Závěsný tryskací stroj HB

Závěsný tryskací stroj HB

Dodání:

12 až 18 týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění, Odjehlování, Odstraňování rzi a okují za tepla, Brokování

Průmysl:

Lehké střední

Proces:

Batch

Výhody

Features

  • Všestranná dopravní technologie
  • Vysoce účinná metací kola
  • Dostupné v různých velikostech strojů a provedeních

Aplikace

  • Svařovaných ocelových konstrukcí tryskáním
  • Odjehlování a sjednocení povrchu tlakových výlisků
  • Zpevňování povrchu dynamicky namáhaných součástí
  • Odstraňování okují a otřepů i rzi
  • Odjehlování a odokujení
  • Zvyšování drsnosti povrchu
  • Zpevňování povrchu k dosažení vyšší meze únavy

Reduced Cycle Times and
Cost Per Part

Závěsné tryskací stroje Wheelabrator lze využít v široké škále uplatnění a na různé tvary a velikosti obrobků. Lze tryskat dávky malých dílů i jednotlivé velké a těžké obrobky. 

Proces

Obrobky se do tryskací kabiny přepravují ručně na otočných hácích nebo automaticky na závěsné dráze. Cyklus tryskání běží v souladu s přednastaveným programem a dobou tryskání.

This Flexibility is Achieved by Several Special Features

Metací kola

Metací kola TITAN zajišťují vysoce účinné urychlení abraziva, které umožňuje krátkou dobu opracování, vysoký výkon a špičkový proces tryskání.

Rotace a oscilace

Pro dosažení úplného pokrytí, háky nesoucí obrobek rotují a automaticky se zastavují na třech různých místech v tryskací kabině. Tento proces rotace a oscilace znamená možnost bezpečného a přesného opracování i velice složitých obrobků s těžko dosažitelnými povrchy.

Možnosti zdvihání hákem a kladkostrojem

Dopravní systém lze konstruovat pro různé hmotnosti. Nosné háky jsou volitelně dodávány s integrovanými řetězovými kladkostroji pro snadnou a bezpečnou obsluhu.

 

Závěsný tryskací stroj HB
Animation

Watch the 3D Animation here

Speciální prvky a volitelné možnosti

Standardní stroj: Použité abrazivo a jemné částice propadávají násypkou pro sběr abraziva pod tryskací kabinou a šnekovým dopravníkem se přepravují ke korečkovému elevátoru a k separátoru. V tomto zařízení se použité abrazivo odlučuje od jemných částic a nečistot a vrací do zásobníku abraziva.

Volitelné možnosti zpětného získávání brusiva

K dokonalejšímu čištění abraziva, např. k oddělení hliníkových výronků, lze mezi separátor a zásobník abraziva instalovat vibrační síto.

Volitelná možnost pro slévárenské aplikace/těžké provozy

Šnekový dopravník lze nahradit dopravníkem vibračním, který zajistí cílené čištění/odlučování písku a těžkých nečistot z použitého abraziva. Dopravník by se v ideálním případě měl montovat s magnetickým separátorem (také volitelným), který odlučováním písku prodlužuje životnost stroje. Abrazivo poté jde do vzduchového vzduchového separátoru stejně jako předtím.

Ručně ovládaná závěsná dráha

Závěsná dráha se standardně konstruuje ve tvaru písmene Y a vybavuje dvěma unášecími háky z manganové oceli. Závěsnou dráhu lze volitelně upravit podle individuálního požadavku, např. s odbočkou nebo ve tvaru oválu.
Jednotlivé dávky obrobků se ručně přisunují ke dveřím tryskacího stroje, kde je automaticky přebírá zavážecí systém.
U zvláště těžkých obrobků existuje volitelná možnost instalovat automatický dopravní systém po celé délce závěsné dráhy.

Zdvihací ústrojí

V závislosti na opracovávaných obrobcích a předchozím a následném procesu může být vhodné kombinovat unášecí háky s řetězovým kladkostrojem, takže lze snadno zdvihat dávky obrobků i těžké kusy. Řetězový kladkostroj se ovládá přímo u nakládací/vykládací stanice závěsného systému.
Používání zdvihacích zařízení u velkých strojů má i další výhodu: stroje bez zdvihacích ústrojí jsou kvůli ergonomické nakládce/vykládce často umístěny v základové jámě, aby bylo dosaženo nízké pozice háků s obrobky. Při použití zdvihacího zařízení není základová jáma nezbytná.

 

Metací kolo TITAN

Metací kolo je srdcem tryskacího stroje, protože volba metacího kola určuje výkon a ekonomiku. 

Tento stroj je standardně vybaven metacími koly TITAN. Kolo TITAN nabízí vynikající tryskací výkon a bezkonkurenční životnost hlavních tryskacích komponentů, které jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. 

TITAN nabízí ještě větší sílu stěny díky opotřebitelnému obložení, které vytváří vzduchotěsné a zcela izolované pouzdro a zároveň usnadňuje údržbu a opravy. K dispozici je celá řada variant a velikostí, které zajišťují, aby vybrané kolo vyhovovalo dané pracovní operaci.

 

Technické údaje

Type HB 10/12 HB 12/16 HB12/20 HB16/16 HB 16/22 HB 16/26 HB 20/22
Ø závěsu (mm) 1000 1200 1200 1600 1600 1600 2000
Výška závěsu (mm) 1200 1600 2000 1600 2200 2600 2200
Max. hmotnost dílu (kg) 800 800 800 800 800 800 800
Počet metacích kol 2 2 3 2 3 3 3
Výkon metacího kola (kW) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11)

 

Originální náhradní díly

Dodáváme vysoce kvalitní náhradní díly s dlouhou životností. Jako největší distributor náhradních dílů v oboru jsme schopni dodávat po celém světě v co nejkratší době, abyste nemuseli mít na místě velké zásoby nebo přerušovat výrobu.

Kontaktujte nás přímo na čísle +49(0) 25 5688 0 nebo klikněte na odkaz a přejděte na náš kontaktní formulář.

Zde si můžete objednat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

Odstraňování abraziva

Během procesu tryskání se hromadí prach, zbytky abraziva a další pevné částice či nečistoty (jemné částice) ze rzi a okují odstraněných z obrobků. Jemné částice jsou oddělovány v návratové jednotce abraziva, kterou lze jednotlivě přizpůsobit různým druhům a velikostem abraziva.
Návratová jednotka abraziva se skládá z nárazového separátoru a kazetového filtru. Nárazový separátor odstraňuje jemné částice z abraziva a slouží jako certifikované zařízení k hašení jisker, které splňuje všechna nařízení ATEX.
Kazetový filtr poskytuje nezbytný podtlak pro odstraňování prachu. Může být nainstalován samostatně vedle otryskávacího stroje. Filtr je automaticky čištěn impulsy stlačeného vzduchu s nastavitelnou intenzitou a délkou trvání. Všechny prvky jednotky filtru jsou chráněny před zdroji vznícení.
Jako jinou možnost lze pro odstraňování prachu použít mokré filtrační jednotky. Ty jsou obvykle používány při tlakovém odlévání z hliníku.

Vibrační dopravník

Namísto standardního šnekového dopravníku lze použít vibrační dopravník pro dopravu abraziva z otryskávací kabiny do korečkového výtahu. Síto nainstalované ve vibračním dopravníku odděluje hrubé částice od abraziva. Za účelem odstranění prachu je dopravník propojen s prachovým filtrem centrálního stroje.

 

Vibrační síto

Pro zajištění nepřetržitého procesu tryskání je k čištění abraziva použito vibrační síto.
Vibrační síto se používá za jednotkou návratu abraziva k prosívání hrubých částic, např. hliníkového prachu z hliníkových odlitků, z abraziva, aby neovlivňovaly proces tryskání.
Síto je nainstalováno nad silem. Je poháněno dvěma vibračními motory a uváděno do pohybu podobného střásacímu sítu. Cíleného prosívání nežádoucích částic je dosaženo úpravou jemnosti síta odpovídající procesu. Částice jsou automaticky odváděny výpustnou hadicí do odpadní nádoby.
Boční klapky umožňují snadný přístup k sítu pro potřeby údržby.

Magnetický separátor

Magnetický separátor zvyšuje rentabilitu snižováním opotřebení stroje i spotřeby abraziva.
Slévárenský písek a písek na jádra je z odlitků odstraňován během procesu tryskání. Protože způsobuje vysoký otěr, musí být z feromagnetického abraziva odstraněn co nejrychleji a nejúčinněji. K tomu slouží magnetický separátor.
Dva válečky s nastavitelnými magnetickými poli a prosívací skříň oddělují slévárenský písek a písek na jádra a také nečistoty z abraziva pro další použití; tímto způsobem zůstávají pouze 0,2 % hmotnosti nečistot. Tím je omezeno opotřebení i spotřeba abraziva, což přispívá k vyšší rentabilitě.