Připraveno odolávat navěky

Architektonické dokončování tryskáním

Metalické barvy pro architekturu

Ocelové a nenosné obvodové konstrukce lze upravovat otryskáváním, čímž se vytváří široká škála atraktivních povrchových úprav.

Architektonické dokončování tryskáním je nyní preferovaným řešením pro kosmetické povrchové úpravy nerezové oceli, lišt, dveří a v mnoha případech zábradlí ve stanicích metra a hlavních železničních stanicích

“Subdodavatelských službách Wheelabrator”

Impact Finishers poskytuje celou řadu moderních povrchových úprav tryskáním neželeznými keramickými a skleněnými kuličkami na nerezové oceli a hliník.

Nová řada dokončování tryskáním pod názvem „Peen Plus“ je doplněna příhodným prezentačním balíčkem typických vzorků ideálních pro knihovny architektů a výrobců.

“”

Řada povrchových úprav Peen Plus je ideální pro oblasti s hustým pohybem chodců a nabízí následující vynikající výhody:

1. Příjemný současný estetický vzhled
2. Nízká odrazivost
3. Zcela neželezný postup bez korozních míst nebo vměstků
4. Velmi konzistentní důlkovaná povrchová úprava
5. Zvýšená povrchová tvrdost materiálu
6. Vyšší odolnost vůči poškrábání
7. Vyšší odolnost vůči antisociálnímu chování a graffiti
8.  Bez potřeby dodatečného, na údržbu nákladného povlakování
9. Povrchová úprava na celý život
10. Záznamy o osvědčených a úspěšných aplikacích  

 

Architektonických povrchových úprav je dosaženo využitím plně automatizovaného zařízení vyrobeného naší společností, které zajistí konzistentní a opakovatelnou povrchovou úpravu u velkých projektů. 

Povrchovou úpravu oceli PeenPlus lze spatřit u mnoha stanic londýnského metra. V těchto případech poskytla Impact Finishers subdodavatelské služby využívající technologií tryskání Wheelabrator.

Informace o subdodavatelských službách a o typech strojů společnosti Wheelabrator vám poskytne divize Impact Finishers.