Zkoušky a laboratorní činnosti

Společnost Wheelabrator se řídí potřebami svých zákazníků, kteří neustále požadují silnější, rychlejší, účinnější a nákladově efektivní řešení.

Aby se společnost Wheelabrator udržela na čele vývoje a nových technologií, provádí zkušební spuštění zařízení a zkoumá všechny tryskací procesy v laboratořích po celém světě. Tato specializovaná centra řídí výzkum tak, aby bylo možno zaručit spolehlivost tryskání v realistických pracovních sestavách a poskytnout nejvyšší kvalitu ve výsledcích přípravy povrchu.

Metelen, Německo

V našem nejnovějším technickém centru v německém Metelenu máme umístěnou část našeho nejnovějšího laboratorního vybavení a tam také poskytujeme odborné znalosti. Naše postupy přesných řezů přesně měří a optimalizují průběh tryskání tak, abychom zabránili nedostatečnému nebo nadměrnému otryskání. 

Vnitřní pnutí na povrchu lze rozpoznat pomocí nového rentgenového difraktometru, který analyzuje strukturu materiálu. Tato jedinečná schopnost má obrovský význam zejména v automobilovém průmyslu, protože poskytuje přesné informace o tom, jak přesný proces kuličkování pomáhá dosáhnout vyšší pevnosti, delší životnosti dílů a lepšího výkonu.

Curych, Švýcarsko

Zkoušky metacích kol se provádějí zejména ve zkušebním centru ve švýcarském Zurichu. 

Mezi prováděné zkoušky, zaměřené na náročné aplikace, patří zkušební cykly tryskání umožňující jedinečnou konstrukci zařízení, komplexní měření charakteristik metacích kol, výpočet životního cyklu opotřebení dílů a kontrola kvality.

Laboratoř v Zurichu provádí metalografické výzkumy, které zahrnují kvalitativní a kvantitativní popis struktury kovových materiálů. 

Pro nastavená chemická složení lze zobrazit strukturální podmínky v mikroskopické i makroskopické podobě, aby bylo možno určit vlastnosti a výsledné chování materiálů. 

Propojení technologie, struktury a vlastností a chování kovových materiálů nám při použití poskytují důležité údaje k analýze a dalšímu vývoji. To je důležitým nástrojem zajištění kvality při každodenní výrobě a nedílnou součástí při detekci chyb zpracování a analýze škod.

Díky devadesáti letům zkušeností s tryskáním a přibližně 30 000 strojů v provozu máme největší zkušenosti s jejich využitím v oboru, neustále inovujeme a vyvíjíme technologie, které umožňují zvolit správné řešení podle vašich potřeb.

Wheelabrator je jednou z mála společností v oboru disponující specializovaným laboratorním zařízením, které umožňuje provádět zkoušky a prověřit všechny procesy tryskání tak, aby mohla poskytovat nejvyšší kvalitu přípravy povrchu podle vašich přesných specifikací. 

Můžeme dokázat, že se společností Wheelabrator nic neriskujete.

There are no risks with Wheelabrator, we can prove it.