Otryskávací stroj s válečkovým dopravníkem – typ X
Stavební otryskávací stroj

Otryskávací stroj s válečkovým dopravníkem – tryskací stroj pro svařence typu X

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Odstraňování rzi a okují za tepla

Průmysl:

Střední těžké

Proces:

Continuous

Výhody

Vysoce kvalitní vlastnosti otryskávání zejména dílců s komplexními tvary

Snadné přizpůsobení tvaru tryskání obrobkům zákazníka

Snadná údržba

Dlouhá životnost nainstalovaných komponent

Features

  • Nakloněná kola
  • Možnost použití různých počtů kol
  • Rozpoznávání obrobků
  • Osvědčená metací kola roto-jet® se dvěma disky
  • Automatické řízení PLC
  • Rovněž možnost použití jako „univerzálního otryskávacího stroje“ pro plech, profily a svařované konstrukce

Aplikace

Odstraňování okují a rzi

“Otryskávací stroj s válečkovým dopravníkem”

Válečkové dopravníky stavebních otryskávacích strojů typu X se liší od válečkových dopravníků typu G a HD tím, že mají metací kola nainstalována pod úhlem ke směru pohybu strojem.

Úhlová poloha metacích kol zajišťuje dokonalé tryskání, zejména v případě dílců, jako jsou svařované konstrukce, dílce řezané plamenem a další komplexní prefabrikované dílce se základnami.

“”

Menší stroje poskytují vynikající výsledky pro menší konstrukční díly a zejména pro díly řezané plamenem, a to i při použití pouze 4 šikmých metacích kol. Větší stroje jsou standardně vybaveny minimálně 8 koly a maximálně 16 koly.

Tryskací stroj pro svařence s válečkovým dopravníkem se obecně používá pro svařované konstrukce, které byly vyrobeny z předem otryskaných materiálů. Po přidání volitelně dostupné stanice pro odstraňování abraziva lze tryskací stroj pro svařence rovněž používat jako „univerzální otryskávací stroj“ pro plech, profily a svařované konstrukce. 

Jednotka kazetového filtru

Během procesu otryskávání obrobků začnou vznikat rez a okuje společně s prachem (nebo jemnými částicemi) z rozbitých médií. Jemné částice jsou oddělovány v abrazivní čističce, kterou lze přizpůsobit různým typům a velikostem otryskávacích médií. Kazetový filtr, který vytváří požadovaný tlak, je umístěn nad stroji RB 600, RB 1000 a RB 1500. V případě větších otryskávacích strojů od RB 2000 dále se nachází vedle stroje.

Nárazový separátor v jednotce kazetového filtru zajišťuje nejen oddělování rozbitých částic (čímž chrání kazetu filtru před nežádoucím opotřebením), ale je rovněž certifikován jako zařízení pro hašení jisker. Je tak jedním z prvků, které přispívají ke splnění nařízení ATEX. Kazetové filtry čistí kazetu automaticky pomocí impulsů tlaku vzduchu. Intenzitu a dobu trvání impulsu lze upravit podle typu a množství prachu. Všechny procesy kazetového filtru probíhají bez zažehnutí.

Nakládání a vykládání

Ve standardním provedení jsou vstupy a výstupy válečkového dopravníku napájeny centrálním pohonem otryskávacího stroje. Pro zvýšení účinnosti mohou být opatřeny samostatnou hnací jednotkou. Příslušný frekvenční měnič je automaticky synchronizován.

Pokud jsou otryskávány ohnuté obrobky, které nelze řádně vyčistit pomocí kartáče a foukací stanice, je doporučeno použití delšího sběrného pásu s návratovým dopravníkem. Tím pomůžete zajistit vrácení otryskávacího média zpět do stroje.

Instalací systému příčného podávání lze zvýšit účinnost v řadě ohledů. V případě použití systému příčného podávání lze otryskávací stroj rovněž integrovat do řezací/vrtací výrobní linky.

Abrazivní otryskávací média

V případě většiny instalací s válečkovým dopravníkem jsou otryskávací média obvykle kulatá (lité nebo zaoblené kuličky z řezaného drátu). Otryskávací média se pohybují strojem v kruhu a jsou z nich nepřetržitě odstraňovány nečistoty.

Pro dosažení dobrých výsledků tryskání je nezbytná vyvážená směs nových a použitých otryskávacích médií. Jemnější použitá média ve směsi jsou důležitá pro rovnoměrné pokrytí otryskávaného povrchu a hrubší média slouží k rozrušení okují.

Použití správných médií je zejména důležité pro proces tryskání a zajištění dobrých výsledků tryskání. 

Následující pokyny jsou užitečné:

  • Pro hrubší obrobky (např. těžké kovové profily) použijte hrubá abrazivní média (ocelové granule velikosti S390 a vyšší).
  • Pro jemnější obrobky (např. tenké plechy) použijte jemná abrazivní média (ocelové granule velikosti S330 a nižší).

Tryskací kabina

Stejně jako v případě všech válečkových dopravníků Wheelabrator je tryskací kabina zcela vyrobena z manganu. Mangan má dostatečnou tvrdost pro tryskání od 35 do více než 50 HRC.

Mangan má proto vysoce kvalitní vlastnosti otryskávání. V exponované oblasti tryskací kabiny jsou přidány další manganové desky tloušťky 10 mm. Jsou upevněny z vnější strany a lze je snadno vyměnit. Pokud je použito agresivní abrazivo, lze použít další obložení z manganu, nástrojové oceli nebo litého materiálu.

Aby nedocházelo k úniku abraziva, jsou oblasti s vysokým opotřebením opatřeny několika vrstvami pryže nebo vulkollanovými membránami. Jsou upevněny do drážky ve tvaru V a lze je snadno vyměnit.

Jednotka pro odstraňování abraziva

Po procesu otryskání může být obrobek stále pokryt otryskávacím médiem, které je nutné očistit. K tomuto kroku slouží rotační kartáč opatřený pevně upevněnými kartáčovými segmenty, které lze vyměnit.

Aby nedocházelo k hromadění médií na dlouhých dílcích, rotační kartáče seškrabávají použité abrazivo z opracovávaného povrchu do speciálně tvarovaného koryta opatřeného šnekovým dopravníkem, který odvádí média zpět do oběhu. Aby byla zachována konstantní poloha mezi kartáči a šnekovým dopravníkem při otryskávání obrobků různé velikosti, využívají obě konstrukce stejný nastavitelný rám. Tento rám může být nastaven ručně nebo automaticky v intervalech menších než 5 mm pro každou požadovanou výšku. Nakonec jsou veškeré zbytky média na obrobcích odstraněny ofukovací stanicí, která je upevněna na stejném rámu a využívá vysokotlaké ventilátory k odstranění zbývajícího média foukáním.

Technické specifikace

Typ RB 7.5/2.5X RB 7.5/5X RB 15/5X RB 15/10X RB 20/15X RB 25/15X RB 30/15X RB 30/20X
Šířka vstupu stroje (mm) 850 850 1600 1600 2100 2600 3100 3100
Výška vstupu stroje (mm) 300 550 550 1050 1550 1300 1600 2100
Rychlost zpracování (m/min) 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2
0.5-2 0.5-2  0.5-2 
Počet metacích kol 4 4 4 4 8 8 8 16
Výkon jednoho metacího kola (kW) 4 4 11 11 11 11 11 11
Volitelně (kolo x kW)
  8 x 11 8 x 15 8 x 15 8 x 15 8 x 15 / 10 x 11  
Rozteč válců (mm) 800 800 800 800 750 750 750  
Alternativní rozteč (mm) 400 400 400 400 500/1000 500/1000 500/1000 -/1000