Oczyszczarka zawieszkowa
przelotowa typu C

Oczyszczarka zawieszkowa przelotowa typu C

Dostawa:

18 tygodni +

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Przemysł:

Lekkie Średnie

Proces:

Ciągły

Kluczowe korzyści

Najnowsza technologia transportu

Wysokowydajne turbiny do śrutowania

Krótki czas śrutowania

Wiele rozmiarów i wersji maszyn

Features

  • Najnowsza technologia transportu
  • Wysokowydajne turbiny do śrutowania
  • Krótki czas śrutowania
  • Wiele rozmiarów i wersji maszyn

Applications

  • Usuwanie zendry, młotowiny i rdzy
  • Oczyszczanie konstrukcji stalowych w celu przygotowania do malowania
  • Usuwanie gratów i zalewek
  • Zwiększanie chropowatości powierzchni
  • Usuwanie masy formierskiej i pozostałości

“Maszyna”

Szczególną cechą maszyny przelotowej o ruchu ciągłym jest niezmienna prędkość ruchu elementów obrabianych. Możliwość regulacji prędkości ruchu elementu obrabianego oraz mocy turbiny sprawia, że maszynę można z łatwością zintegrować z istniejącą linią produkcyjną. Ścierniwo jest skutecznie rozpędzane przez turbiny do śrutowania TITAN, czego efektem są krótkie czasy śrutowania i zmniejszone zużycie ścierniwa w porównaniu z tradycyjnymi turbinami. Ustawienie turbin do śrutowania w układzie „X”, ukośnie względem elementu obrabianego, pozwala na jednoczesne śrutowanie większej powierzchni. Konfiguracja ta umożliwia dokładne oczyszczanie krawędzi natarcia skomplikowanych komponentów, miejsc spawania i części ciętych gazowo.

“Proces”

Elementy obrabiane są transportowane na hakach pracujących w ruchu okrężnym zawieszonych na ręcznie obsługiwanym pojedynczym torze lub automatycznie na (opcjonalnym) przenośniku łańcuchowym dwutorowym do komory śrutowniczej. Tam są one oczyszczane przy użyciu turbin do śrutowania. Cykl oczyszczania trwa przez wstępnie skonfigurowany czas. Po zatrzymaniu turbin do śrutowania otwierają się drzwi, a hak automatycznie wyjeżdża z komory.

“Przenośnik podwieszony o ruchu ciągłym”

Przenośnik podwieszony o ruchu ciągłym przesuwa elementy obrabiane przez maszynę ze stałą prędkością. Składa się z systemu łańcuchów i wózków podwieszonych na pojedynczym torze i może pracować ze stałą prędkością lub skokowo.

Prędkość przesuwu oraz czas skoków można skoordynować z mocą turbiny do śrutowania i wymaganym poziomem wykończenia powierzchni obrabianej. System można z łatwością rozbudować, aby dostosować go do organizacji fabryki i zintegrować ze stanowiskami przed i po śrutowaniu.

“Funkcje i opcje specjalne”

Maszyna Standard: Używane ścierniwo i drobny materiał przelatuje przez lej zasypowy zbierający ścierniwo, znajdujący się pod komorą śrutowniczą, a następnie jest transportowany za pośrednictwem przenośnika ślimakowego do przenośnika kubełkowego i dalej do modułu odzyskiwania ścierniwa.

W urządzeniu używane ścierniwo przechodzi przez tacę przesiewową, która przechwytuje zbyt duży granulat do silosu na ścierniwo / separatora powietrznego, który oczyszcza go w celu przygotowania do ponownego użycia.

Opcja do zastosowań średnich

W celu poprawienia procesu oczyszczania ścierniwa, np. oddzielania zalewek aluminiowych, można zainstalować sito wibracyjne pomiędzy modułem odzyskiwania a silosem na ścierniwo.

Opcja do zastosowań ciężkich / w hutach / w piaszczarkach

Zamiast przenośnika ślimakowego można zastosować przenośnik wibracyjny, który zapewnia wstępne czyszczenie/oddzielanie piasku i grubych zanieczyszczeń od używanego ścierniwa. Najlepszym rozwiązaniem jest instalacja tego przenośnika wraz z opcjonalnym separatorem magnetycznym do usuwania piasku, który wydłuża okres eksploatacji maszyny. Tak jak wcześniej, ścierniwo trafia następnie do separatora powietrznego.

Przenośnik łańcuchowy dwutorowy

Przenośniki łańcuchowe dwutorowe składają się z dwóch torów umieszczonych jeden nad drugim: łańcuch ciągnący przesuwa się po górnym torze, a wózek transportowy po dolnym. Przenośnik łańcuchowy dwutorowy zapewnia wysoką elastyczność w zakresie łączenia różnych procesów produkcyjnych.

Ze względu na swoją niezawodność, przenośnik łańcuchowy dwutorowy wykorzystywany przez firmę Wheelabrator jest szczególnie przydatny w szczególnych warunkach, takich jak duże zapylenie czy wysokie temperatury.

System łańcuchowy dwutorowy pozwala zautomatyzować proces transportu w oczyszczarce zawieszkowej przelotowej, a także zoptymalizować kontrolę jakości produkcji, np. poprzez podłączenie śrutownicy pomiędzy sztancą a detektorem pęknięć. W systemach samodzielnych operator uruchamia automatyczną obróbkę elementów we wstępnie ustawionej liczbie wózków transportowych.

“Turbina TITAN”

Turbina jest sercem oczyszczarki i jej konstrukcja decyduje o wydajności i rentowności urządzenia.

Dlatego w oczyszczarkach zawieszkowych turbiny TITAN stosowane są jako standard. Oprócz doskonałej wydajności śrutowania i doskonałego okresu trwałości głównych komponentów wskutek korzystania z hartowanej stali narzędziowej, turbina TITAN posiada grubsze ścianki zużywających się okładzin w porównaniu z innymi turbinami. To tworzy hermetycznie zamkniętą osłonę wewnątrz obudowy turbiny, co pomaga w bardzo łatwym utrzymaniu.

Dostępnych jest wiele jej wariantów, dzięki czemu turbina TITAN idealnie będzie dopasowana do Państwa zastosowania.

Usuwanie ścierniwa

Podczas procesu śrutowania, w wyniku usuwania rdzy i zgorzeliny z elementów obrabianych, powstaje skruszone ścierniwo i inne ciała stałe lub zanieczyszczenia (drobny materiał). Drobny materiał jest oddzielany w module odzyskiwania ścierniwa, który można dostosować do różnych typów i rozmiarów ścierniwa.
Zespół regeneracji ścierniwa składa się ze skrzyni odbojowej i filtra patronowego. Skrzynia odbojowa usuwa drobny materiał ze ścierniwa oraz pełni rolę tłumika iskier, spełniając wszystkie wymogi wynikające z przepisów ATEX.
Filtr patronowy generuje podciśnienie niezbędne do usuwania pyłu. Można go zainstalować oddzielnie, obok maszyny. Filtr jest automatycznie czyszczony przez impulsy sprężonego powietrza, których intensywność i czas trwania można regulować. Filtr nie zawiera żadnych źródeł zapłonu.
Do usuwania pyłu można też stosować filtry workowe. Są one często wykorzystywane podczas produkcji odlewów aluminiowych.

Przenośnik wibracyjny

Do transportu ścierniwa z komory śrutowniczej do podnośnika kubełkowego można użyć przenośnika wibracyjnego zamiast standardowego przenośnika ślimakowego. Sito zainstalowane w przenośniku wibracyjnym oddziela granulat ostrokrawędziowy od ścierniwa. Za usuwanie pyłu odpowiada filtr pyłu znajdujący się w maszynie głównej.

Sito wibracyjne

Aby oczyszczać ścierniwo bez przerywania procesu, należy zainstalować sito wibracyjne.
Sito wibracyjne pracuje za modułem odzyskiwania ścierniwa i służy do odsiewania ze ścierniwa drobin ostrokrawędziowych, takich jak zalewki z elementów odlanych z aluminium, tak aby nie wpływały one na proces śrutowania.
Sito montowane jest nad silosem. Napędzane jest dwoma silnikami wibracyjnymi, a jego ruch przypomina działanie przesiewaczy. Niechciane drobiny są odsiewane za pomocą siatki o odpowiednim rozmiarze. Następnie są transportowane do pojemnika za pośrednictwem węża.
Boczne klapy pozwalają na łatwy dostęp do sita w celu konserwacji.

Separator magnetyczny

Separator magnetyczny zwiększa rentowność działalności, redukując zużycie maszyny oraz ścierniwa.
Podczas procesu śrutowania z odlewów usuwana jest masa formierska i rdzeniowa. Powstałe w ten sposób drobiny należy szybko i skutecznie oddzielać od ścierniwa ferromagnetycznego, ponieważ mają one duże właściwości ścierne. Odbywa się to w separatorze magnetycznym.
Dwie rolki z regulowanym polem magnetycznym oraz koryto przesiewowe oddzielają masę formierską i rdzeniową oraz drobny materiał od ścierniwa nadającego się do ponownego użytku. Dzięki temu pozostaje tylko 0,2% całkowitej masy odpadów. Pozwala to na zredukowanie zużycia maszyny i ścierniwa i prowadzi do zwiększenia rentowności działalności.