Instalační služby

Společnost Wheelabrator poskytuje kompletní instalační služby pro zařízení tryskacích strojů, vzduchového tryskání a kuličkování, a to pro značku Wheelebrator i pro jiné značky. Instalační služby zahrnují řadu řešení pro stroje všech velikostí, od malých systémů až po rozsáhlá a složitá uspořádání. 

Naší prioritou je účinnost, kvalita a bezpečnost. Naše služby výrazně zkracují dobu instalace a zajišťují plynulý přechod od dodání až po uvedení do provozu. Abychom splnili nebo i překročili vaše požadavky, snažíme se poskytovat nejvyšší kvalitu služeb v co nejkratším časovém úseku. 

 

Kompletní servisní řešení 

Naši pracovníci jsou vyškoleni a vybaveni pro výrobu na místě montáže, manipulaci s těžkými zařízeními a bezpečné pracovní postupy.

Instalační služby Wheelabrator poskytují kompletní servisní řešení pro všechny uživatele zařízení pro povrchovou úpravu. Zaměřujeme se na zajištění optimální účinnosti a efektivnosti, a proto dbáme na to, aby správná instalace zařízení snížila celkové náklady.

Kvalitní instalační služby

Investováním do kvalitních instalačních služeb se snižuje doba seřizování, takže můžete rychle pokračovat ve své obchodní činnosti. 

Abychom mohli poskytnout ty nejlepší instalační služby, nabízíme: 

 • Kvalifikované servisní techniky, kteří stroj vyloží, zkontrolují, smontují a uvedou do provozu
 • Smluvní místní elektromechaniky, kteří zaručí splnění všech platných vyhlášek o elektrické bezpečnosti

Authorised training programmes

To help you master the installation and operation of your equipment, Wheelabrator provides authorised training programmes led by surface preparation specialists.

Wheelabrator training programmes will advise you on:

 • How to set up your machine and optimise performance levels for your process
 • Key troubleshooting tips that keep your machine(s) in prime condition to minimise downtime, minimise maintenance, and prevent future problems
 • How to optimise performance levels to maintain consistent quality and minimise waste
 • The latest legislation and how to keep the machine safe

Školení obsluhy zařízení

Abychom vám pomohli zvládnout instalaci a provoz vašeho zařízení, společnost Wheelabrator poskytuje autorizované vzdělávací programy vedené odborníky na povrchovou úpravu. 

Naše vzdělávací programy zahrnují: 

 • Jak nastavit zařízení a optimalizovat hodnoty parametrů pro váš provoz. 
 • Klíčové tipy pro odstraňování potíží, které udržují vaše zařízení v bezvadném stavu za účelem minimalizace odstávek, minimalizace údržby a předcházení budoucím problémům. 
 • Jak optimalizovat hodnoty parametrů za účelem udržení konzistentní kvality a minimalizace odpadu 
 • Nejnovější legislativu a jak zajistit bezpečný provoz stroje. 

Požádejte svého místního prodejce o podrobný odhad instalace. 

Vedoucí montážní pracovníci 

Naši odborní vedoucí montážní pracovníci jsou vyškoleni a certifikováni tak, aby váš systém Wheelabrator byl smontován podle našich specifikací a aby měl nárok na záruční ochranu. 

Vedoucí pracovníci společnosti Wheelabrator budou řídit instalaci vašeho zakoupeného zařízení a poskytnou vašim výrobním týmům informace potřebné k úspěšnému uvedení do provozu

Aftermarket parts and maintenance

Wheelabrator is dedicated to protecting your investment in shot blasting equipment and saving your business unnecessary cost. 

It is why we offer a range of blast aftermarket parts and services because supporting your machine in the field is just as important as designing and installing it.

Wheelabrator services include:

 • Service and inspection
 • Equipment upgrades
 • Relocation and allocation of any additional shot blasting equipment
 • Reassembling and recommissioning equipment

Průběžná podpora

Cílem společnosti Wheelabrator je chránit vaše investice do zařízení pro povrchovou úpravu. Jsme si vědomi důležitosti řádné údržby a péče po instalaci zařízení. Naše služby přesahují rámec instalace a zahrnují poprodejní služby poskytované společností Wheelabrator. Služby společnosti Wheelabrator zahrnují: 

 • Servis a inspekci 
 • Programy modernizace zařízení 
 • Přemístění a stanovení jakýchkoli dalších zařízení pro úpravu povrchu 
 • Opětovné smontování a uvedení zařízení do provozu