Co je tryskání?

Tryskání je metoda používaná k čištění, zpevňování nebo leštění kovů. Tryskání se používá v téměř každém průmyslu, který používá kovy, včetně leteckého, automobilového průmyslu, stavebnictví, slévárenství, stavby lodí, železnic a v mnoha dalších. Používají se dvě technologie: tryskání metacím kolem a tlakovzdušné tryskání.

Toto video z kanálu Discovery Channel nazvané „Postav to větší“ dokonale znázorňuje tryskání a představuje stroj Wheelebrator závěsného typu s metacími koly na vojenské základně Anniston v USA.

 

Čištění trupu tanku

Podívejte se na video natočené televizním kanálem Discovery Channel na vojenské základně v Annistonu, ve kterém uvidíte, jak stroj Wheelabrator čistí tyto obrovské součásti vozidla.

Tryskání metacím kolem

Při tryskání se otáčením kola turbiny elektrická energie motoru přímo mění na kinetickou energii abraziva. Kapacita každého kola se pohybuje od 60 kg/min do 1200 kg/min. S využitím pohybové energie abraziva jsou tryskací stroje uplatňovány všude tam, kde je potřeba povrch obrobků zbavit rzi, okují, otřepů nebo písku z odlitků.

Typ tryskacího stroje, který bude pro daný účel použit, je často určen způsobem dopravy otryskávaných dílů. Od jednoduchých stolových tryskacích strojů k integrovaným plně automatickým manipulačnímstrojům pro sériové výrobce automobilů, přes válečkové dopravníky and odkujovací systémy.

Tlakovzdušné tryskání

Stroje pro tlakovzdušné tryskání jsou ve a tryskacího kabinetu. Tryskací médium je pneumaticky zrychleno stlačeným vzduchem a tryskou vystřeleno na otryskávaný díl. Ve speciálních případech využití je možno aplikovat směs média s vodou - pak se metoda nazývá mokré tryskání..

Jak u tlakovzdušného tak u mokrého tryskání mohou být trysky instalovány ve fixní poloze, ovládány manuálně nebo automatickými ovladači trysek či roboty.

To, jaký způsob tryskání použijeme, určuje výběr abraziva Ve většině případů může být použit jakýkoli typ suchého nebo kapalného abrazivního média.