Metací kolo COMET HD

Tryskací kolo pro těžký průmysl

Metací kolo COMET HD značky Wheelabrator vám může pomoci předcházet zbytečným odstávkám výroby a výdajům na údržbu.

COMET HD cílí na klíčové potřeby našich zákazníků

 • Provozní náklady: Množství použitého abraziva a četnost výměn opotřebitelných dílů
 • Odolnost stroje a jeho součástí: Údržba a odstávky stroje
 • Výkon: Výrobní čas a produktivita

Kolo COMET HD řeší stávající problémy nebo poskytuje další výhody pro váš výrobní process:

• Úspora peněz
  - Snížení spotřeby abraziva
  - Zvýšená životnost opotřebitelných dílů
  - Nižší spotřeba energie / nižší provozní náklady

• Lepší výkon
  - Zvýšená doba provozuschopnosti
  - Zlepšený čistící výkon
  - Méně častá a zjednodušená údržba

 

 

Do oblastí těžkého průmyslu, v nichž kolo COMET HD představuje významný rozdíl, patří:

• Slévárenství
• Kovárny
• Ocelářství

Všechny používané typy zařízení na úpravu povrchu lze snadno dovybavit tryskacími koly COMET HD: Stroje bubnové, závěsné, stolové, s válečkovou tratí či s horizontálním pásem.

Flexibilita kola COMET HD jej umožňuje adaptovat na jakékoliv tryskací zařízení, nejen od skupiny Wheelabrator. Můžete tedy využívat všechny výhody této nejnovější technologie při minimálních investicích, ať už máte jakýkoliv tryskací stroj.

Kola používají přímý pohon a k dispozici jsou v pravém i levém provedení, díky čemuž vyhovují všem aplikacím a provedením strojů.

 

Vlastnosti & Výhody

Snižte své náklady na abrazivo pomocí těchto výhod:

 • Integrované napojení přívodní hadice abraziva se vstupním hrdlem
 • Bezúdržbové hladké těsnění náboje omezující ztráty abraziva a unikání prachu
 • Ventilační kroužek integrovaný v oběžném kole zabraňuje pronikání abraziva do oblasti motoru
 • Vyšší účinek tryskání s nižším množstvím abraziva má za následek kratší dobu tryskacího cyklu a eliminuje nutnost opakovaného tryskání
 • Účinný a řízený tok abraziva přes urychlovač a kontrolní klec na lopatky s efektem nižšího opotřebení a minimalizací odstávek

Kratší doba údržby

 • Přímý pohon prodlužuje intervaly údržby
 • Zvýšená životnost díky speciálním slitinovým materiálům
 • Méně dílů k výměně (pouze 5 výstelek, oproti několikanásobku u jiných kol)
 • Díky nastavení sady Precision Lok při uvádění do provozu je zajištěno pozdější a opakovatelné přesné seřízení pomocí „tune up kit“, čímž se snižuje doba seřizování kola na minimum
 • Menší opotřebení, a tudíž snížení četnosti výměny dílů
 • Delší trvanlivost urychlovače a kontrolní klece díky nově navrženému tvaru
 • Snadný přístup k údržbě a výměně součástí, k provádění prací není potřeba vysoce kvalifikovaný technik – nový design znemožňuje nesprávnou montáž
 • Snadná instalace vyměňovaných částí díky designu skříně 

Zvýšená doba provozuschopnosti

 • Vylepšení intenzity tryskacího obrazu
 • Garantovaná opakovatelnost tryskání se systémem Precision Lok
 • Design šroubované konstrukce zachovává přesnost rozměrů skříně
 • Snadná výměna skříně a výstelek – prodloužená životnost skříně
 • Zajištění kvality a sledovatelnosti jednotlivých dílů
 • Zredukovaný výskyt odstávek díky prodloužené dostupnosti/provozuschopnosti stroje

Animace metací kolo COMET HD

Příběh kola COMET HD

Abychom dosáhli dalšího zlepšení u tak zevrubně známého dílu jakým je metací kolo, museli jsme nejprve změnit myšlenkový přístup v našem Výzkumu a vývoji.
Náš globální Výzkumný tým od základu prověřil veškeré dosavadní poznatky o metacích kolech a díky velmi podrobnému postupu změnil naše dosavadní znalosti, na kterých dnes stojí nové, celkově lepší metací kolo určené pro naše zákazníky.
The Story behind COMET HD