Řešení povrchové úpravy solárních panelů

Připraveno pro nové zdroje energie

Řešení pro solární energii

Využití sluneční energie může být drahé a jeho účinnost se určuje podle stupně čistoty použitého křemíku.  Z tohoto důvodu je nezbytná recyklace surového křemíku.

Pro obnovené využití reziduí z výroby křemíku se používají speciální systémy pro detekci kontaminace. V dalších krocích procesu se k čištění materiálu využívá technologie tryskání tlakovým vzduchem, takže jej lze znovu roztavit a znovu použít jako čistý křemík.

Čištění manuálním otryskáváním může být časově a nákladově náročné, proto se doporučuje automatizovaný proces.  U tohoto procesu je nezbytná velmi vysoká čistota výrobku, a proto tryskacím médiem musí být také křemík. 

 

 

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Zařízení pro tlakovzdušné tryskání

Satellite Turntable Machine ST

Highly flexible machine range, with one or two satellite tables, for light up to heavy parts.

Další informace