Zařízení s horizontálním pásem

Dopravníkové zařízení s nakloněným pásem

Tryskací zařízení s nakloněným pásem  jsou určena k  odstranění okují a písku z osově souměrných železných a ocelových dílů, pro odpískování a odjehlování lehkých kovových dílů nebo pro zpevňování povrchu obrobků ve tvaru kotouče nebo bubnu.  

V systémech tryskání s nekonečným pásovým dopravníkem se tryskáním v kontinuálním toku spolehlivě a efektivně čistí osově souměrné díly citlivé na nárazy a vibrace (brzdové bubny, brzdové kotouče, ráfky kol atd.). Obrobky se  přepravují na pásovém dopravníku a spočívají na bočních vodicích přípravcích. Řemenový pohon a třecí vlečení na vodicích přípravcích vyvolává kontinuální a nastavitelné otáčení dílů. Všechny povrchy dílů a větracích kanálů jsou selektivně otryskávány.

Tryskací zařízení s ocelovým pásem

Tryskací zařízení s ocelovým pásem jsou často používána v kovárnách, slévárnách železa a oceli a slévárnách hliníku, kde je třeba vyčistit díly, které jsou příliš velké nebo nevhodné pro proces bubnového tryskání. Tato zařízení lze snadno integrovat do automatického přepravního systému a rychle zpracovávat velká množství dílů. Při průchodu zařízením jsou díly čištěny horními a dolními turbínami, z čehož vyplývá že  pás je opotřebitelným dílem. Společnost Wheelabrator proto používá pouze pásy vysoce odolné proti opotřebení vyrobené z manganové oceli.

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění

Dopravníkové zařízení s nakloněným pásem IBC

Zařízení Wheelabrator s nakloněným pásem zajišťuje přepravu bez nárazů a zároveň efektivně vystavuje všechny povrchy proudu tryskání, což snižuje náklady na díl díky eliminaci poškození a odpadu a zároveň zlepšuje kvalitu povrchové úpravy.

Další informace

Proces:

In-line

Aplikace:

Čištění

Tryskací stroj s drátěným pásem CMC CMS

Stroje s drátěným pásem se používají k odpískování plochých, tenkých a křehkých odlitkú z železných a hliníkových slitin, což vyžaduje specifické požadavky na tryskací stroje a technologii tryskání.

Další informace

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění

LBS Mesh Belt Shot Blast Machines

Light and flexible LBS mesh belt shot blast machine for light to medium applications.

Další informace

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění

Stroj s drátěnou sítí

Wheelabrator mesh belt shot blast machines efficiently blast both flat or very complex parts in a pass-through process.

Další informace

Norican Digital

Increasing productivity in the metalworking industry with IoT technologies.

Monitizer