Modernizace zařízení

Znalosti a zkušenosti společnosti Wheelabrator nám umožňují nejen obnovit původní provozní stav vašich zařízení, ale také dosáhnout významných zlepšení, která vám umožní stát se rentabilnějšími prostřednictvím zavádění nových technologií.

Naše programy modernizace zařízení jsou zvláště vhodné pro společnosti, které musejí splňovat vyšší standardy, novou legislativu k ochraně životního prostředí nebo začlenit změny do procesu nebo výrobku.

Existuje mnoho provozních, procesních, zdravotních a bezpečnostních důvodů, proč vaše současné zařízení nemusí dostatečně plnit vaše potřeby a proč byste mohli mít prospěch z modernizace zařízení.

 

Proč modernizovat tryskací zařízení?

Provozní a procesní problémy

 • Zpracováváte jiný produkt nebo byl původní produkt změněn
 • Změnila se vaše výrobní metoda
 • Snížila se spolehlivost stroje
 • Nejste schopní plnit výstupní požadavky
 • Čištění produktu trvá déle
 • Je požadován vyšší standard čištění
 • Po čištění je přítomná vyšší úroveň kontaminantů
 • Stroj už pracuje na svou plnou kapacitu, takže váš tým údržby nemá čas na kontrolu zařízení a dokončení nezbytných oprav
 • Jste si vědomi toho, že technologické pokroky by mohli váš proces učinit rychlejším, levnějším nebo lepším

Otázky zdraví a bezpečnosti

 • Problémy s úklidem, jako například množství zbylého abraziva, které v současné době vyžaduje manuální úklid
 • Jsou potřebná ergonomická vylepšení, například je nutné automatizovat manipulaci s produktem, pokud se zvýšila váha produktu
 • Pro plnění legislativních požadavků, například regulace emisí
 • Pro zlepšení likvidace odpadu

K výhodám modernizace zařízení může patřit:

 • Snížení doby cyklu tryskání 
 • Dosažení vyšších standardů čištění
 • Inteligentní design / detaily vzhledem k montáži metacích kol
 • Lepší poměr cena/výkon 
 • Nižší náklady na údržbu 
 • Lepší separace abraziva 
 • Lepší spolehlivost stroje a doba dostupnosti bez prostojů 
 • Snížení opotřebení stroje 
 • Méně provozních rizik

Příklady aplikace

 • Kola: přemístění do správné polohy, přestavby, přídavná kola
 • Úpravy/inovace strojů: systém výstelek tryskacích kabin, zdokonalení bubnových tryskacích zařízení
 • Bezpečnost a ochrana zdraví: hydraulické nakladače, bezpečnostní vrata, filtry
 • Systémy čištění abrasiva: vzduchové separátory, magnetické separátory
 • Abrasiva: automatické doplňovací zásobníky abrasiva, včetně snímání hladiny a velkoobjemových nádob

Zařízení od společnosti Wheelabrator a jiných společností

Upgrade zařízení od Wheelabrator Vám umožní plně zmodernizovat Vaše stávající tryskací zařízení a dá Vám všechny výhody nového stroje za nižší náklady.

Všechny modernizace zařízení jsou upraveny podle Vašich individuálních potřeb a lze přizpůsobit jakýkoliv druh stroje nebo způsob tryskání.

Tým Wheelabrator poskytuje následnou podporu a technickou pomoc Vašim týmům údržby, pokud ji budou potřebovat.

Wheelabrator nabízí také širokou škálu náhradních dílů pro tryskací zařízení, která nejsou značky Wheelabrator, jako část

Wheelabrator nabízí také širokou škálu náhradních dílů pro tryskací zařízení, která nejsou značky Wheelabrator, jako cast  kolekce ASTRAL.

 

Úpravy a modernizace strojů

Vaše zařízení je možné zcela přepracovat v závislosti na vašich specifických požadavcích za účelem splnění vašich požadavků na tryskání.

 • Úpravy bubnových tryskacích zařízení mohou zahrnovat modernizaci tryskací linky, balíky s dvoukotoučovým kolem, modernizaci recyklačního systému, nakladače a přidání vynášecích dopravníků.
 • Obložení kabin lze upravit tak, aby se snížilo opotřebení způsobované abrazivem. Pokud se abrazivo změnilo, možná by se mělo zkontrolovat obložení stroje, což by mohlo dramaticky snížit částku, kterou je nutné vynaložit na náhradní díly
  • Pryž na polyuretanu
  • Pryž na manganové desce
  • Manganová deska na litinovém obložení
 • Strop i dno tunelového vedení (desky Loures) lze také modernizovat tak, aby se zabránilo nadměrnému opotřebení.

 

Odsavače prachu / likvidace odpadu

Možnosti přidání monitorů zásobníku a alarmů pro odsavač prachu umožňují zjistit jakoukoliv abnormální úroveň vypouštěného prachu, což zajišťuje plnění zdravotních a bezpečnostních norem.

Automatická monitorovací jednotka diferenciálního tlaku doplněná do vašeho tryskacího stroje bude měřit diferenciální tlak a zajistí, aby byl stlačený vzduch použit pouze v případě nutnosti, čímž se sníží vaše provozní náklady a optimalizuje se nejúspornější používání odsavače prachu.

Odvod odpadu do euro kapes je nejefektivnějším procesem odstraňování prašného odpadu odpovědným způsobem, který snižuje rizika pro zdraví a bezpečnost a zlepšuje pracovní prostředí.