Zpevňování povrchu v letectví

Služby v oblasti zpevňování povrchu, tváření tryskáním a čištění tryskáním od společnosti Impact Finishers s akreditací NADCAP.

Z důvodu současných požadavků na výrobu lehčích letadel s nižší spotřebou paliva používají konstruktéři stále častěji lehčí a pevnější slitiny. Bylo zjištěno, že kuličkování hraje významnou roli při zvyšování únavové životnosti vysoce namáhaných kritických konstrukčních prvků kostry letadla, což umožňuje další snížení hmotnosti použitím dílů navržených s nižší hmotností avšak stejnými, ne-li lepšími, únavovými vlastnostmi.

Komponenty zpracovávané v leteckém sektoru ve společnosti Wheelabrator Impact zahrnují velká křídlová žebra, nosníky, potahy křídel a díly podvozku, jako jsou žebra, táhla, hydraulické válce a šrouby podvozku, stejně jako kola podvozků, až po drobné pružiny nebo upevnění. Kromě toho dodávky zahrnují lopatky kompresorů pro letecké motory, lopatky ventilátorů, bubny, kryty hlavy vrtule a podpůrné komponenty.

Vzhledem k neustále rostoucí rychlosti stavby letadel a požadavkům na dodací lhůty se společnost Wheelabrator Impact zaměřuje na požadavek našich zákazníků na rychlost opracování jejich součástí. Wheelabrator Impact nabízí rychlou „standardní“ dodací lhůtu a kromě toho také záviděníhodnou službu AOG pro ty pravidelné nepředvídatelné nouzové situace, které se často vyskytují v leteckém průmyslu.

 

Tři hlavní dílčí procesy, které společnost Wheelabrator Impact provádí v rámci kuličkování pro letecké odvětví zahrnují

1. Kuličkování pro zlepšení únavových vlastností při saturaci
2. Korekční kuličkování
3. Formování kuličkováním

Význam formování kuličkováním a korekce v leteckém odvětví

Ve společnosti Wheelabrator Impact se provádějí všechny procesy oborů formování kuličkováním a korekce. Formování složitých konstrukčních leteckých komponentů lisováním nebo válcováním, přestože je efektivní, může způsobit škodlivá tahová namáhání, která mohou vést ke vzniku a šíření prasklin. Alternativní a běžněji používanou metodou tvarování nebo zplošťování leteckých konstrukcí nebo plášťů je využívání technologie kuličkování pro rovnání nebo tvarování součásti. Vzhledem k tomu, že pomocí kuličkování je možné formovat součásti, může být tento způsob použit pro opravu nebo zploštění zdeformovaných dílů bez vyvolání nežádoucích tahových namáhání. Výsledkem je komponent správného tvaru, avšak s vlastním tlakovým napětím, což rovněž přináší výhodu vlastností pro zlepšení únavových parametrů.

Komponenty turbín

Společnost Wheelabrator Impact provádí kuličkování mnoha komponent turbínových motorů. Komponenty, které často vyžadují proces kuličkování, zahrnují kryt hrotu ventilátoru, bubny, hřídele, lopatky a statory.

Vzhledem k jemnosti a tenkosti lopatek turbíny se často používá kuličkování se skleněnými a keramickými kuličkami, aby se snížilo riziko narušení těchto kritických oblastí. Kořeny lopatek jsou však robustnější a více namáhány, což umožňuje vyvíjet vyšší intenzitu. V tomto případě je vyšší intenzity obvykle dosaženo použitím těžšího ocelového kuličkovacího materiálu, který se rovněž často používá pro robustnější součástí turbíny.

Řada strojů, které má společnost Wheelabrator Impact k dispozici pro zpracování mnoha složitých komponent turbíny vyžadujících technologii kuličkování, je rozsáhlá, což umožňuje přizpůsobení odborností a kapacit požadavkům zákazníků.

Kryty hrotů, lopatky a hřídele často vyžadují komplexní maskování a nástroje, které společnost Wheelabrator Impact pravidelně navrhuje a vyrábí.

Zpracování komponentů leteckých, lodních a pozemních turbínových motorů jsou součástí portfolia společnosti Wheelabrator Impact.

 

Příprava povrchu pro povrchovou úpravu

Příprava povrchu pro povrchovou úpravu je další technologií, kterou společnost Wheelabrator Impact provádí pro své zákazníky z leteckého odvětví. Wheelabrator Impact poskytuje řízenou přípravu povrchu oxidem hlinitým a kuličkováním pro veškeré úpravy za mokra, chromování a anodování.

 

Odstranění barvy plastovými médii: šetrná technologie

Čištění plastovými médii BIP je rychlá, ekologicky přijatelná a cenově výhodná alternativa k tradičnímu.

Chemickému a ručnímu odstraňování povlaků. Na rozdíl od chemických odstraňovačů je plastové médium biologicky odbouratelné, netoxické, neznečišťující prostředí a tento proces je nyní považován za optimální způsob odstraňování povlaků pro nejrůznější materiály a komponenty.

Plastová média se používají při odstraňování a údržbě konstrukčních prvků a komponentů kostry letadla. Jinými slovy se tu nevytváří profil povrchu jako u běžných tryskacích operací; podklad je zcela nepoškozený a ani měkké slitiny, jako je hliník, nejsou zasaženy.

Společnost Wheelabrator Impact provádí tento proces na mnoha jemných podkladech, a to jak v leteckém a kosmickém průmyslu, kde se jedná o schválenou metodu odstraňování povlaků, tak i v jiných odvětvích, kde je nejdůležitější zachovat celistvost povrchu.