Oczyszczarka śrutowa
ze stołem obrotowym satelitarnym

Oczyszczarka śrutowa ze stołem obrotowym satelitarnym

Dostawa:

18 tygodni +

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Przemysł:

Średnie Ciężkie

Proces:

Liniowy

Kluczowe korzyści

Oferują możliwość ładowania i rozładowywania elementów podczas obróbki innych komponentów.

Features

 • Krótkie czasy skoku/przestojów
 • Wysoka wydajność śrutowania
 • Niskie koszty procesu
 • Najwyższa precyzja
 • Uniwersalna technologia transportu
 • Wysokowydajne turbiny do śrutowania
 • Wiele rozmiarów i wersji maszyn

Applications

 • Kulkowanie
 • Wykańczanie powierzchni
 • Usuwanie gratów i zalewek
 • Usuwanie zgorzeliny
 • Oczyszczanie śrutowe

“Jednolite efekty i powtarzalne procesy śrutowania”

Niezwykle precyzyjne oczyszczarki śrutowe ze stołem obrotowym satelitarnym firmy Wheelabrator zostały specjalnie opracowane do użytku w branży motoryzacyjnej.
Maszyny pracują zazwyczaj w trybie 3-zmianowym i są wykorzystywane do oczyszczania lub kulkowania części w celu zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej. Uzyskiwanie precyzyjnych, jednolitych i powtarzalnych efektów ma często kluczowe znaczenie.

“”

Maszyny dostępne są z turbinami do śrutowania ustawionymi pionowo lub poziomo oraz ręcznymi i automatycznymi systemami ładowania/rozładowywania. Manipulacją/ maskowaniem elementów obrabianych mogą zajmować się roboty lub inne systemy. W ten sposób oczyszczarka śrutowa staje się w pełni zautomatyzowaną komórką produkcyjną.
Głównym komponentem oczyszczarki śrutowej ze stołem obrotowym satelitarnym jest mechanizm przesuwania, który przemieszcza element obrabiany w komorze śrutowniczej zgodnie ze zdefiniowanym cyklem. Tego typu maszyna najlepiej się sprawdza w obróbce elementów rotacyjno-symetrycznych. Firma Wheelabrator oferuje też jednak oczyszczarki śrutowe ze stołem obrotowym satelitarnym do obróbki bloków silników i innych elementów niesymetrycznych.
 
Główną zaletą tych maszyn jest możliwość ładowania i rozładowywania elementów podczas obróbki innych komponentów.
 
W zależności do wymiarów elementu obrabianego, zastosowania i procesu oczyszczania, na stołach obrotowych można zamontować od 3 do 36 satelitów.
 

Typowe elementy obrabiane

 • Komponenty przekładni i sprzęgła
 • Koła zębate
 • Wałki
 • Bloki silników

“Proces”

System transportowania elementów obrabianych oczyszczarek śrutowych ze stołem obrotowym satelitarnym (śrutownic SDT) składa się ze stołu, który precyzyjnie obraca się w ruchu skokowym oraz kilku dostarczanych oddzielnie satelitów. Stół podzielony jest na następujące trzy strefy:

1) strefa ładowania i rozładowywania

2) kurtyny wlotowe i wylotowe, zapobiegające wydostawaniu się śrutu oraz

3) strefa śrutowania.

Symetryczne elementy są ręcznie lub automatycznie ładowane i rozładowywane podczas śrutowania innych komponentów. W tym samym czasie obrobione elementy są oczyszczane z pyłu i śrutu w obszarze wylotowym, a podczas kolejnego ruchu skokowego są wysuwane z maszyny.

Obrotowe satelity w module śrutowniczym zapewniają równomierny ruch elementów obrabianych. Automatyczny ruch skokowy i obrotowy elementów obrabianych to gwarancja krótkich czasów cyklu i optymalnych efektów śrutowania. Po upłynięciu wstępnie ustawionego czasu oczyszczania maszyna wykonuje ruch o jedną pozycję do przodu. Rozpoczyna się nowy cykl śrutowania.

Oczyszczarki śrutowe SDT dostępne są z turbinami do śrutowania ustawionymi pionowo lub poziomo. Maszynę można zintegrować z robotami do ładowania/rozładowywania elementów obrabianych lub bezproblemowej obsługi.

 

 

“Funkcje i opcje specjalne”

Śrutownice SDT z poziomymi turbinami do śrutowania

Ten typ maszyn używany jest do obróbki części przekładni, takich jak wałki i koła. Strumień śrutowania o kącie 60° sprawia, że można jednocześnie obrabiać wiele elementów objętych obrabianiem satelitowym. Często stosowana jest wersja z 24 satelitami. Ze względu na dużą powierzchnię roboczą można przy niskich kosztach uzyskać krótkie czasy skoku (bez przestojów) i jednorodne efekty śrutowania.

Więcej informacji poniżej.

Śrutownice SDT z pionowymi turbinami do śrutowania

Ta wersja maszyny wykonuje śrutowanie i kulkowanie jako jeden proces. Wykorzystywana jest do przygotowywania wysokich elementów obrabianych, takich jak stosy kół lub wałków zębatych oraz dużych komponentów, takich jak bloki silników. Pionowe ustawienie turbin do śrutowania zapewnia jednorodne wyniki oczyszczania na całej powierzchni elementów obrabianych.

Uszczelnienia

Uszczelnienie śrutownic SDT uzależnione jest od liczby satelitów. W przypadku 3 satelitów uszczelnienie zapewniane jest przez drzwi. Jeśli satelitów jest więcej niż 3, za uszczelnienie odpowiadają kurtyny lub wyposażenie dźwigu okrężnego (opcja).

 

 

Kurtyny

Odporne na ścieranie bezobsługowe kurtyny zapobiegają wydostawaniu się ścierniwa z komory śrutowniczej.

Opcja: Dociski

Oczyszczarki SDT można wyposażyć w ruchome lub nieruchome dociski. Są to sterowane pneumatycznie elementy przytrzymujące, które stabilizują i uszczelniają elementy obrabiane. 

Każdy docisk wyposażony jest we własny napęd i zsynchronizowany z napędem pasowym satelity. Dzięki osiom o napędzie elektrycznym elementy obrabiane, satelity i dociski obracają się z tą samą stałą prędkością.

System docisków pozwala zarówno na całkowite śrutowanie wałków oraz dużych stosów elementów obrabianych, jak i na ochronę wrażliwych powierzchni.

Typowe zastosowania

Opcja: turbiny do śrutowania z możliwością regulacji wysokości

Opcja ta dostępna jest dla śrutownic SDT z turbinami do śrutowania ustawionymi poziomo. Turbina do śrutowania oscyluje podczas procesu oczyszczania, aby zwiększyć obszar obrabiania o nawet 250 mm. 

Zaletą turbin do śrutowania z możliwością regulacji wysokości jest możliwość oczyszczania wielu ułożonych w stos elementów, takich jak koła zębate, a także trudno dostępnych miejsc wałków zębatych. Opcja ta zapewnia też bardzo krótkie czasy skoku (bez przestojów), wysokie tempo produkcji, równomierne śrutowanie na całej wysokości strumienia oraz jednolity rozkład wewnętrznych naprężeń ściskających.

Inne dostępne opcje:

 • Sterowanie w oparciu o kamerę wykrywającą
 • Stanowisko znakowania i odmuchiwania
 • Wózek na uchwyty elementów obrabianych
 • Wizualna prezentacja analizy wad
 • Łopatka górna zwiększająca obszar śrutowania o maks. ok. 120 mm

 

Niezawodność procesu w oczyszczarkach śrutowych

Obróbka powierzchni, np. elementów bezpieczeństwa wymaga bezwzględnej zgodności z precyzyjnie zdefiniowanymi parametrami, które można stosować wielokrotnie. Aby zagwarantować niezmienne optymalne parametry śrutowania, zapewniające maksymalną poprawę właściwości elementów obrabianych oraz precyzyjne monitorowanie i regulowanie procesu oczyszczania, firma Wheelabrator opracowała pakiet zasad niezawodności procesu (opatentowany), który został dodatkowo rozwinięty w ramach koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej.

Jego zastosowanie zapewnia znaczące korzyści:

 • Minimalizacja przestojów maszyny
 • Kontrola prędkości wyrzutu śrutu
 • Kontrola strumienia śrutowania i automatyczna regulacja
 • Sprawdzanie zużycia łopatek turbin do śrutowania poprzez kontrolę wibracji
 • Regulacja natężenia przepływu śrutu w kg/min
 • Sterowanie obrotem satelitów
 • Regulacja prędkości turbiny do śrutowania

 

Oczyszczarki SDT do kulkowania 

Kulkowanie, nazywane też utwardzaniem to powszechnie stosowana procedura obróbki metalu. Zapobiega powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pęknięć pod powierzchnią. Głównymi przyczynami takich wad są zmienne naprężenia, wibracje, tarcie i korozja.

Udarowe oddziaływanie okrągłymi śrutami stalowymi na powierzchnię generuje powtarzalne wewnętrzne naprężenie ściskające w obszarach tuż pod powierzchnią. Proces ten poprawia mechaniczne właściwości elementów obrabianych. 

Komponenty po kulkowaniu wytrzymują większe naprężenia, a czas eksploatacji elementów poddawanych dużym obciążeniom może się znacząco wydłużyć. Procedura może też wymiernie zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową.

“Turbina TITAN”

Turbina jest sercem oczyszczarki i jej konstrukcja decyduje o wydajności i rentowności urządzenia.

Dlatego w oczyszczarkach zawieszkowych turbiny TITAN stosowane są jako standard. Oprócz doskonałej wydajności śrutowania i doskonałego okresu trwałości głównych komponentów wskutek korzystania z hartowanej stali narzędziowej, turbina TITAN posiada grubsze ścianki zużywających się okładzin w porównaniu z innymi turbinami. To tworzy hermetycznie zamkniętą osłonę wewnątrz obudowy turbiny, co pomaga w bardzo łatwym utrzymaniu.

Dostępnych jest wiele jej wariantów, dzięki czemu turbina TITAN idealnie będzie dopasowana do Państwa zastosowania.

 

Dane techniczne

Typ SDT-H SDT-HO SDT-HD SDT-V
Średnica stołu obrotowego (mm) 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1000/1300/1500/2000
Maks. średnica elementu obrabianego (mm)
300 300 300 500
Maks. wysokość śrutowania, turbina do śrutowania 15
65 250 - 800
Maks. wysokość śrutowania, turbina do śrutowania 17
100 - 120 800
Liczba satelitów 24-36 24-36 24-36 3-18
Liczba turbin do śrutowania 2 2 2 2
Moc na turbinę do śrutowania (kW) 11-22 11-22 11-22 11-22
  turbiny do śrutowania
poziome

turbiny do śrutowania poziome
i z dogładzaniem
oscylacyjnym 
turbiny do śrutowania
poziome
i łopatki górne
turbiny do śrutowania
pionowe