Otryskávací stroj
se satelitní točnou

Otryskávací stroj se satelitní točnou

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Průmysl:

Střední těžké

Proces:

In-line

Výhody

Obrobky lze vkládat a vykládat, přičemž další obrobky jsou současně zpracovávány.

Features

 • Krátká doba indexace / krátké prostoje
 • Vysoký výkon tryskání
 • Nízké náklady na zpracování
 • Maximální přesnost
 • Všestranná technologie dopravy
 • Vysoce účinná metací kola
 • Různé velikosti a varianty strojů

Aplikace

 • Kuličkování
 • Povrchová úprava
 • Odstraňování otřepů a přetoků
 • Odstraňování tvrdých okují
 • Čištění tryskáním

“Rovnoměrné výsledky otryskávání a opakovatelné procesy tryskání”

Vysoce přesné otryskávací stroje se satelitní točnou od společnosti Wheelabrator byly speciálně vyvinuty pro použití v automobilovém průmyslu.
Stroje lze běžně používat ve 3směnném provozu k otryskávacímu čištění nebo kuličkování dílců ke zvýšení odolnosti proti únavě materiálu. Obvykle je nezbytné zajistit přesné, rovnoměrné a opakovatelné výsledky.

“”

Stroje jsou k dispozici s vertikálně nebo horizontálně uspořádanými metacími koly a s ručními nebo automatickými vkládacími nebo vykládacími zařízeními. Manipulace s obrobky / maskování mohou být prováděny roboty nebo pomocí jiných manipulačních systémů, takže z otryskávacího stroje lze vytvořit zcela automatizovanou výrobní buňku.
Hlavní komponentou otryskávacího stroje se satelitní točnou je spínací mechanismus, který pohybuje obrobkem v definovaných krocích uvnitř tryskací komory. Volitelné použití tohoto druhu stroje představuje zpracování rotačně symetrických obrobků. Společnost Wheelabrator však nabízí rovněž otryskávací stroje se satelitní točnou pro zpracování motorových bloků a dalších nesymetrických obrobků.
 
Klíčovou výhodou tohoto stroje je to, že obrobky lze vkládat a vykládat, přičemž další obrobky jsou současně zpracovávány.
 
V závislosti na rozměrech obrobků, použití a procesu tryskání lze točny sestavit v rozsahu od 3 do 36 satelitů.
 

Typické obrobky

 • Ozubené převody a spojovací dílce
 • Ozubená kola
 • Hřídele
 • Bloky motorů

“Proces”

Systém dopravy obrobků otryskávacích strojů se satelitní točnou (SDT) se obvykle skládá z točny s přesným indexováním a několika samostatně ovládaných satelitů. Točna zahrnuje tři oblasti:

1) vkládací a vykládací zóny,

2) vstupní a výstupní membrány, které brání úniku abraziva,

3) a oblast otryskávání.

Symetrické obrobky mohou být ručně či automaticky vkládány a vykládány, zatímco další obrobky jsou současně otryskávány. Současně jsou otryskávané obrobky očišťovány od prachu a abraziva ve výstupní oblasti a opouštějí stroj s posledním indexovaným pohybem.

Rotující satelity v oblasti otryskávání zajišťují rovnoměrný pohyb obrobků. Automatické indexování a rotace obrobků poskytují krátkou dobu cyklu a optimální výsledky otryskávání. Po uplynutí přednastavené doby tryskání stroj přejde stroj o jednu indexovanou polohu dopředu. Je zahájen nový cyklus tryskání.

Otryskávací stroje SDT jsou k dispozici s vertikálně nebo horizontálně uspořádanými metacími koly. Stroj lze zkombinovat s roboty pro vkládání/vykládání obrobků a bezproblémovou manipulaci.

 

 

“Speciální vlastnosti a možnosti”

Otryskávací stroje SDT s vodorovnými metacími koly

Tento typ stroje se používá ke zpracování součástí převodů, např. hřídelí a kol. 60° široký tryskací proud zajišťuje pokrytí většího množství satelitů s obrobky v rámci oblasti otryskávání. Velmi často je používána verze s 24 satelity. Díky velké oblasti pokrytí lze dosáhnout krátké doby indexace (bez prostojů) a rovnoměrných výsledků otryskávání za nízkou cenu.

Další informace naleznete níže.

Otryskávací stroje SDT se svislými metacími koly

Tato varianta stroje provádí čištění tryskáním a kuličkování v rámci jednoho procesu. Slouží k přípravě vysokých obrobků, např. složených převodových kol nebo hřídelí, a objemných dílců, např. bloků automobilových motorů. Svislé uspořádání metacích kol zajišťuje rovnoměrné výsledky otryskávání po celém povrchu obrobků.

Těsnicí systémy

Těsnicí systém otryskávacího stroje SDT závisí na počtu satelitů. V případě 3 satelitů zajišťují utěsnění dveře, v případě více než 3 satelitů jsou použity clony proti kuličkám nebo systém Paternoster (volitelná možnost).

 

 

Clony proti kuličkám

Clony proti kuličkám nepodléhají opotřebení a nevyžadují údržbu. Zajišťují, že z otryskávací komory neuniká žádné abrazivo.

Volitelná možnost: Upínací mechanismy

Otryskávací stroje SDT mohou být vybaveny mobilními nebo statickými upínacími mechanismy. Tyto upínací mechanismy jsou pneumaticky ovládaná svěrná zařízení, která stabilizují a/nebo utěsňují obrobky. 

Každý upínací mechanismus je vybaven vlastním pohonem a je synchronizován s pásovým pohonem satelitu. Elektrické osy zajišťují, že se obrobky, satelity i upínací mechanismy otáčejí stejnou konstantní rychlostí.

Systém upínacích mechanismů umožňuje úplné otryskávání hřídelí a zpracování složených velkých obrobků i ochranu citlivých oblastí.

Typické použití

Volitelná možnost: Metací kola s nastavitelnou výškou

Tato možnost je používána u otryskávacích strojů SDT s horizontálně uspořádanými metacími koly. Metací kolo se během procesu tryskání kývá, čímž zvyšuje oblast tryskání až o 250 mm. 

Metací kola s nastavitelnou výškou nabízejí výhodu možnosti otryskávání několika složených obrobků, například ozubených kol, a rovněž cílených oblastí převodového hřídele. Tato možnost rovněž umožňuje velmi krátkou dobu indexace (bez prostojů), vysokou kapacitu výroby, homogenní distribuci abraziva po celé výšce tvaru tryskání a rovnoměrně rozložené vnitřní pěchování.

Další dostupné možnosti:

 • Detekce pomocí kontrolních kamer
 • Značicí a ofukovací stanice
 • Doprava držáků obrobků
 • Vizuální prezentace analýzy závad
 • Stropní lopatka pro rozšíření plochy tryskání přibližně až na 120 mm

 

Spolehlivost procesů u otryskávacích strojů

Opracování povrchů bezpečnostních komponent mimo jiné vyžaduje přísný soulad s přesně definovanými parametry a jejich důsledné opakování. Pro zachování konstantních optimálních parametrů tryskání, které umožňují maximální zlepšení vlastností obrobku a přesné monitorování a regulaci procesů otryskávání, vytvořila společnost Wheelabrator (patentovaný) balíček spolehlivosti procesů, který je dále vyvíjen v rámci konceptu Průmysl 4.0.

To přináší rozhodující výhody:

 • Minimalizace prostojů u strojů
 • Kontrola rychlosti metání abraziva
 • Kontrola tvaru tryskání a automatické seřízení
 • Test opotřebení metacích kol a lopatek kontrolou vibrací
 • Regulace rychlosti průchodu abraziva v kg/min
 • Kontrola rotace satelitů
 • Regulace rychlosti metacích kol

 

Otryskávací stroje SDT pro procesy kuličkování 

Kuličkování, označované také jako vytvrzování nebo brokování, je zavedený postup zpracování kovů. Brání vzniku a šíření prasklin na povrchu a pod povrchem; tyto praskliny jsou primárně způsobeny střídavým zatížením, vibracemi, třením či korozí.

Nárazy ocelových kuliček do povrchu generují opakovatelné vnitřní namáhání tlakem v oblastech v blízkosti povrchu, což zlepšuje mechanické vlastnosti obrobků. 

Kuličkované komponenty jsou odolné vůči silnějšímu namáhání; lze tak prodloužit životnost vysoce namáhaných součástí a zvýšit odolnost proti únavě materiálu.

“Metací kolo TITAN”

Metací kolo je srdcem tryskacího stroje, protože volba metacího kola určuje výkon a ekonomiku. 

Tento stroj je standardně vybaven metacími koly TITAN. Kolo TITAN nabízí vynikající tryskací výkon a bezkonkurenční životnost hlavních tryskacích komponentů, které jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. 

TITAN nabízí ještě větší sílu stěny díky opotřebitelnému obložení, které vytváří vzduchotěsné a zcela izolované pouzdro a zároveň usnadňuje údržbu a opravy. K dispozici je celá řada variant a velikostí, které zajišťují, aby vybrané kolo vyhovovalo dané pracovní operaci.

 

Technické specifikace

Typ SDT-H SDT-HO SDT-HD SDT-V
Průměr točny (mm) 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1000/1300/1500/2000
Max. průměr obrobku (mm)
300 300 300 500
Max. výška tryskání, metací kolo 15
65 250 - 800
Max. výška tryskání, metací kolo 17
100 - 120 800
Počet satelitů 24-36 24-36 24-36 3-18
Počet metacích kol 2 2 2 2
Výkon jednoho metacího kola (kW) 11-22 11-22 11-22 11-22
  horizontální
metací kola

horizontální
a výkyvná metací
kola 
horizontální
metací kola
a stropní lopatky
svislá
metací kola