Řada tryskačů s válečkovou tratí HD

Řada tryskačů s válečkovou tratí HD

Dodání:

12 až 18 týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění, Odstraňování koroze, Odstraňování nátěru, Odstraňování rzi a okují za tepla

Průmysl:

Střední těžké

Proces:

Continuous

Výhody

Představuje nejvýkonnější provedení tohoto druhu strojů pro tryskání plechů a profilů

Používají v případě nutnosti vysoké rychlosti průchodu a delších intervalů údržby

Tryskací stroj HD s úhlově natočenými koly otryskává o 5–20 % rychleji než tryskací stroj s válečkovou tratí s metacími koly osazenými rovně.

Vlastnostem zvlášť vhodný k začleňování do plně automatizovaných výrobních linek.

Vlastnosti

  • Představuje nejvýkonnější provedení tohoto druhu strojů pro tryskání plechů a profilů
  • Používají v případě nutnosti vysoké rychlosti průchodu a delších intervalů údržby
  • Tryskací stroj HD s úhlově natočenými koly otryskává o 5–20 % rychleji než tryskací stroj s válečkovou tratí s metacími koly osazenými rovně
  • Vlastnostem zvlášť vhodný k začleňování do plně automatizovaných výrobních linek

Aplikace

  • Čištění
  • Odstraňování koroze
  • Odstraňování barvy
  • Odstranění hrdla a tepla

Nejvyšší výkon

Řada tryskacíxh strojů s válečkovou tratí typu HD představuje nejvýkonnější provedení tohoto druhu strojů pro tryskání plechů a profilů.

Hlavním rozdílem, kterým se tento stroj odlišuje od jiných nabízených na trhu, je úhlové uspořádání metacích kol na stropu stroje. Tímto uspořádáním se omezuje usazování abraziva na částech delších profilů.

Při využití této metody se podstatně větší podíl energie tryskání využije na hlavní úkol, tj. na odstraňování rzi a okují z plechů a profilů, a nedochází k hromadění abraziva.

Rychlost

V praxi tryskací stroj HD s úhlově natočenými koly otryskává o 5–20 % rychleji než tryskací stroj s válečkovou tratí s metacími koly osazenými rovně. Tryskací stroje s HD se používají v případě nutnosti vysoké rychlosti průchodu a delších intervalů údržby.

Pro tryskání plechů a profilů.

Tento stroj je díky svým vlastnostem zvlášť vhodný k začleňování do plně automatizovaných výrobních linek. Řadu tryskacích strojů HD lze dodat v šířkách od 1 500 do 4 000 mm. Všechny stroje z této řady se hodí k tryskání plechů i profilů.

Tryskací stroje s válečkovou tratí HD se osazují především nejnovějším provedením metacího kola TITAN. K dispozici je samozřejmě celá řada volitelných doplňků k těmto válečkovým tratím, například automatické vypínání metacího kola u výrobků, které nedosahují celé šířky stroje, nastavení tryskacího obrazu u vnějších metacích kol nebo automatické odlučování třísek po vrtání a řezání.

Tryskací kabina

Stejně jako v případě všech válečkových dopravníků Wheelabrator je tryskací kabina zcela vyrobena z manganu. Mangan má dostatečnou tvrdost pro tryskání od 35 do více než 50 HRC.

Mangan má proto vysoce kvalitní vlastnosti otryskávání. V exponované oblasti tryskací kabiny jsou přidány další manganové desky tloušťky 10 mm. Jsou upevněny z vnější strany a lze je snadno vyměnit. Pokud je použito agresivní abrazivo, lze použít další obložení z manganu, nástrojové oceli nebo litého materiálu.

Aby nedocházelo k úniku abraziva, jsou oblasti s vysokým opotřebením opatřeny několika vrstvami pryže nebo vulkollanovými membránami. Jsou upevněny do drážky ve tvaru V a lze je snadno vyměnit.

Jednotka pro odstraňování abraziva

Po procesu otryskání může být obrobek stále pokryt otryskávacím médiem, které je nutné očistit. K tomuto kroku slouží rotační kartáč opatřený pevně upevněnými kartáčovými segmenty, které lze vyměnit.

Aby nedocházelo k hromadění médií na dlouhých dílcích, rotační kartáče seškrabávají použité abrazivo z opracovávaného povrchu do speciálně tvarovaného koryta opatřeného šnekovým dopravníkem, který odvádí média zpět do oběhu. Aby byla zachována konstantní poloha mezi kartáči a šnekovým dopravníkem při otryskávání obrobků různé velikosti, využívají obě konstrukce stejný nastavitelný rám. Tento rám může být nastaven ručně nebo automaticky v intervalech menších než 5 mm pro každou požadovanou výšku. Nakonec jsou veškeré zbytky média na obrobcích odstraněny ofukovací stanicí, která je upevněna na stejném rámu a využívá vysokotlaké ventilátory k odstranění zbývajícího média foukáním.

Animace válečkového dopravníku typu G

Podívejte se na animaci:

Jednotka kazetového filtru

Během procesu otryskávání obrobků začnou vznikat rez a okuje společně s prachem (nebo jemnými částicemi) z rozbitých médií. Jemné částice jsou oddělovány v abrazivní čističce, kterou lze přizpůsobit různým typům a velikostem otryskávacích médií. Kazetový filtr, který vytváří požadovaný tlak, je umístěn nad stroji RB 600, RB 1000 a RB 1500. V případě větších otryskávacích strojů od RB 2000 dále se nachází vedle stroje.

Nárazový separátor v jednotce kazetového filtru zajišťuje nejen oddělování rozbitých částic (čímž chrání kazetu filtru před nežádoucím opotřebením), ale je rovněž certifikován jako zařízení pro hašení jisker. Je tak jedním z prvků, které přispívají ke splnění nařízení ATEX. Kazetové filtry čistí kazetu automaticky pomocí impulsů tlaku vzduchu. Intenzitu a dobu trvání impulsu lze upravit podle typu a množství prachu. Všechny procesy kazetového filtru probíhají bez zažehnutí.

Nakládání a vykládání

Ve standardním provedení jsou vstupy a výstupy válečkového dopravníku napájeny centrálním pohonem otryskávacího stroje. Pro zvýšení účinnosti mohou být opatřeny samostatnou hnací jednotkou. Příslušný frekvenční měnič je automaticky synchronizován.

Pokud jsou otryskávány ohnuté obrobky, které nelze řádně vyčistit pomocí kartáče a foukací stanice, je doporučeno použití delšího sběrného pásu s návratovým dopravníkem. Tím pomůžete zajistit vrácení otryskávacího média zpět do stroje.

Instalací systému příčného podávání lze zvýšit účinnost v řadě ohledů. V případě použití systému příčného podávání lze otryskávací stroj rovněž integrovat do řezací/vrtací výrobní linky.

Abrazivní otryskávací média

V případě většiny instalací s válečkovým dopravníkem jsou otryskávací média obvykle kulatá (lité nebo zaoblené kuličky z řezaného drátu). Otryskávací média se pohybují strojem v kruhu a jsou z nich nepřetržitě odstraňovány nečistoty.

Pro dosažení dobrých výsledků tryskání je nezbytná vyvážená směs nových a použitých otryskávacích médií. Jemnější použitá média ve směsi jsou důležitá pro rovnoměrné pokrytí otryskávaného povrchu a hrubší média slouží k rozrušení okují.

Použití správných médií je zejména důležité pro proces tryskání a zajištění dobrých výsledků tryskání. 

Následující pokyny jsou užitečné:

  • Pro hrubší obrobky (např. těžké kovové profily) použijte hrubá abrazivní média (ocelové granule velikosti S390 a vyšší).
  • Pro jemnější obrobky (např. tenké plechy) použijte jemná abrazivní média (ocelové granule velikosti S330 a nižší).

Metací kolo TITAN

Metací kolo je srdcem tryskacího stroje, protože volba metacího kola určuje výkon a ekonomiku. 

Tento stroj je standardně vybaven metacími koly TITAN. Kolo TITAN nabízí vynikající tryskací výkon a bezkonkurenční životnost hlavních tryskacích komponentů, které jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. 

TITAN nabízí ještě větší sílu stěny díky opotřebitelnému obložení, které vytváří vzduchotěsné a zcela izolované pouzdro a zároveň usnadňuje údržbu a opravy. K dispozici je celá řada variant a velikostí, které zajišťují, aby vybrané kolo vyhovovalo dané pracovní operaci.

Technické specifikace

Typ RB 1500HD RB 2000HD RB 2500HD RB 3000HD RB 4000HD
Šířka vstupu stroje (mm) 1600 2100 2800 3300 4300
Výška vstupu stroje (mm) 550 550 550 550 550
Rychlost zpracování (m/min) 1.5-4.5 1.8-5.0 1.0-3.0 0.8-2.5 0.8-2.0
Počet metacích kol 4 6 6 6 8
Výkon jednoho metacího kola (kW) 15/18.5 15 11/15/18.5 15/18.5 11/15
Rozteč válců (mm) 800 800 750 750 750
Alternativní rozteč (mm) 400 400 500 500 500