Technologie Module8

Je známo, že určení správného stroje pro tlakovzdušné tryskání je složité. Proto společnost Wheelabrator vypracovala soubor principů, které usnadní proces rozhodování a zajistí, aby pro danou aplikaci bylo navrženo  správné řešení. 

Module8 je soubor osmi principů charakterizujících samotné jádro podnikání společnosti Wheelabrator  v oblasti tlakovzdušného tryskání. Díky správnému porozumění těmto osmi principům je možno zajistit správné řešení pro vaši aplikaci.

Technologie Module8

Jde o těchto 8 principů:

  1. Flexibilita
  2. Snížení opotřebení
  3. Snadná údržba
  4. Bezpečnost
  5. Zajištění produktivity
  6. Spolehlivost procesu
  7. Kvalita
  8. Krátké dodací lhůty

Module8 Flexibilita

1. Flexibilita

Koncepce Module8 provádí zákazníka flexibilním sestavením stroje, který lze konfigurovat podle jeho počátečních požadavků. Tento systém umožňuje zákazníkovi začít s procesem o malém objemu, bez nutnosti kupovat zcela nový stroj, stroj může „růst" s podnikáním zákazníka.

2. Snížení opotřebení

Tryskácí kabiny Wheelabrator jsou  navrženy tak, aby zajišťovaly minimalizaci  opotřebení vnitřního prostoru. Například manipulátory trysek jsou na střeše stroje, což snižuje jejich opotřebení. Design strojů Module8 zajišťuje, aby bylo uvnitř tryskací komory nebo v oblasti přímého dopadu abraziva co nejméně komponentů stroje.

3. Snadná údržba

U všech komponentů  lze provádět servis z úrovně podlahy nebo z úrovně střechy. Dvířka stroje jsou dostatečně veliká, aby servisní technik mohl fyzicky v případě potřeby vstoupit do stroje, místo aby musel při opravě či servisu dílů sahat dovnitř malými dvířky.

Všechny komponenty stroje jsou snadno dostupné pro údržbu.

4. Bezpečnost

Řada Module8 obsahuje velký soubor bezpečnostních funkcí jako standardní vybavení. Ty zahrnují:

Komora je navržena s ohledem na bezpečnost, protože všechny komponenty jsou z důvodu snadného přístupu a zvýšené bezpečnosti připevněny k vnější stěně komory.

Na stroji je několik míst pro HMI panel, takže operátor může obsluhovat  stroj z několika míst jak na úrovni podlahy, tak na střeše stroje.

Stroje jsou vybaveny funkcí manuálního vypínání – po stisknutí vypínače mohou být během servisu a údržby pohybující se komponenty bezpečně opraveny.

5. Kapacita stroje

Proces Module8 je vyvíjen po dobu téměř jedné dekády, a během testování dochází stále k jeho zlepšování. Spolehlivost stroje a jeho komponentů nemá konkurenci.. Řadu Module8 lze nalézt v mnoha průmyslových odvětvích.Trvale jsou nasazeny v automobilovém a leteckém průmyslu, kde tyto stroje prokázaly své funkční možnosti při vysokoobjemové produkci ve vícesměnném provozu.

6. Spolehlivost procesu

Stroje Module8 jsou standardně vybaveny automatickým ovládacím systémem. Tento systém reguluje tlak vzduchu, průtok abraziva a vzduchové trysky. V kombinaci s ovládacími prvky PLC jsou parametry otryskávání automaticky regulovány a příslušným způsobem seřizovány, s nutností lidského zásahu.

Za druhé - řídící systém je rovněž velmi důležitý pro cirkulaci abraziva. Systém Module8 reguluje nejen průtok , ale také kvalitu a směs abraziva. Abrazivo je čištěno ve vzduchové pračce a v sítových jednotkách v několika fázích tak, aby bylo zajištěno, že se do procesu otryskávání vrátí pouze abrazivo se správnou směsí a kvalitou.

7. Kvalita

Jsme hrdi na poskytování programu trvalého zlepšování řady Module8. Každý komponent se testuje a znovu testuje, aby byla zajištěna nejvyšší výsledná kvalita - kvalita Wheelabrator .

Pro dosažení kvality produktové řady Module8 jsou důležití i dodavatelé, se kterými Wheelabrator pracuje. Toto partnerství se rozvíjí po mnoho let a zaručuje, že dodané díly mají nejvyšší standard kvality a že produktová řada Module8 stále dobře funguje.

8. Krátké dodací lhůty

Modulární proces řady Module8 se řídí standardizovanými pravidly, které ve svém důsledku vedou ke kratším dodacím lhůtám. Tento modulární proces také znamená, že mnoho komponentů stroje se vyrábí opakovaně, což zvyšuje kvalitu.

Jednoduchost řady Module8 rovněž znamená, že stroje mohou být vyráběny ve kterékoli z našich továren na světě - to zaručuje zákazníkovi nejlepší kvalitu Wheelabrator, a přitom výhody lokálně vyráběných strojů s rychlými dodacími dobami.

The Module8 Range Consists of 5 Machines

Technologie:

Zařízení pro tlakovzdušné tryskání

Aplikace:

Čištění

Satellite Turntable Machine ST

Highly flexible machine range, with one or two satellite tables, for light up to heavy parts.

Další informace

Technologie:

Zařízení pro tlakovzdušné tryskání

Aplikace:

Čištění

Turntable Machine TT

Highly flexible machine range, with one or two turntables, for light up to heavy parts.

Další informace

Technologie:

Zařízení pro tlakovzdušné tryskání

Frame Machines FM

Highly flexible machine range, with two to four frames, for light up to heavy parts.

Další informace

Internal Cleaning Machines

Internal airblast machines reliably blast interior cavities of simple or complex castings, for example cylinder head bores and water jackets, crank cases, engine blocks and suspension components.

Další informace