O Impact Finishers

Wheelabrator Impact Finisher je specializovaný zpevňování povrchu v průmyslových odvětvích, která vyžadují externě zadávané, řízené a automatizované služby

S více než padesátiletými zkušenostmi využívá společnost Wheelabrator Impact nejnovější řízená a automatizovaná zařízení pro poskytování komplexního procesu managementu projektů s dodržením vysokých standardů kvality a v souladu s nejnovějšími schváleními v oblasti mezinárodního stavebního a vojenského odvětví.

Mezi tato průmyslová odvětví patří mimo jiné letectví, letecké motory, architektura, motoristický sport, automobilový průmysl, výroba lodí a všeobecné strojírenství.

Proč zadávat kuličkování?

Kuličkování je vysoce kvalifikovaný proces, který často vyžaduje řadu schválení a akreditací. Outsourcing a využití odborných znalostí společnosti Wheelabrator Impact vám umožní dosáhnout vašich požadavků na povrchovou úpravu kuličkováním. 
  • Klid, že vaše komponenty budou doručeny včas, dle rozpočtu a dle správné specifikace bez nutnosti jakékoli projektové činnosti na vaší straně
  • Zajištění dodržení všech vašich schválení a osvědčení v oboru, aniž byste museli vynakládat další investice
  • Minimalizace kapitálových výdajů
  • Nižší nároky na pracovní sílu
  • Menší nároky na plochu ve výrobním závodě
  • Úspory času, prostředků a výdajů za účelem dosažení vysokých standardů
  • Umožnění úplné flexibility vašich procesních požadavků na nové komponenty
  • Využití našich standardních krátkých časů obrátky a především velmi flexibilní a obdivované služby Aircraft On Ground (AOG)
  • Využití výhody provádění procesu kuličkování v prostorách společnosti Wheelabrator Impact
  • Pozice na úrovni nejnovějších průmyslových poznatků a technologií

Impact Finishers vlastní dvě subdodavatelská výrobní zařízení pro zpevňování povrchu ve Velké Británii a jedno ve Francii.