Kulowanie dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego

Usługi kulowania, formowania elementów ich kulowaniem oraz oczyszczanie pneumatyczne strumieniowo-ścierne świadczone przez Impact Finishers z akredytacją NADCAP.

W związku z obecną potrzebą produkcji lżejszych, bardziej wydajnych paliwowo samolotów, projektanci wykorzystują lżejsze i mocniejsze stopy. Śrutowanie stało się działaniem odgrywającym istotną rolę jeśli chodzi o zwiększenie żywotności krytycznych komponentów ramy samolotów poddawanych dużym przeciążeniom, co umożliwia dalszą redukcję wagi dzięki zastosowaniu części zaprojektowanych z mniejszą masą, ale o tych samych, jeśli nie lepszych, właściwościach związanych ze zmęczeniem materiału.

Komponenty przetwarzane w sektorze lotniczym w Wheelabrator Impact obejmują elementy takie, jak bardzo duże żebra skrzydeł samolotów, dźwigary skrzydeł, poszycia skrzydeł oraz elementy podwozia takie, jak żebra podwozia, przekładnie, cylindry hydrauliczne i śruby, a także koła podwozia a nawet małe sprężyny i elementy mocujące. Dodatkowo zajmujemy się również łopatami kompresora silnika lotniczego, łopatkami wiatraków, bębnami, śmigłami oraz komponentami wspierającymi.

Przy coraz szybszym budowaniu samolotów i coraz większym zapotrzebowaniu w zakresie czasu realizacji, Wheelabrator Impact skupia się na tym, jak szybko możliwe jest zrealizowanie potrzeb naszych klientów. Wheelabrator Impact oferuje szybki „standardowy” czas realizacji a także będącą obiektem zazdrości usługę AOG w przypadku tych regularnych nieprzewidywanych nagłych okoliczności, które często mają miejsce w przemyśle lotniczym.

W Wheelabrator Impact realizowane są trzy główne procesy śrutowania w przemyśle lotniczym

1. Śrutowanie polepszające stan elementu spowodowany zmęczeniem materiału
2. Śrutowanie naprawcze
3. Formowanie kulkowaniem

Znaczenie formowania kulkowaniem i naprawy w przemyśle lotniczym

Wszystkie aspekty formowania kulkowaniem i zadania naprawcze są przeprowadzane w Wheelabrator Impact. Formowanie złożonych konstrukcyjnych komponentów lotniczych poprzez prasowanie lub walcowanie, chociaż efektowne, może wprowadzić szkodliwe naprężenia rozciągające, co wiązać się może z powstawaniem i rozprzestrzenianiem się pęknięć. Alternatywną i częściej używaną metodą kształtowania lub spłaszczania konstrukcji lotniczych lub poszyć jest wykorzystanie procesu kulkowania w celu wyprostowania lub ukształtowania komponentu. Jako że możliwe jest formowanie komponentów za pomocą kulkowania, proces ten może być zastosowany w celu skorygowania lub spłaszczenia odkształconych części bez indukowania niepożądanych naprężeń rozciągających. Prowadzi to do uzyskania komponentu o prawidłowej formie ale z obecnymi naprężeniami ściskającymi, jednocześnie wprowadzając również korzyści wynikające z właściwości poprawy materiału, który uległ zmęczeniu.

Komponenty turbiny

Wheelabrator Impact przeprowadza kulkowanie wielu komponentów silnika turbiny. Komponenty, które często wymagają kulkowania to: śmigła, bębny, wały, łopatki i stateczniki.

Ze względu na delikatność i cienkie przekroje łopatek turbiny, kulkowanie z użyciem szklanych lub ceramicznych koralików jest często stosowane w celu zmniejszenia ryzyka odkształcenia tych krytycznych obszarów. Jednakże nasada łopaty ma większe znaczenie i podlega większym naprężeniom, co umożliwia przekazanie wyższych intensywności. W takim wypadku, wyższe intensywności są zazwyczaj uzyskiwane dzięki zastosowaniu cięższego ścierniwa stalowego, co ma często miejsce w przypadku innych znaczących komponentów turbiny.

Wybór maszyn dostępnych w Wheelabrator Impact stosowanych do obróbki wielu złożonych komponentów turbiny wymagających kulkowania jest duży, co zapewnia, że możliwości maszyny i ich wydajność są dopasowane do wymagań klientów.

Śmigła, łopatki i wały często wymagają złożonego maskowania i oprzyrządowania, projektowanego i produkowanego przez Wheelabrator Impact.

Obróbka komponentów silnika turbiny do celów lotniczych, morskich i lądowych jest częścią portfolio Wheelabrator Impact.

 

 

Przygotowanie powierzchni do obróbki powłoki

Przygotowanie powierzchni do obróbki powłoki jest kolejnym procesem przeprowadzanym w Wheelabrator Impact dla klientów z przemysłu lotniczego. Wheelabrator Impact zapewnia kontrolowane przygotowanie powierzchni za pomocą tlenku glinu i kulkowania w odniesieniu do wszystkich obróbek mokrych, powłok chromowych i anodyzowanych.

Usuwanie farby ze środków plastikowych: proces nieinwazyjny

Czyszczenie z użyciem środków plastikowych BIP jest szybką, możliwą do przyjęcia przez środowisko oraz opłacalną alternatywą dla metod tradycyjnych.

Wytrawianie chemiczne i ręczne. Inaczej niż w przypadku wytrawiaczy chemicznych, środki plastikowe są biodegradowalne, nietoksyczne, nie powodują zanieczyszczeń a proces ten jest obecnie przyjęty jako optymalna metoda usuwania powłoki dla wielu materiałów i komponentów.

Środki plastikowe są używane do wytrawiania oraz zachowania konstrukcji i komponentów lotniczych. Innymi słowy, nie generują one profilu powierzchni tak, jak ma to miejsce w przypadku popularnych procesów oczyszczania; podłoże jest całkowicie nieuszkodzone i nawet miękkie stopy, takie jak aluminium, pozostają nienaruszone.

Wheelabrator Impact przeprowadza taką obróbkę na wielu delikatnych podłożach zarówno w przemyśle lotniczym, gdzie jest ona zatwierdzoną metodą usuwania powłoki, jak i w innych sektorach, gdzie integralność powierzchni jest nadrzędna.