Oczyszczarki z poziomą taśmą transportową IBC

Oczyszczarki z poziomą taśmą transportową IBC

Dostawa:

18 tygodni +

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Czyszczenie

Przemysł:

Odlewnia i kowalstwo

Proces:

Ciągły

Kluczowe korzyści

Bezproblemowy transport detali, bez wstrząsów, w obrocie ciągłym – bez zderzania się części ze sobą

Prosty i bezpieczny transport detali, automatyczna kontrola przepływu materiałów

Skuteczne oczyszczanie strumieniowe indywidualnych elementów w kluczowym punkcie, zmniejszony rzut i zużycie

Wysoki stopień niezawodności dobrze zdefiniowanych procesów, stała jakość wykończenia, indywidualna obróbka

Cechy

  • W pełni automatyczne, ciągłe oczyszczanie strumieniowe
  • Możliwość zastosowania automatycznego systemu skanowania do programów oczyszczania dostosowanych do części (prędkość przejścia, czas zatrzymania i intensywność czyszczenia)
  • Minimalna pomoc operatora (inspekcje okresowe)
  • Wyeliminowanie uszkodzeń części i strat, zmniejszenie kosztów części
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez ewentualną integrację procesu oczyszczania strumieniowego z istniejącymi automatycznymi liniami produkcyjnymi bez pośredniego magazynowania detali, które mają zostać poddane obróbce

Zastosowania

  • Odpiaszczanie
  • Usuwanie zendry z detali żelaznych
  • Inne zastosowania na życzenie 

Bezpieczne dla procesu oczyszczanie strumieniowe elementów obracających się symetrycznie

Odlewy takie jak tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe i obręcze kół muszą spełniać wysokie standardy jakości, co sprawia, że są one podatne na wstrząsy i uderzenia w procesie przygotowania powierzchni. Oczyszczarki Wheelabrator z poziomą taśmą transportową (IBC) zapewniają transport bez wstrząsów, jednocześnie zapewniając skuteczną ekspozycję wszystkich powierzchni na strumień, co zmniejsza koszt części, eliminując szkody i straty i poprawiając jakość wykończenia.

Ciągłe oczyszczanie strumieniowe, minimalne zużycie i pobór energii

W procesach obróbki powierzchni, w których ruch indywidualnych części nie jest kontrolowany, wstrząs spowodowany kontaktem pomiędzy częściami może spowodować uszkodzenie powierzchni. To, w połączeniu z brakiem możliwości zagwarantowania ciągłej ekspozycji na środek oczyszczający, a tym samym brakiem wystarczającej kontroli jakości wykończenia poszczególnych części, powoduje zwiększenie liczby wyrobów wybrakowanych.

Odpowiednie do części indywidualnych o masie pomiędzy 5 a 75 kg, oczyszczarki o poziomym pasie transportowym Wheelabrator pozwoliły wielu producentom części samochodowych na czerpanie korzyści z popraw jakości oraz oszczędności wynikających z ochrony wrażliwych elementów metalowych, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności. W przypadku indywidualnych procesów obróbki, części mogą być zaprojektowane jako cieńsze lub lżejsze, aby osiągnąć wyższe wyniki wydajności.

Oczyszczarki z poziomą taśmą transportową (IBC)

Bezwstrząsowe oczyszczanie strumieniowe, stała jakość i bezpieczeństwo procesu

Po schłodzeniu i usunięciu systemu ograniczającego, detale przechodzą na system przenośnika prowadzący do oczyszczarki strumieniowej, gdzie poruszają się z pozycji poziomej do nachylonej i pojedynczo wchodzą do oczyszczarki strumieniowej. System modułowy oraz, w zależności od wymogów dot. wydajności, może być wyposażony w 7, 12 lub 14 turbin rzutowych umieszczonych na trzech stronach korpusu maszyny.

Detale, których brzegi opierają się na pasie, a płaska strona jest oparta o dodatkowe szyny boczne, przechodzą przez maszynę po ciągłym, odpornym na zużycie pasie gumowym. Elementy podnoszące typu wrzecionowego, umiejscowione prostopadle do kierunku transportu, mogą być regulowane w celu zminimalizowania zużycia pasa.

Kolejna szyna prowadząca po stronie przeciwnej uzupełnia prowadzenie detali. Prędkość podawania pasa oraz opór tarcia na szynach prowadzących może spowodować obracanie się detali w sposób ciągły, aby zapewnić równomierną ekspozycję na środek oczyszczający oraz stałą jakość wykończenia. Nawet otwory wentylacyjne (w tarczach wentylowanych) są obrabiane na wysokim poziomie). Szybkość przejścia detali jest kontrolowana przez prędkość pasa, która zmienia się w obrębie ustalonego wcześniej zakresu. System skanowania detali pozwala na specyficzną obróbkę poszczególnych części.

Zarówno powierzchnie boczne, jak i krawędzie detali przechodzą proces nakierowanego oczyszczania strumieniowego bez zakłóceń oczyszczania. Obróbka indywidualnych części w przejściu ciągłym (zasada FIFO) zapewnia stałą zgodność z normami jakości oraz bezpieczeństwo procesu. Po przejściu przez płyty przegrodowe i prowadzące, zanieczyszczenia zostają usunięte podczas przejścia do systemu, gdzie piasek, zendra i niewymiarowe ziarna ścierne zostają oddzielone. Po stronie wylotowej mogą być zainstalowane przenośniki wibracyjne lub rolkowe w celu transportu detali do następnego procesu, zgodnie z Państwa wymaganiami.

Uniwersalna turbina wyrzutowa

Turbina wyrzutowa stanowi serce maszyny oczyszczającej, ponieważ wybór odpowiedniej turbiny wyrzutowej określa moc wyjściową i ekonomikę użytkowania. 

Maszyna standardowo jest wyposażona w turbiny wyrzutowe U70x500 Universal (z napędem bezpośrednim). Turbiny są bardzo elastyczne, posiadają kompaktowe rozmiary i obracają się w obu kierunkach. Zapewniają doskonałe wyniki oczyszczania strumieniowego i są bardzo wygodne w konserwacji.

Dane techniczne

IBC-6/37-432

IBC-7/37-432

IBC-12/37-432

IBC-14/37-432
Max. średnica (mm) 160-500 160-500 160-500 160-500
Maks. Waga detalu (kg) 40-80 40-110 60-200 60-200
Poziom przepustowości* (części na godzinę) 500-750 500-750 1 000-1 500 1 000-1 800
Liczba turbin rzutowych 6 7 11 (12) 14
Moc na turbinę rzutową (kW)  37 37 37 37