Technologické centrum pro letecký průmysl a automobilového průmyslu

Růst a potenciál

Roční růst centra je z velké části důsledkem jeho vývoje v odvětví automobilového a leteckého průmyslu, jeho hlubokého zapojení do rozvíjejících se trhů a jeho celosvětové reputace spokojených zákazníků.

 

Odbornost v oboru letectví

Technologické centrum Wheelabrator v Charleville-Mezieres Francie, si vybudovalo dobré jméno jako světový specialista pro letectví a kosmonautiku na aplikace zpevňování povrchu se zaměřením na CNC a robotické technologie tlakovzdušného tryskání.

Specialisté na tomto pracovišti nabízejí komplexní systém zpevňování povrchu a dokonalá řešení tlakovzdušného tryskání pro letecký průmysl a jejich servisní střediska.

Další informace o leteckých aplikacích

Zařízení pro letecký průmysl

Řada zařízení MP, speciálně vyrobená v úzké spolupráci s leteckými odborníky, pokrývá zpevňování povrchu komponent tryskových motorů, přistávacího podvozku a rovněž tvarové zpevnění a povrchové zpevnění plechu na křídlech.

Výzkumný a vývojový tým v Technologickém centru v Charleville (dříve známém jako Sisson Lehmann) trvale sleduje požadavky trhu leteckého a kosmického průmyslu, a zvláštní důraz klade na spolehlivost transparentnost procesů.

Řada zařízení MP

Poznatky z kuličkování v automobilovém průmyslu

Aplikace vyvinuté pro letecký průmysl jsou často přenositelné do automobilového průmyslu.

Technologické centrum v Charleville nabízí automobilovému průmyslu rozsáhlou řadu standardizovaných a vyzkoušených zařízení určených pro otryskávání podvozků.

Buňky pro kuličkování ozubených kol

Prodejní poptávka

Kontaktujte nás pro více informací: Poptávka zařízení, Objednávka dílů, Obecný dotaz, Promluvte si s technikem, Technická specifikace

Kontaktujte nás

Wheelabrator Group SAS

24 Rue Camille Didier
FR-08000 Charleville Mezieres
contact.fr@noricangroup.com
+33 3 24 33 63 00

Kontaktujte nás