Zařízení Wheelabrator k odstraňování okují z drátů, tyčí a sochorů

Zařízení Wheelabrator na odstraňování okují z drátů a tyčí jsou známé pro svou spolehlivost a funkci násobného posunu. Proces mechanického odstranění okují lze na rozdíl od chemického považovat za „ekologický“, neznečišťuje alternativní nebo doplňkový proces.

Dráty, tyče, trubky a profily lze čistit tryskáním v jedné či více větvích. Wheelabrator nabízí řešení pro odstraňování okují z drátěných cívek pomocí těchto zařízení: 

• Stroje s jednou větví
• Stroje s více větvemi
• Stroje k tryskání cívek drátů

Navržené jako 3, 4 nebo 6 turbínové stroje splňují nejen různé požadavky na kapacitu, ale lze je i  optimálně přizpůsobit měnícím se cyklům výrobků. Tato tryskací zařízení lze snadno integrovat do moderních  linek provozovaných při rychlosti až 240 m/min nebo je lze použít jako samostatná zařízení pro autonomní dokončovací práce.  

Wheelabrator nabízí řešení tryskání cívek s patentovanými trny k opracování drátu v cívkách. Trn během tryskání otevírá a uzavírá cívku, přičemž se čistí drát a tyč, které jsou stále v cívce. Zařízení je k dispozici s jedním nebo dvěma trny, přičemž lze při otryskávání jedné cívky naložit/vyložit další cívku. Počet a umístění turbín je přesně navrženo pro tuto složitou aplikaci k dosažení maximálního pokrytí.

Zařízení na odstraňování okují ze sochorů Wheelabrator fungují na principu podélného čištění tryskáním v jedné větvi a jsou obvykle umístěna před defektoskopickým zařízením. Integrace do plně mechanizovaných dokončovacích linek vede k nepřetržitému toku materiálu, zařízení na odstraňování okují ze sochorů Wheelabrator však lze také použít nezávisle spolu s  nakládacími a vykládacími prostředky. Počet turbín v činnosti se odvíjí od  potřeb výroby. Stupeň odstranění okují je přizpůsoben požadované jakosti povrchu metodou defektoskopie. 

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Tryskací zařízení FL k atryskávání okují z drátů a tyčí

Zařízení Wheelabrator na odstraňování okují z drátů a tyčí jsou známé pro svou spolehlivost a funkci násobného posunu.

Další informace