Zařízení pro tlakovzdušné tryskání od společnosti

Stroje pro vzduchové tryskání mohou mít podobu  tryskacího boxu/komory pro suché tryskání nebo  tryskací komory pro mokré tryskání. Během suchého tryskání (proud suchého abraziva) a mokrého tryskání (směs abraziva a vody) je abrazivo pneumaticky urychlováno stlačeným vzduchem a tryskami metáno na určený dílec. Účel tryskání předurčuje, zda bude použito suché nebo mokré tryskání  a výběr abraziva. U tlakovzdušného suchého i mokrého tryskání lze  trysky instalovat v pevných pozicích nebo je ovládat ručně či pomocí automatických manipulátorů a robotů.

Společnost Wheelabrator vlastní nejširší portfolio zařízení pro tlakovzdušné tryskání. Jeho součástí jsou ruční zařízení pro čištění tryskáním až po velmi složitá zařízení pro zpevňování povrchu pro letecký průmysl.

Wheelabrator má v oblasti tlakovzdušného tryskání rozsáhlé zkušenosti a znalosti díky svým technologickým centrům.
Náš závazek neustálého zlepšování procesů tryskání v kombinaci s nejnovějšími vývojovými koncepcemi umožňuje zákazníkům  vždy získat ty nejlepší technologie.

Díky naší globální síti inženýrských a výrobních poboček můzeme nabízet lokálně vyráběné stroje, které odpovídají Vašim potřebám, specifikacím a rozpočtu. Naše pobočky v Severní Americe zaštiťují země s palcovou soustavou jedotek, naše Evropské pobočky země s metrickou soustavou, naše výrobní centra v Číně a Indii poskytují technická řešení zaměřená na lokální trhy.

Rozumíme Vašemu trhu, Vašemu tlaku, Vašim potřebám – a hovoříme Vašim jazykem. Nadto nabízíme ve více než 100 zemích celého světa obsáhlou podporu pro náhradní díly (náhradní díly, údržbu, zdokonalení atd.).

Kontaktujte nás a my Vás spojíme s našim místním zástupcem.