Připraveni k inovacím a vynálezům

Vytvoření průmyslového odvětví

Benjamin Chew Tilghman vynalezl proces pískování v roce 1869 a podal patentovou přihlášku v USA. V roce 1879 vytvořil „Tilghman's Patent Sand Blast Co.” v Gray's Inn Road, Londýn, a později v témže roce přestěhoval společnost do Altrinchamu.

Ohledně toho, kdo vynalezl tryskání metacími koly a první metací kolo panuje značná nejistota.

Peikovy patenty

Dle jedné verze Louis D. Peik ze společnosti American Foundry Equipment Co. vynalezl tryskání metacím kolem s patentem zaregistrovaným v roce 1933. Termín „Wheelabrator“ vznikl jakmile byl stroj použit pro metání abraziva.

V roce 1933 byly spuštěny s velkým úspěchem nové stroje Wheelabrator, a v roce 1935 začal Tilghman's ve Velké Británii vyrábět v licenci stroje Wheelabrator. 

V roce 1945 změnila American Foundry svůj název na American Wheelabrator & Equipment Company, v roce 1966 získala 40 % Tilghman's, a společnost se stala Tilghman Wheelabrator - a ta se pak v roce 1973 stala plně vlastněnou americkou společností Wheelabrator.

Badische Maschinenfabrik v Durlachu

Když Louis D Peik v roce 1930 zaregistroval svůj patent metacího kola, můžeme se pouze domnívat, že nebyl informován o patentu BMD „Gusssputzmaschine“ datovaném o nějakých 40 let dříve.

„Pro čištění odlitků slouží turbínové kolo, které se otáčí vysokou rychlostí a vyhazuje střednězrnný písek, kamenivo, granulované železo a další materiály ... k čištění povrchu odlitků.“

(Podívejte se na níže uvedenou patentovou dokumentaci.)

Společnost Badische Maschinenfabrik & Eisengiesserei (nebo pozdější BMD) je bývalou společností DISA, a tudíž původní společností Wheelabrator.

V celé své historii je Wheelabrator průkopníkem nových technologií a neustále se snaží sloužit svým zákazníkům.

Významné inovace společnosti  Wheelabrator:

1869:  Patent na proces pískování (Tilghman, Velká Británie)
1932:  Patent na první bubnový tryskač (American Foundry, USA)
1933:  Patent na první metací kolo „Wheelabrator“ společnosti American Foundry
1940:  Vedení vývoje zařízení na kuličkování
1950:  Představení strojů na odstranění okují z ocelových drátů a pásů
1978:  Představení prvního průběžného stroje se spojitým podáváním
1980:  Představení manipulátorů na odlitky převodovek
1980:  Uvedení univerzálního (U) kola
1986:  Prodej první konzervační linky do Číny
2000:  Patent tryskací stroj s robotickým podavačem
2003:  Uvedení kola EZEFIT (USA)
2007:  Uvedení kola TITAN
2011:  Představení stroje se šikmým pásem (IBC)
2012:  Představení stroje na pokročilé vnitřní čištění (Advanced Internal Cleaning, AIC)
2013:  Uvedení tryskací hlavy SG130
2015:  Představení kompaktního tryskače
2015:  Uvedení karuselového rotačního komorového tryskače (CRC)
2015:  Představení systému vnitřního kuličkování s ohebnými tyčemi
2015:  Uvedení kola COMET HD