Nastawieni na efekt

Prefabrykaty stalowe

Wheelabrator wytwarza i instaluje standardowe oraz indywidualnie dostosowywane systemy oczyszczenia, do usuwania niewielkich zgorzelin i rdzy oraz profilowania powierzchni stalowych, przygotowywanych do powlekania ochronnego.

“Kiedy Grupa Wheelabrator zaleca rodzaj sprzętu, brane są pod uwagę następujące parametry”

  • Wielkość i charakterystyka środowiska roboczego
  • Istniejący sprzęt do wykańczania powierzchni oraz tempo produkcji
  • Parametry operacyjne
  • Wymagania systemu i zakładu
  • Wymagania przenoszenia materiałów
  • Kontrola emisji zanieczyszczeń
  • Oszczędzanie energii
  • Specyfikacje i preferencje klienta

“Rozwiązania "skrojone na miarę" klienta”

Wheelabrator specjalizuje się w indywidualnie dostosowywanych systemach oczyszczania i przygotowywania powierzchni. Do usuwania zendry z profili stalowych, płaskich i prefabrykowanych, Wheelabrator opracował urządzenia czyszczące z podajnikami rolkowymi, urządzenia z wieszakami typu jednoszynowego, ciągniki robocze systemów oczyszczania i urządzenia rolkowe pochyłe.

Te rodzaje urządzeń obejmują układy czyszczenia automatycznego i wirowego, jak również linie konserwacji płyt i konstrukcji stalowych, ręcznie obsługiwane komory czyszczące oraz systemy wentylacji i zbierania kurzu. 

“Urządzenia standardowe”

Podobnie, jak w innych przypadkach, doświadczenie zdobyte przy konstrukcji ponad 35000 oczyszczarek pozwoliło nam na zaprojektowanie pełnego zakresu wymaganych urządzeń. Przejrzyj strony Sprzętu, aby dowiedzieć się więcej. 

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Czyszczenie

Oczyszczarka do obróbki strumieniowej z transporterem rolkowym SmartLine

To urządzenie przeznaczone jest głównie do obróbki metalowych blach lub profili w przemyśle konstrukcji stalowych lub przygotowania stali.

Czytaj więcej

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Czyszczenie

Maszyna z przenośnikiem rolkowym typu G

Używane głównie do oczyszczania płyt i profili metalowych. Odbywa się to w sposób ciągły w trybie przelotowym.

Czytaj więcej

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Usuwanie rdzy i zendry

Maszyna do czyszczenia konstrukcji typu X

Z turbinami ustawionymi pod kątem do obróbki konstrukcji spawanych, części ciętych gazowo i prefabrykatów

Czytaj więcej

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Czyszczenie

Jednotorowe, napowietrzne urządzenia oczyszczające HT

Zawiera wiele wariantów przemysłowych dla różnych obszarów produkcji, np. odlewnie i kuźnie.

Czytaj więcej

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Czyszczenie

Oczyszczarka zawieszkowa przelotowa typu C

Oferuje krótkie czasy śrutowania dzięki połączeniu najnowszej technologii transportu oraz wysokowydajnych turbin do śrutowania.

Czytaj więcej