Připraveni

Odkujení ocelových plechů a trubek

“Stroje na otryskávání ocelovou drtí na odkujení ocelového plechu”

V mnoha výrobních oblastech se používají produkty z válcované oceli Jejich povrchy musí být z důvodu ochrany proti korozi a konzervace, a pro následné potažení čisté a beze rzi a okují.
Odkujovací stroje na ocelový plech a profily, jinak známé jako otryskávací stroje s válečkovým dopravníkem, jsou určeny k mechanickému odkujení či konzervaci ocelových povrchů při jednom průchodu.

Na stroji Wheelabrator můžete otryskat plechy o šířce až 5 m při rychlosti 6 m za hodinu.

Tryskací stroj s válečkovou tratí

Válečkový dopravník typu HD je větší stroj, obvykle s více koly, na použití pro ocelárny s většími nebo těžšími aplikacemi a nízkými objemy.

Otryskávací stroj na konstrukce složitější otryskávací stroj s válečkovým dopravníkem, na složité konstrukce.

Válečkový dopravník typu S je válečkový dopravník pro velmi vysoké zatížení, určený pro použití v ocelárnách a v přepravě.

Pro další informace a k prohlédnutí animací o strojích navštivte stránky válečkových dopravníků, nebo nás kontaktujte, abychom prodiskutovali vaše potřeby.

“Konzervační linka”

První součást procesu úprav se provádí na konzervační lince, na níž se odehrávají různé fáze otryskávání a základního nátěru. Na konzervační lince se plechy a profily důkladně očistí otryskáním a opatří dočasným antikorozním povlakem. Konzervační linka se skládá z vnější transportní jednotky, předehřívací pece, průchodného otryskávacího stroje, nátěrové jednotky a sušicího tunelu s připojeným laťkovým dopravníkem.

Wheelabrator je jediná společnost, která nabízí válečkové dopravníky a konzervační linky, které mohou otryskávat ocelový plech o šířce 5 m s vysokou kvalitou - a pracujeme na ještě větších rozměrech.

“Odstraňování okují pásové oceli”

Pro žíhání, chlazení, mechanické odstraňování okují a moření pásové oceli.

Výroba pásů válcovaných za tepla se provádí na linkách: žíhání, chlazení, mechanické odstraňování okují a moření se spojuje do integrovaných výrobních linek. Systémy tryskacích strojů Wheelabrator jsou k dispozici pro úzké, střední a široké pásy a v této oblasti použití jsou dobře osvědčené.

Systémy otryskávání ocelovou drtí jsou dostupné pro úzké, střední a široké pásy a v této aplikaci se osvědčily. Systémy pro čištění otryskáváním mohou být nastaveny tak, aby odpovídaly šířce pásu a stupni kvality. Třídy drsnosti a rychlost průchodu se formulují podle vašich požadavků na výrobu. Modulární prodloužení umožňuje splnit prakticky každý požadavek na výstup. 

U pásů z nerezové oceli, z Si-slitiny, speciální oceli (karbonového, Cr-Ni, titanového pásu) se odkujení provádí na kontinuálních výrobních linkách. Vysoká kvalita a rovnoměrné odkujování vysoce snižuje hustotu kyselin při následných chemických operacích a množství zbytků kalu v mořicí lázni se významně snižuje. 

“Odkujení trubek”

Stroje Skew Roll Wheelabrator jsou speciálně určeny k povrchové úpravě vnějších povrchů trubicovitých produktů, jako jsou např. potrubí, tyče, lišty a válcovité nádrže. Nejčastěji se používají k odstraňování rzi, běžnému čištění oceli, leptání, profilování a kuličkování.

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění

Tryskací stroj s válečkovou tratí SmartLine

Tryskací stroje s válečkovou tratí SmartLine od firmy Wheelabrator lze dodat již za 6 týdnů, poté je stačí smontovat, zapojit a můžete tryskat! Více se dozvíte zde.

Další informace

Dodání:

12 až 18 týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Válečkový dopravník – typ G

Používá se především k čištění kovových plechů a profilů při nepřetržitém procesu zpracování.

Další informace

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Stavební otryskávací stroj typu X

Se skloněnými koly pro svařované konstrukce, dílce řezané plamenem a montované konstrukce

Další informace

Dodání:

12 až 18 týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Řada tryskačů s válečkovou tratí HD

Řada tryskacích strojů s válečkovou tratí typu HD představuje nejvýkonnější provedení tohoto druhu strojů pro tryskání plechů a profilů.

Další informace

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Konzervační linky

Konzervační linky kombinují zahřívání (sušení), otryskávání, nanášení povrchové vrstvy a vysoušení obroků, např. ocelových plechů, profilů, trubek a ocelových konstrukcí, v rámci jedné automatické linky.

Další informace

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Tryskací stroj pro odokujení pásů

Tryskací systémy k odokujení úzkých, středně širokých a širokých ocelových pásů. Spolehlivý a úsporný provoz zaručující vysokou čistotu povrchu.

Další informace

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Skew Roll Machine

Fully automated and designed to remove rust and scale from cylindrical pipe, tube, bar and rods.

Další informace