Průchozí jednokolejnicový
otryskávací stroj – typ C

Průchozí jednokolejnicový otryskávací stroj – typ C

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění, Odstraňování koroze, Příprava na spojování a pokovování, Tvarování povrchu

Průmysl:

Lehké střední

Proces:

Continuous

Výhody

Nejnovější dopravní technologie

Vysoce účinná metací kola

Krátká doba tryskání

Různé velikosti a varianty strojů

Features

  • Nejnovější dopravní technologie
  • Vysoce účinná metací kola
  • Krátká doba tryskání
  • Různé velikosti a varianty strojů

Aplikace

  • Odstraňování okují z řezání či kování nebo rzi
  • Otryskávání ocelových konstrukcí jako předúprava před nátěrem
  • Odstraňování otřepů a přetoků
  • Zvyšování drsnosti povrchu
  • Odstraňování slévárenského písku a zbytků

Stroj

Speciální funkcí nepřetržitě pracujícího průchozího stroje je konstantní rychlost pohybu obrobků. Schopnost přizpůsobit rychlost pohybu obrobků a výkon kol zajišťuje, že stroj lze snadno a bez problémů integrovat do stávající výrobní linky. Abrazivo je velmi účinně předakcelerováno metacími koly TITAN, což umožňuje krátkou dobu opracování a sníženou spotřebu abraziva ve srovnání s běžnými metacími koly. Maximálního pokrytí obrobku je dosaženo uspořádáním metacích kol do tvaru „X“, diagonálně k pohybujícímu se obrobku. V tomto uspořádání lze důkladně otryskávat přední hrany komplexních komponent, svařované části i dílce řezané plamenem.

Proces

Obrobky jsou přenášeny na rotačních hácích na ručně ovládané kolejnici nebo dopravovány automaticky pomocí (volitelného) dopravníku Power & Free do tryskací kabiny, kde jsou otryskávány pomocí metacích kol. Cyklus tryskání probíhá podle přednastavené doby otryskávání. Jakmile se metací kola zastaví, dvířka se otevřou a hák automaticky vyjede.

Souvislý stropní dopravník

Souvislý stropní dopravník umožňuje průchod obrobků strojem konstantní rychlostí. Dopravník sestává ze systému řetězů a vozíků zavěšené na jedné kolejnici a umožňuje pohon konstantní rychlostí nebo indexování.

Rychlost dopravy nebo doba indexování mohou být koordinovány s výkonem metacích kol a požadovanou povrchovou úpravou. Systém lze snadno rozšířit tak, aby vyhovoval uspořádání továrny, a integrovat s provozem před tryskáním nebo po tryskání.

Speciální vlastnosti a možnosti

Standardní stroj: Použité abrazivo a jemné částice padají přes sběrnou násypku pod tryskací kabinou a jsou dopravovány šnekovým dopravníkem do korečkového výtahu a dále do návratové jednotky abraziva.

Uvnitř jednotky prochází použité abrazivo sítem, které zachycuje částice nerovnoměrné velikosti, do sila abraziva / vzduchového separátoru, kde je abrazivo čištěno pro další použití.

Možnosti použití média

Pro lepší čištění abraziva, např. oddělování hliníkového prachu, lze nainstalovat vibrační síto mezi návratovou jednotku a silo abraziva.

Možnosti použití pro slévárenství / těžký průmysl / aplikace s výskytem písku

Šnekový dopravník lze nahradit vibračním dopravníkem, který poskytuje počáteční čištění a odděluje písek a těžké nečistoty z použitého abraziva. V ideálním případě je vhodné nainstalovat dopravník s volitelným magnetickým separátorem pro odstraňování písku a prodloužení životnosti stroje. Abrazivum je poté odváděno do vzduchového separátoru jako dříve.

Dopravník Power & Free

Pro dopravníky Power & Free jsou charakteristické dvě kolejnice umístěné na sobě: horní kolejnice je opatřena tažným řetězem, dopravní zařízení je zavěšeno na dolní kolejnici. Dopravník Power & Free poskytuje vysokou flexibilitu propojení různých výrobních procesů.

Robustní provedení dopravníků Power & Free používaných společností Wheelabrator je vhodné zejména pro použití s vysokým namáháním, např. s vysokým obsahem prachu nebo při vysokých teplotách.

V provozu umožňuje systém Power & Free automatizaci dopravního procesu pro průchozí jednokolejnicový otryskávací stroj, který propojí s nadřízeným ovládáním výroby – např. integrací otryskávacího stroje mezi vysekávací stroj a detektor prasklin. V případě samostatných systémů operátor zahájí automatické zpracování předem zvoleného počtu dopravních zařízení.

Metací kolo TITAN

Metací kolo je srdcem tryskacího stroje, protože volba metacího kola určuje výkon a ekonomiku. 

Tento stroj je standardně vybaven metacími koly TITAN. Kolo TITAN nabízí vynikající tryskací výkon a bezkonkurenční životnost hlavních tryskacích komponentů, které jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. 

TITAN nabízí ještě větší sílu stěny díky opotřebitelnému obložení, které vytváří vzduchotěsné a zcela izolované pouzdro a zároveň usnadňuje údržbu a opravy. K dispozici je celá řada variant a velikostí, které zajišťují, aby vybrané kolo vyhovovalo dané pracovní operaci.

Originální náhradní díly

Dodáváme vysoce kvalitní náhradní díly s dlouhou životností. Jako největší distributor náhradních dílů v oboru jsme schopni dodávat po celém světě v co nejkratší době, abyste nemuseli mít na místě velké zásoby nebo přerušovat výrobu.

Kontaktujte nás přímo na čísle +49(0) 25 5688 0 nebo klikněte na odkaz a přejděte na náš kontaktní formulář.

Zde si můžete objednat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

Odstraňování abraziva

Během procesu tryskání se hromadí prach, zbytky abraziva a další pevné částice či nečistoty (jemné částice) ze rzi a okují odstraněných z obrobků. Jemné částice jsou oddělovány v návratové jednotce abraziva, kterou lze jednotlivě přizpůsobit různým druhům a velikostem abraziva.
Návratová jednotka abraziva se skládá z nárazového separátoru a kazetového filtru. Nárazový separátor odstraňuje jemné částice z abraziva a slouží jako certifikované zařízení k hašení jisker, které splňuje všechna nařízení ATEX.
Kazetový filtr poskytuje nezbytný podtlak pro odstraňování prachu. Může být nainstalován samostatně vedle otryskávacího stroje. Filtr je automaticky čištěn impulsy stlačeného vzduchu s nastavitelnou intenzitou a délkou trvání. Všechny prvky jednotky filtru jsou chráněny před zdroji vznícení.
Jako jinou možnost lze pro odstraňování prachu použít mokré filtrační jednotky. Ty jsou obvykle používány při tlakovém odlévání z hliníku.

Vibrační dopravník

Namísto standardního šnekového dopravníku lze použít vibrační dopravník pro dopravu abraziva z otryskávací kabiny do korečkového výtahu. Síto nainstalované ve vibračním dopravníku odděluje hrubé částice od abraziva. Za účelem odstranění prachu je dopravník propojen s prachovým filtrem centrálního stroje.

 

Vibrační síto

Pro zajištění nepřetržitého procesu tryskání je k čištění abraziva použito vibrační síto.
Vibrační síto se používá za jednotkou návratu abraziva k prosívání hrubých částic, např. hliníkového prachu z hliníkových odlitků, z abraziva, aby neovlivňovaly proces tryskání.
Síto je nainstalováno nad silem. Je poháněno dvěma vibračními motory a uváděno do pohybu podobného střásacímu sítu. Cíleného prosívání nežádoucích částic je dosaženo úpravou jemnosti síta odpovídající procesu. Částice jsou automaticky odváděny výpustnou hadicí do odpadní nádoby.
Boční klapky umožňují snadný přístup k sítu pro potřeby údržby.

Magnetický separátor

Magnetický separátor zvyšuje rentabilitu snižováním opotřebení stroje i spotřeby abraziva.
Slévárenský písek a písek na jádra je z odlitků odstraňován během procesu tryskání. Protože způsobuje vysoký otěr, musí být z feromagnetického abraziva odstraněn co nejrychleji a nejúčinněji. K tomu slouží magnetický separátor.
Dva válečky s nastavitelnými magnetickými poli a prosívací skříň oddělují slévárenský písek a písek na jádra a také nečistoty z abraziva pro další použití; tímto způsobem zůstávají pouze 0,2 % hmotnosti nečistot. Tím je omezeno opotřebení i spotřeba abraziva, což přispívá k vyšší rentabilitě.