Tryskací systém s manipulátorem DS/DV

Tryskací systém s manipulátorem DS/DV

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Aplikace:

Čištění, Odstraňování koroze, Odjehlování, Tryskání, Odstraňování rzi a okují za tepla

Průmysl:

Slévárny

Proces:

In-line

Výhody

Plně automatické výrobní procesy, včetně nakládání a vykládání obrobků

Automatické tryskání odlitků různých tvarů a rozměrů bez nutnosti výměny tryskacích přípravků

Optimalizovaná energetická efektivnost abraziva minimalizuje opotřebení součástí stroje

Vysoká výrobní kapacita

Vlastnosti

  • Programovatelné pohyby manipulátoru (otáčení, kývání, zastavování) pro cílené čištění kritických povrchů a vnitřních ploch
  • Odstraňování abraziva z obrobků uvnitř stroje a během pracovního cyklu

Aplikace

  • Čištění otryskáváním, odstraňování okují a zpevňování povrchu skříní převodovek, motorových bloků, hlav válců, klikových hřídelí, sacích potrubí a dalších sériových litinových a hliníkových komponent

Vysoké výkony a univerzálnost použití

Tryskací systémy s manipulátory DS a DV mohou zpracovávat komponenty různých tvarů a rozměrů bez nutnosti výměny tryskacích přípravků. Tyto systémy podávají výjimečný výkon díky jejich vysoké výrobní kapacitě a vynikající účinnosti čištění.

Inteligentní manipulace s díly, optimalizace workflow, vysoké výkony a efektivita

K dispozici je řada základních modelů zařízení, které vyhoví specifickým aplikacím. 

  • Systémy s manipulátory pro odpískování, odkujení a povrchovou úpravu převodovek, klikových skříní, hlav válců a jiných odlitků z oceli a lehkých kovů (formování na syrovo, gravitační a tlakové odlévání)
  • Systémy vybavené otočnými nosnými hřídelemi pro odpískování, odkujení a zpevňování povrchu klikových hřídelů a dalších rotačních součástí

Šest základních modelů s modulárním designem poskytuje nezbytnou flexibilitu pro pokrytí širokého spektra požadavků na objem výroby, podlažní prostory a možnosti manipulace s materiálem. Tryskací systémy s manipulátory mohou být kombinovány se vzduchovými tryskacími stanicemi a jsou vhodné pro integraci do automatických čisticích linek.

Tyto tryskací systémy jsou vybaveny buď otočnými nosnými hřídelemi, nebo flexibilními manipulátory, jimiž jsou obrobky uchopovány a dopravovány uvnitř tryskacího stroje.

 

 

Automatické a flexibilní tryskání komplikovaných komponentů

Nakládací zařízení nebo průmyslový robot umísťuje neočištěné obrobky na nosné hřídele nebo do manipulátoru, kde jsou pevně sevřeny. Plně automatické tryskací systémy lze vybavit čidly pro identifikaci komponent a řízení parametrů tryskání dle otryskávaného obrobku (doba tryskání, množství abraziva, rychlost abraziva, pohyb obrobku při otryskávání, počet aktivovaných metacích kol, doba odstranění abraziva z obrobků atd.). Selektivní polohování obrobků zajišťuje optimální a kontinuální vystavení proudu tryskání, čímž je dosaženo maximální energetické efektivnosti tryskání a minimálního opotřebení součástí stroje.

 

Animace tryskací systém s manipulátorem DV4

Podívejte se na 3D animaci zde

Inteligentní systémy nakládání/vykládání

Plně automatické výrobní systémy vyžadují inteligentní řešení pro manipulaci s materiály:

  • Logicky koordinované výrobní sekvence bez nutnosti opakované manipulace nebo meziskladování
  • Pečlivé monitorování různých etap výrobního procesu
  • Eliminace manuálních úkonů při dodávce, nakládání, vykládání, přemisťování a přepravě dílů mezi různými zařízeními

K provádění těchto činností jsou k dispozici mechanická zařízení a roboty. Nicméně volba vhodného vybavení musí být primárně založena na zvážení očekávaných výhod/nákladů, infrastruktuře a preferencích jednotlivých zákazníků.

Zařízení pro mechanické nakládání/vykládání

Tato zařízení představují praktické a nákladově efektivní řešení pro stroje ve výrobních provozech s omezenými prostorovými možnostmi. Stroje fungující v kontinuálním průběžném výrobním procesu pro samostatné díly s hmotností vyšší než 250 kg, nebo stroje nakládané z přední strany a vykládané ze zadní strany jsou typickými aplikacemi pro tato zařízení. Přidanou hodnotou je jejich schopnost manipulovat s obrobky různých tvarů.

Optimalizace pracovního postupu průmyslovými roboty

Průmyslové roboty jsou obvykle používány v kombinaci se zařízeními, které obrobky zpracovávají v krátkých procesních cyklech. Roboty mohou být naprogramovány tak, aby díly přenášely po předdefinovaných komplexních trasách a umisťovaly je do požadovaných poloh. Vysoká přesnost a opakovatelnost pohybů a flexibilita při přechodu od jednoho úkolu k dalšímu je významnou výhodou průmyslových robotů. Mohou být taktéž používány k odstraňování abraziva ze zařízení. U systémů, ve kterých jsou využívány autonomní stanice pro tryskání, odhrotování, řezání nebo broušení obrobků, mohou roboty sloužit k propojení těchto procesních etap, čímž je dosaženo zkrácení neproduktivních prostojů a snížení nákladů.

 

 

Tryskací systémy DS 1: Kompaktní a univerzální

Tryskací zařízení řady DS 1 jsou zkonstruovány pro opracování dílů z lité oceli, lehkých kovů a výkovků. Zařízení jsou vybavena kombinovanou komorou pro tryskání a odstraňování abraziva.

V závislosti na dané aplikaci mohou být vybaveny manipulátorem nebo otočnými nosnými hřídelemi pro uchopení rotačních součástí, jako jsou například klikové hřídele apod. V souladu s požadovaným pracovním postupem mohou být zařízení nakládána a vykládána zepředu nebo nakládána zepředu a vykládána zezadu pomocí robotu nebo nakládacího zařízení. Pro zvýšení produktivity mohou zařízení ve většině případů zpracovávat obrobky v párech. Programovatelné sekvence pohybu manipulátorů (otáčení, kývání, zastavení) umožňují precizním způsobem nasměrovat abrazivo i na nejkritičtější části povrchu obrobků. Zařízení mohou být vybavena různými senzory pro zajištění zpracování obrobků v souladu s přednastavenými parametry, jako je délka tryskacího cyklu, množství abraziva, rychlost abraziva, počet aktivovaných metacích kol, doba trvání odstraňování abraziva atd.

Kompaktní konstrukce zařízení nabízí uživateli vysokou flexibilitu v oblasti rozvržení výrobního provozu a procesního toku. Navíc mohou být tato zařízení snadným způsobem zabudována do stávajících instalací.

Řada DV: Simultánní tryskání

Tryskací systémy DV jsou využívány výhradně pro opracovávání ocelových odlitků nebo výkovků. Jsou vybaveny 4, 8 nebo 12 metacími koly a 2 nebo 4 manipulátory či odpovídajícím počtem otočných nosných hřídelí.

Tyto systémy mohou provádět 20 až 80 provozních cyklů pro zpracování až 160 dílů za hodinu. Rozměry a nosnosti unašečů nebo hřídelí jsou voleny na základě typu obrobku.

U tryskacích systémů DV může být nakládání/vykládání a tryskání prováděno zároveň. Kompletní otryskání celého obrobků včetně vnitřních částí je prováděno v průběhu jednoho cyklu uvnitř zařízení.

Robot nebo nakládací zařízení nakládá a vykládá obrobky přední stranou zařízení. Systém umožňuje zpracování dílů v párech. 

Programovatelné pohyby manipulátoru (otáčení, kývání, zastavení) umožňuje cílené opracování kritických povrchů.

Rozměrově úsporná konstrukce systému umožňuje jeho integraci do stávajících provozů. Jeho konstrukční koncept uživateli umožňuje koordinovat chod tryskacího stroje s existujícími periferními zařízeními a manipulačními systémy, což umožňuje dosažení vysoké míry automatizace.

 

 

Tryskací systémy DS 4/DS 5/DS 6/DS 8

Řada DS 4-,-5, -6, a DS 8 nabízí širokou paletu koncepčních možností a splnění požadovaných výkonnostních a kvalitativních požadavků. Tato zařízení umožňují zpracovávání obrobků v několika komorách současně.

Mezi typické aplikace těchto vysokokapacitních systémů patří zpracování dílů v automobilovém průmyslu, jako je například odpískování, odkujení a zpevňování rotačních součástí.

Zařízení DS 4 se 4 komorami je navrženo pro zpracování povrchu dílů z lehkých kovů a rotačních součástí. Systémy DS 5, -6, a -8 jsou vybaveny 5, 6, a 8 komorami a jsou používány pro zpracování ocelových dílů. Nakládání a vykládání je prováděno za provozu tryskacího zařízení roboty nebo mechanickými nakládacími a vykládacími zařízeními. To uživateli umožňuje zkrátit prostoje a zvýšit produktivitu. Taktéž je možné díly zpracovávat v párech. Tyto stroje jsou vybaveny 4 až 12 metacími koly a 4, 5, 6 nebo 8 manipulátory s unašeči. Rozměry a nosnost unašečů je volena v závislosti na individuálních požadavcích.

Univerzální metací kolo

Metací kolo je srdcem tryskacího stroje, protože parametry metacího kola určují výkon a hospodárnost stroje.

Tento stroj je ve standardu vybaven metacími jednotkami U70x500 Universal (nepřímo poháněné). Jsou vysoce flexibilní, kompaktní a použitelné pro oba směry otáčení. Poskytují dokonalé výsledky tryskání a vysoce pohodlný servis. 

Metací kola typu U jsou velkokapacitní metací kola s maximální energetickou účinností. Jejich robustní design zaručuje snadnou údržbu a speciální lité výstelky vysoce odolné proti otěru zajišťují minimální opotřebení a maximální životnost metacího kola.

Originální náhradní díly

Dodáváme vysoce kvalitní náhradní díly s dlouhou životností. Jako největší distributor náhradních dílů v oboru jsme schopni dodávat po celém světě v co nejkratší době, abyste nemuseli mít na místě velké zásoby nebo přerušovat výrobu.

Kontaktujte nás přímo na čísle +49(0) 25 5688 0 nebo klikněte na odkaz a přejděte na náš kontaktní formulář.

Zde si můžete objednat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

#PerfectMatch
Integrates perfectly with:

IP & IPr Three Platen Die Casting Machines with Toggle

The IP and IPr three platen die casting machines with toggle are available with closing forces ranging from 550 to 4400 tonnes. Our IP and IPr die casting machines are solid, reliable and ensure high productivity cycle times.

Další informace