Kontinuální průběžná tryskací zařízení

Wheelabrator nabízí dvě odlišné kategorie bubnových tryskacích zařízení

Bubnová tryskací zařízení zpracovávající díly v dávkách pomocí technologií tryskání stlačeným vzduchem nebo metacími koly a průběžná bubnová tryskací zařízení posouvající díly zařízením k dalšímu operačnímu postupu umožňují provádět následující činnosti a aplikace:

Kontinuální posuv materiálu pro konzistentní efektivitu tryskání

Díky přehlednému uspořádání a prostorově úsporné konstrukci umožňují průchozí systémy dosažení plynulého toku materiálu a krátkých přepravních vzdáleností bez nutnosti meziskladování dílů nebo zásahů operátora, a nabízí tedy značný potenciál v oblasti snižování nákladů.

Průchozí systémy jsou navrženy pro splnění požadavků výrobních procesů s měnícími se objemy výroby a automaticky se přizpůsobují různým rychlostem produkce. Jsou ideální pro integraci do plně automatizovaných provozů začínajících odlévací linkou a vrcholící dokončenými a čistými odlitky.

 

 

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění

Průběžné bubnové tryskací zařízení CT

Průběžná bubnová tryskací zařízení CT jsou umístěna buď v automatizovaném procesu nebo v kontinuální výrobní lince. The systems are equipped with an endless apron conveyor and between 2 and 6 blast wheels. Tyto systémy jsou vybaveny nekonečným článkovým dopravníkem a 2 až 6 metacími koly.

Další informace

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění

Průchozí tryskací zařízení DT

Stroje využívající princip bubnu jsou v součastnosti jednou z nejrozšířenějších technologií. Polygonální tvar zajišťuje šetrné převalování obrobků. Průběžná bubnová tryskací zařízení automatizují výrobní kroky a zlepšují pracovní prostředí.

Další informace

Norican Digital

Increasing productivity in the metalworking industry with IoT technologies.

Monitizer