Tryskací Hlava SG130

Pro snížení turbulence a zlepšení výsledků tryskání pro tryskací stroje s podtlakem – uvedeno na trh v roce 2013

Úkol

Ve standardní soustavě s podtlakovým podáváním se abrazivum dodává do tryskací hlavy z boku a stlačený vzduch středem pomocí vzduchové trysky. To znamená jednostranné opotřebení vzduchové trysky, které způsobuje nekontrolované turbulentní proudění. To může snížit účinnost tryskací hlavy a v důsledku způsobit opotřebení nejen tryskací trysky, ale celé tryskací hlavy.

 

Řešení: Tryskací hlava SG130

Společnost Wheelabrator vyvinula novou vysoce výkonnou tryskací hlavu, typ SG 130, zejména pro tryskací stroje s podtlakovým podáváním.

Nová tryskací hlava je vybavena speciální tryskou s prstencovými štěrbinami, která má mimořádně tenký vývod vzduchu 0,1 mm, což dále urychluje stlačený vzduch.

Výhodou je, že prstencová štěrbina tvoří kompletní okruh kolem přívodu abraziva, což umožňuje jednotný tlak v průřezu trysky a zabrání tak turbulencím. Aby se zamezilo turbulencím, trysky s prstencovou štěrbinou nabízejí stálý podtlak, který je nesmírně důležitý pro rovnoměrnost výsledků tryskání.

Tryskací hlavy navíc není třeba kvůli údržbě demontovat z držáků trysek. V praxi to znamená že po údržbě již není třeba provést nastavení a že vzor tryskání lze přesně opakovat. To má zvláštní význam pro citlivé obrobky, u kterých byl optimální vzor tryskání určen pomocí náročných zkoušek a pro které byl stroje vytvořen na míru.

Co to znamená pro vás:

  • Vyšší účinnost a nižší energetické ztráty
  • Nižší opotřebení trysek
  • Lepší opakovatelnost výsledků tryskání