposób wpięta do sieci elektrycznej, układu sprężonego powietrza, instalacji wodnej (jeżeli dotyczy)
 • sprawdzić, czy filtr pyłowy jest połączony z maszyną
 • opróżnić wszystkie pojemniki na pyły i odpady
 • sprawdzić jakość ścierniwa, usunąć ścierniwo, które uległo zbryleniu
 • sprawdzić wszystkie napędy w trybie ręcznym
 • sprawdzić i oczyścić sita w układzie recyrkulacji ścierniwa łącznie z lejami zsypowymi w kabinie śrutowej
 • sprawdzić układ filtracji pod kątem zalegania warstw pyłów (po czystej stronie lub na wentylatorach), sprawdzić czy układ otrzepywania filtrów działa poprawnie i ewentualnie wyregulować 
 • przed uruchomieniem maszyny upewnić się, czy nikt nie przebywa we wewnętrzu komory śrutowej

Kontakt z nami w sprawie bezpiecznego restartu

Kontakt z nami w sprawie bezpiecznego restartu

Twoje dane