Systém vnitřního kuličkování s ohebnými tyčemi

Usnadnění přesně cíleného vnitřního tryskání malých a složitých tvarů – uvedeno na trh v roce 2015

Úkol

Při otryskávání vnitřků obrobků často docházelo k problémům způsobeným tloušťkou a délkou tryskací hlavy, což může mít významný dopad na schopnost řídit proces v menších složitých vnitřních prostorech. To může být dále zkomplikováno uvíznutím nebo zkroucením hadice v obrobku, a tím i nedostatečně řízené tryskání celého vnitřního prostoru.

V procesech, jako například kuličkování nebo cílené posilování dílů, hraje přesnost zásadní roli – obsluha tedy musí mít jistotu, že použitá metoda je spolehlivá.

 

Řešení: Systém vnitřního kuličkování s ohebnými tyčemi

Společnost Wheelabrator se zaměřuje na to, jak tryskací hlavy co nejvíce zmenšit, a také aby je bylo možno zavést do co nejmenších dutin a otvorů bez omezení regulace a přesnosti.

Výsledky našeho výzkumu a vývoje v této oblasti nám pomohly při tvorbě nového systému pro vnitřní tryskání stabilizátorů, procesu, při kterém je nutno přesně otryskat vnitřní průměr 14 mm.

Systém využívá tenčí tryskací hadice a kratší tryskací hlavy zkonstruované tak, aby dokázaly otryskat celou vnitřní plochu současně bez nutnosti otáčení.

Tento nový systém umožňuje pomocí vnitřního tryskání opracovat i obrobky, které v minulosti nebylo možno s ohledem na jejich tvar a velikost ošetřit tryskáním.

Naši zákazníci nyní mohou své obrobky dále vyvíjet a snižovat objem materiálu a hmotnost s vědomím, že se mohou spolehnout na přesně řízený a spolehlivý tryskací systém.

Co to znamená pro vás

  • Přesně cílené vnitřní tryskání malých a složitých tvarů
  • Spolehlivé a konzistentní tryskání
  • Schopnost snížit současné velikosti obrobků