Konzervační linky

Konzervační linky

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Průmysl:

Lehké střední

Proces:

In-line

Výhody

Souvislé otryskávání

Vysoce účinná metací kola

Všestranná technologie dopravy

Vysoká bezpečnost procesu

Features

 • Nabídka kompletních systémů
 • Všechny komponenty od jednoho dodavatele
 • Osvědčené schopnosti – špička v oboru
 • Kvalitní součásti
 • Osvědčená technologie
 • Vlastní design – flexibilní konstrukce
 • Jednoduchá integrace do stávajících výrobních procesů
 • Široká řada velikostí a variant systému

Aplikace

 • Odstraňování okují z řezání nebo kování a rzi
 • Zvyšování drsnosti povrchu

“Ochrana ocelových produktů před korozí”

Konzervační linky kombinují zahřívání (sušení), otryskávání, nanášení povrchové vrstvy a vysoušení obroků, např. ocelových plechů, profilů, trubek a ocelových konstrukcí, v rámci jedné automatické linky.

Konzervační linky jsou ideální tam, kde je dlouhá doba výroby nebo skladování mezi otryskáváním a konečnou povrchovou úpravou. Jako prevence obnovení koroze je nanesen základní nátěr na svary, který poskytuje odolnost proti korozi po dobu několika týdnů.

Zpracovat lze plechy až do šířky 5 000 mm s rychlostí průchodu od 1,0 do 8,0 m/min.

“Vše, co potřebujete, pod jednou střechou”

Na základě různých oblastí použití konzervačních linek vyvinula společnost Wheelabrator širokou řadu možností pro maximálně všestranné použití.

Společnost Wheelabrator nabízí přizpůsobená řešení pro integrované linky pro zpracování oceli a konzervaci na základě dlouholetých zkušeností v tomto sektoru: Díky svému vynikajícímu konstrukčnímu know-how navrhujeme systémy pro vaše obrobky v souladu s vašimi požadavky, abychom zajistili požadovanou úroveň kvality při současné optimalizaci procesu a provozních nákladů.

“Dostupné možnosti”

 • Infračervené předehřívače
 • Předehřívače s přímým plamenem
 • Ofukování vody a nečistot
 • Horkovzdušné pece
 • Laťkové dopravníky pro dopravu čerstvě natřených produktů
 • Nakládací/vykládací dopravníky
 • Vozíky pro přepravu plechů
 • Integrace zařízení pro regulaci VOC
 • Nátěrové jednotky
 • Dodávka a integrace zařízení pro nástřik nátěru
 • Mechanická a elektrická instalace
 • Podpora továrních modemů
 • Servisní smlouvy pro kontrolu a údržbu
 • Modernizace stávajících instalací

Preservation Line
Animation

Watch the 3D Animation here

“Klíč ke konzervační lince”

 1. Příčný dopravník
 2. Vstupní válečkový dopravník
 3. Předehřívač
 4. Otryskávací stroj s válečkovým dopravníkem
 5. Filtr otryskávacího stroje
 6. Komora pro nástřik nátěru
 7. Systém plnění barviva
 8. Filtr ze systému VOC
 9. Systém VOC
 10. Vysoušecí komora
 11. Laťkový dopravník
 12. Výstupní válečkový stůl
 13. Příčný dopravník

“Proces”

Obrobky jsou po vstupním válečkovém dopravníku přemísťovány do předehřívače. Před otryskáním v otryskávacím stroji jsou vysušeny a zahřáty. Po tryskání je v postřikové komoře nanesen nátěr a dokončené obrobky jsou dopraveny do vysoušecí komory. Laťkový dopravník dopravuje dílce na výstupní válečkový stůl. Odtud jsou odebírány nebo předávány do následného logistického systému pomocí příčného dopravníku.

Vstupní válečkový dopravník

První částí je vstupní válečkový dopravník. Zde jsou ocelové plechy a profily vkládány a předávány k procesu zpracování. Tento vstupní válečkový dopravník může být vybaven příčným dopravníkem pro optimalizaci účinnosti nebo připojení k logistickému systému.

Předehřívač

Slouží k odstranění zbytkové vlhkosti. Normálně se nachází před otryskávacím strojem a jeho úkolem je zajistit, aby obrobky byly před vstupem do otryskávací komory suché. Produkty jsou rovněž zahřívány, aby dosáhly požadovanou teplotu k zajištění rychlého zaschnutí základního nátěru. 

Umístění předehřívače před otryskávacím strojem znamená, že plechy či profily jsou dopravovány ke vstupu do otryskávací komory delší dobu.

Tím je vyvážen nežádoucí nárůst teploty a nedochází tak k poškození základního nátěru.

Přínosy
 • Maximální přenos tepla na materiál s minimální spotřebou plynu: Kombinace přímého účinku plamene na obrobky z dlouhých trubicových hořáků (hořákových tyčí vedoucích rovně přes předehřívač se stovkami jednotlivých plamenů) a současná rychlá cirkulace horkého vzduchu (přibl. 250 °C) pomocí ventilátorů s vysokou teplotou.
 • Proměnlivý počet regulovatelných dlouhých trubicových hořáků usnadňuje úpravu výkonu vyhřívání a předchází tak nadměrně dlouhým předehřívačům.
Otryskávací stroj

Otryskávací stroj s válečkovým dopravníkem je klíčovou součástí vybavení konzervační linky. Obrobky (desky, profily nebo trubky) procházejí otryskávacím strojem, který z nich odstraňuje rez a okuje. Všechny stroje jsou vybaveny vysoce účinnými koly TITAN se snadnou údržbou. Kola a jejich poloha, kterou lze měnit na základě konkrétních požadavků, umožňují komplexní čištění obrobků na všech stranách při bezpečném procesu, který zajišťuje povrchovou úpravu v souladu s mezinárodně uznávanými třídami přípravy podle normy ISO 8501-1.

Pro vysokou úroveň ochrany proti korozi je obvykle vyžadováno čištění tryskáním na stupeň přípravy Sa 2,5. v některých případech může být vyžadován stupeň Sa 3, což vyžaduje významné snížení rychlosti zpracování (přibl. 50 %).

K dosažení drsnosti povrchu přibl. Rz 40–80 μm je jako abrazivo obvykle využívána zaoblená ocelová drť.

 

 

 

“Tryskání a povrchová úprava”

Společnost Wheelabrator vyvinula komplexní řadu otryskávacích strojů pro konzervační linky; všechny lze bezproblémově integrovat do vlastních linek.

Válečkový dopravník – typ G

Tento univerzální stroj s rovnými koly pro kovové desky a profily se používá zejména v oborech ocelových konstrukcí a přípravy oceli.

Válečkový dopravník – typ HD

Tento vysoce výkonný stroj se šikmými koly pro kovové desky, trubky a ocelové konstrukce se používá v oborech ocelových konstrukcí a přípravy oceli s vysokými rychlostmi průchodu a dlouhými intervaly údržby.

 

Válečkový dopravník – typ S

Tento stroj byl navržen čistě pro otryskávání plochých dílců a používá se téměř výhradně ve velkých loděnicích a válcovnách, které bezvýhradně vyžadují maximální výkon tryskání a snadnou údržbu. 

Zpracovat lze plechy až do šířky 5 000 mm s rychlostí průchodu od 1,0 do 8,0 m/min.

“Systém postřiku”

Protože mezi otryskáváním a konečným nátěrem je obvykle dlouhá doba výroby či skladování, je na obrobky v postřikové komoře nanesena rychleschnoucí dočasná protikorozní vrstva pomocí bezvzduchového procesu postřiku (s tloušťkou povrchové vrstvy přibl. 15–25 μm).

Používáme speciální bezvzduchové pumpy o velkém objemu. Velký výtlačný objem pumpy umožňuje nízkou frekvenci pumpy a tedy nejmenší možnou míru opotřebení těsnicích prvků.

Nanášení nátěru je zcela nejnákladnější dílčí proces v celé konzervační lince, schopnost přesné kontroly procesu nanášení však přispívá ke každoroční úspoře v 6ciferných částkách v případě velké konzervační linky.

I to nejmenší snížení tolerance tloušťky povrchové vrstvy znamená velkou úsporu ve využití nátěru. Postřikové systémy Wheelabrator umožňují realizaci tolerancí u desek s neuvěřitelnou přesností 2 μm.

Rozpoznávání obrobků

Operátor vybere pro dílec správné nastavení (předem naprogramované pro konkrétního zákazníka). To určuje, zda je pro postřik daného druhu obrobku vhodnější proces tažení nebo tlačení. Obrobky jsou rozpoznávány pomocí snímače odraženého světla, který osciluje společně s postřikovým můstkem. Výška obrobku je měřena současně pomocí světelné mřížky s vysokým rozlišením.

Na rozdíl od jiných systémů jsou pohony postřikových můstků a snímače pro rozpoznávání obrobků umístěny před vlastní postřikovou komorou v čisté oblasti. Tím je zajištěno, že nedochází ke znečištění snímačů mlhou z postřikovaného nátěru v průběhu času a není tak narušena jejich funkce.

Technologie postřiku

Rozpoznané údaje o obrobku (poloha, šířka, výška atd.) jsou uloženy v jednotce SPS postřikového systému. Na základě tohoto inteligentního rozpoznávání obrobků lze poté použít širokou řadu programů postřiku.

Pouze tímto způsobem lze do homogenity tloušťky povrchové vrstvy zahrnout extrémně přesné tolerance.

“Povrchová úprava a vysoušení”

Systémy Wheelabrator využívají lineární převody se servopohony a ozubené pásy jako oscilátory. Tím je minimalizováno opotřebení, ke kterému obvykle dochází u jednodušších systémů (se šikmými válečky pohybujícími se přes tažené profily pomocí řetězových převodů). Zpevněné opěrné válečky systému Wheelabrator se pohybují po rovněž zpevněných přesně vybroušených vodicích kolejnicích. Výhodou tohoto uspořádání převodů před postřikovou komorou je to, že kolejnice nemohou být znečištěny nadměrným nástřikem.

Každý horní a dolní postřikový můstek vysoce výkonných systémů Wheelabrator je obvykle vybaven 4 postřikovými tryskami pro pokrytí široké oblasti nástřiku. Postřikové můstky se mohou pohybovat rychlostí až 2 m/s, brzdí v místě odchýlení a akcelerují v opačném směru, a to obvykle nepřetržitě 24 hodin denně.

Odstranění nadměrného nástřiku

Systémy Wheelabrator využívají postřikovou komoru s oscilátory umístěnými před komorou. To znamená, že komora má většinou hladké rovné stěny. Jsou zcela pokryty teflonovou vrstvou, ze které lze zaschlý nadměrný nástřik snadno setřít. V závislosti na velikosti stroje lze nadměrný nástřik odstranit z jedné nebo obou stran pomocí předfiltru pokrytého teflonovou vrstvou. Tento inovativní systém znamená, že nejsou nutné dlouhé odstávky stroje z důvodu čištění stěn.

Pouze tehdy se může případný zbývající prach z nátěru (převážně zaschlého) dostat do systému filtru. Systém je vybaven speciálními teflonem potaženými kazetami, které zajišťují dlouhodobé odstraňování prachu z odpadního vzduchu až do obsahu zbytkového prachu ≤ 2 mg/m³.

Při použití nátěrů na základě solventu dochází k uvolňování plynů, které nemohou být prachovým filtrem odfiltrovány. V tomto případě lze použít termální či katalyzační filtry nebo filtry s aktivním uhlím (systémy VOC).

Vysoušecí komory a laťkový dopravník

Zde jsou konzervované ocelové desky a filtry nepřetržitě vysoušeny. Vysoušecí komora může být vyhřívána vzduchem odváděným z předehřívače, takže i nátěry s delší dobou schnutí (např. na základě vody) lze rychle vysušit. Další cirkulace velkého objemu vzduchu urychluje proces schnutí. Pokud není vyžadován celoroční provoz předehřívače, můžete rovněž použít samostatný systém ohřevu jako alternativní nebo rozšiřující řešení.

Obrobky jsou přes vysoušecí komoru dopravovány pomocí laťkového dopravníku. Největší možná vzdálenost mezi oblastí nástřiku a laťkovým dopravníkem snižuje nevyhnutelné znečištění nadměrným nástřikem. Aby nedocházelo k ohýbání tenkých plechů, je nejdříve použit zvedací váleček, který upravuje rozdíly ve výšce a zajišťuje, že desky jsou plynule dopravovány na příčné lišty dopravníku. Desky spočívají pouze na opěrných bodech příčných lišt dopravníku, což znamená velmi nízký počet styčných bodů s obrobkem. Mokrý základní nátěr tak zůstává téměř nepoškozený.

Délka vysoušecí komory se liší v závislosti na typu nátěru, tloušťce vrstvy a rychlosti průchodu.

Je nezbytné zvolit správný pohon, protože zatížení může být velmi vysoké. Správným uspořádáním hnacího hřídele, pohonu a převodového poměru zajistíte rovnoměrný pohyb laťkového dopravníku. 

Výstupní válečkový stůl

Poslední část představuje výstupní válečkový stůl. Zde jsou konzervované ocelové plechy a profily vykládány.

Výstupní válečkový stůl může být vybaven příčným dopravníkem pro optimalizaci účinnosti nebo připojení k logistickému systému.