Recyklační systémy abraziva

Wheelabrator rozumí Vašemu zařízení pro úpravu povrchu a má technické know-how, k zajištění přesné provozní směsi abraziva a k udržování plynulosti chodu dávkováním správného množství abraziva.

Přidání automatizovaného doplňovače abraziva k Vašemu zařízení chrání Vaši tryskací směs; automatický senzor doplňovače sleduje hladinu abraziva a automaticky doplňuje podle potřeby, což odstraňuje možnost lidské chyby.

Při kontrole úrovně kontaminantů je důležité zhodnotit recyklační systém.  Úroveň kontaminantů se může po čase zvýšit z důvodu změn procesu nebo produktu a Váš stávající recyklační systém nemusí být dostatečně efektivní na to, aby se s takovými změnami vyrovnal.

Recyklační systémy

Wheelabrator nabízí 2 různé recyklační systémy:

Standardní pneumatický systém třídění

Tam, kde je to požadováno, je na každém novém tryskacím zařízení Wheelabrator nainstalován vzduchový separátor se síty.

Pneumatický / Plně magnetický systém třídění

Toto je nejdůkladnější dostupný recyklační systém. Kromě technologie použité při vzduchovém systému třídění, plně magnetický proces vyčistí veškerý brusný materiál a písek před tím, než se vytřídí vzduchem. Toto recyklační zařízení je zapotřebí pro těžké slévárenské aplikace umožňující manipulaci s úplným vyražením jádra z velkého množství písku zadržovaného v odlitcích.