Usługi instalacyjne

Wheelabrator świadczy kompletne usługi instalacyjne dla sprzętu do śrutowania, czyszczenia sprężonym powietrzem oraz kulkowania swojej produkcji oraz tych, które zostały stworzone przez inne firmy. Usługi instalacyjne obejmują wiele rozwiązań dla maszyn we wszystkich rozmiarach, od małych układów do dużych i złożonych ustawień. 

Wheelabrator świadczy kompletne usługi instalacyjne dla sprzętu do śrutowania, czyszczenia sprężonym powietrzem oraz kulkowania swojej produkcji oraz tych, które zostały stworzone przez inne firmy. Usługi instalacyjne obejmują wiele rozwiązań dla maszyn we wszystkich rozmiarach, od małych układów do dużych i złożonych ustawień. 

Kompletne rozwiązanie serwisowe 

Nasz personel został przeszkolony i wyposażony w informacje dotyczące produkcji na miejscu, instalacji sprzętu ciężkiego oraz praktyk związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy.

Usługi instalacyjne Wheelabrator zapewniają kompletne rozwiązanie serwisowe dla wszystkich użytkowników sprzętu służącego do przygotowywania powierzchni. Ponieważ zapewniamy optymalną pracę i wydajność, gwarantujemy, że prawidłowa instalacja sprzętu zmniejszy ogólne koszty.

Jakościowe usługi instalacyjne

Inwestycja w jakościowe usługi instalacyjne zmniejsza czas nastawy, umożliwiając szybkie przystąpienie do realizacji swoich zadań. 

W celu świadczenia najlepszych usług instalacyjnych, oferujemy: 

 • Wykwalifikowanych techników serwisowych, którzy dokonają rozładunku, kontroli, montażu i odbioru Państwa maszyny
 • Pracujących w ramach umowy zlecenia lokalnych elektryków w celu zagwarantowania, że wszystkie mające zastosowanie przepisy elektryczne są przestrzegane

Aftermarket parts and maintenance

Wheelabrator is dedicated to protecting your investment in shot blasting equipment and saving your business unnecessary cost. 

It is why we offer a range of blast aftermarket parts and services because supporting your machine in the field is just as important as designing and installing it.

Wheelabrator services include:

 • Service and inspection
 • Equipment upgrades
 • Relocation and allocation of any additional shot blasting equipment
 • Reassembling and recommissioning equipment

Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu

Aby wesprzeć instalację i obsługę Państwa sprzętu, Wheelabrator zapewnia autoryzowane programy szkoleniowe prowadzone przez specjalistów ds. przygotowywania powierzchni. 

Nasze programy szkoleniowe obejmują: 

 • Ustawianie maszyny i optymalizację poziomu pracy w Państwa procesie produkcyjnym. 
 • Kluczowe sposoby rozwiązywania problemów, które zapewniają idealny stan maszyny w celu zmniejszenia okresów przestoju, zminimalizowania potrzeby konserwacji oraz zapobiegania przyszłym problemom. 
 • Sposoby optymalizacji poziomu pracy w celu zachowania stałej jakości i minimalizacji odpadów 
 • Najnowsze przepisy oraz zasady zachowania bezpieczeństwa maszyny. 

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem sprzedaży w celu uzyskania informacji na temat szczegółowych danych szacunkowych dotyczących instalacji. 

Nadzorcy polowi 

Nasi zawodowi nadzorcy polowi zostali przeszkoleni i uzyskali certyfikację w celu zapewnienia, że Państwa układ Wheelabrator został zamontowany zgodnie z naszymi specyfikacjami i jakością zapewniającą ochronę gwarancyjną. 

Nadzorcy Wheelabrator będą kierowali instalacją zakupionego przez Państwa sprzętu, a także pokierują zespołem produkcyjnym, zapewniając skuteczne uruchomienie układu.

Aftermarket parts and maintenance

Wheelabrator is dedicated to protecting your investment in shot blasting equipment and saving your business unnecessary cost. 

It is why we offer a range of blast aftermarket parts and services because supporting your machine in the field is just as important as designing and installing it.

Wheelabrator services include:

 • Service and inspection
 • Equipment upgrades
 • Relocation and allocation of any additional shot blasting equipment
 • Reassembling and recommissioning equipment

Ciągłe wsparcie

Wheelabrator ma na celu chronić Państwa inwestycję w zakresie sprzętu do przygotowywania powierzchni. Rozumiemy wagę właściwej konserwacji oraz dbałości po instalacji sprzętu. Nasze usługi wykraczają poza instalację i obejmują również usługi posprzedażne świadczone przez Wheelabrator. Usługi Wheelabrator obejmują: 

 • Serwis i kontrolę
 • Programy modernizacji sprzętu 
 • Relokację i przypisanie dodatkowego sprzętu do przygotowywania powierzchni 
 • Ponowny montaż i odbiór sprzętu