Systemy recyklingu ścierniwa

Wheelabrator rozumie działanie Państwa sprzętu do przygotowywania powierzchni oraz posiada wiedzę techniczną, która zapewnia, że Państwa sprzęt pracuje z użyciem dokładnej operacyjnej mieszanki ścierającej i zachowuje jej stałość poprzez ciągłe dodawanie odpowiedniej ilości ścierniwa.

Dodanie zautomatyzowanego ścierniwa do sprzętu chroni mieszankę ścierającą; automatyczne ścierniwa wyczuwają poziom ścierania i dostarczają je w miarę zapotrzebowania, co eliminuje ryzyko błędu ludzkiego.

Systemy recyklingu ścierniwa

W trakcie analizy poziomu obecnych zanieczyszczeń ważne jest, by ocenić posiadany system recyklingu. Poziom zanieczyszczeń może z czasem się zwiększać z powodu obróbki lub zmiany produktu, a bieżący system recyklingu może nie być wystarczająco skuteczny, by poradzić sobie z takimi zmianami.

Wheelabrator oferuje 2 różne systemy recyklingu:

System standardowy pneumatyczny

Separator oczyszczania powietrza z sitami jest zainstalowany standardowo we wszystkich nowych oczyszczarkach Wheelabrator.

System pneumatyczny/pełny magnetyczny

Jest to najbardziej dokładny, z dostępnych, system recyklingu. Oprócz technologii wykorzystanej w systemie obejścia, pełny magnetyczny proces oczyszci wszystko ze ścierniwa i piasku, zanim zostanie przedmuchane powietrzem. Ten sprzęt do recyklingu najlepiej sprawdzi się w ciężkich zastosowaniach odlewniczych umożliwiając, że obsługa pełnego rdzenia wybije duże ilości piasku pozostałe na odlewach.