Tryskací boxy

Popis tryskacího boxu a účelu použití. Výhody tryskacího boxu Wheelabrator. Hlavním znakem  tryskacího boxu je, že obsluha je během tryskání uvnitř boxu. Ochranný oblek a přilba chrání obsluhu před účinky abraziva a přívod čerstvého vzduchu zajišťuje dostatečné větrání přes přilbu .

Tryskací boxy se používají na velké díly nebo tam, kde by automatické tryskání bylo příliš nákladné. V kombinaci s manipulátory trysky instalovanými v tryskacím boxu lze povrchy zpracovávat automaticky a plochy, které jsou těžko přístupné lze otryskávat ručně. Tudíž je zachována flexibilita a zároveň se snižuje počet potřebných pracovníků.

Další výraznou výhodou konstrukce zařízení je transport abraziva.  Stejně jako osvědčená plochá podlaha dopravníku modelu Pulsomatic s malou montážní hloubkou má Wheelabrator rozsáhlé zkušenosti v oblasti šnekových dopravníků a vibračních žlabů pro dopravu abraziva.