Wheelabrator

Leading surface preparation technology

Wheelabrator

Established in 1908

What Wheelabrator does

Wheelabrator is a world leading shot blasting equipment manufacturer offering a complete range of machines, parts and services. 

Společnost Wheelabrator je světovým lídrem v technologii povrchových úprav, nabízí kompletní řešení tlakovzdušným tryskáním, tryskáním metacím kolem a omíláním.

Společnost Wheelabrator nabízí všechny tři aplikace povrchových úprav (kontakt abraziva s kovovým povrchem):

  1. Odstředivou silou abraziva (tryskání metacím kolem)
  2. Pneumatické tryskání abraziva (tlakovzdušné tryskání)
  3. Čištění pomocí omílacích tělísek (omílání)

Nejširší nabídka průmyslového odvětví

Wheelabrator jako celosvětově významná společnost zabývající se povrchovou úpravou nabízí kompletní rozsah zařízení, služeb a náhradních dílů.

Světově významné společnosti působící v oblasti slévárenství, v automobilovém, leteckém průmyslu, v energetice, lodní, železniční dopravě a ve stavebnictví již přes 100 let využívají produkty a služby skupiny Wheelabrator Group. Její služby jim tak napomáhají zvyšovat produktivitu a zisk.

Přístup společnosti Wheelabrator k řešení provozních požadavků zákazníků je v průmyslu ojedinělý. Díky zkušenostem, které získal z tisíců rozličných aplikací v různých odvětvích průmyslu, mohou techničtí odborníci Wheelabratoru společně se zákazníky navrhnout to nejlepší řešení.

Tento přístup byl na trhu tak kladně přijat, že přibližně dvě třetiny prodaných zařízení pro povrchové úpravy jsou navrženy přesně dle specifikace zákaznika. Zbývající třetina jsou standardní položky, které se dodávají ve stejné  kvalitě a spolehlivosti Wheelabrator, ale mohou být dodány rychleji a za srovnatelnou cenu.

Místní podpora

Projektování a instalace zařízení je jenom jedna část náplně programu společnosti. Druhou tvoří podpora zákazníka v provozu.

Wheelabrator, který je v současné době řízen ze strategicky rozmístěných servisních center, poskytuje globální síť odborníků a servisních techniků v téměř 100 zemích světa.

Tento přístup umožňuje společnosti Wheelabrator poskytovat nepřetržitou podporu zákazníkům pro již zakoupená zařízení stejně tak jako  cenné odborné rady reflektující vývoj požadavků našich zákazníků.

Tradice v inovaci

Od zavedení původní technologie tryskání v roce 1932 si společnost Wheelabrator dala za cíl odlišovat se svou nabídkou promyšleným designem a výrobou.

Wheelabrator nabízí ucelenou řadu technologií povrchových úprav, dílů a služeb a je připraven zvýšit produktivitu a ziskovost svých zákazníků.

  • 1908 rok založení
  • 29500 instalovaných strojů pro úpravy povrchu