Připraveni k inovacím a vynálezům

Vytvoření průmyslového odvětví

Benjamin Chew Tilghman vynalezl proces pískování v roce 1869 a podal patentovou přihlášku v USA. V roce 1879 vytvořil „Tilghman's Patent Sand Blast Co.” v Gray's Inn Road, Londýn, a později v témže roce přestěhoval společnost do Altrinchamu.

1930s wheel brochure

 

Wheelabrator accounts 1898

Ohledně toho, kdo vynalezl tryskání metacími koly a první metací kolo panuje značná nejistota.

Peikovy patenty

Dle jedné verze Louis D. Peik ze společnosti American Foundry Equipment Co. vynalezl tryskání metacím kolem s patentem zaregistrovaným v roce 1933. Termín „Wheelabrator“ vznikl jakmile byl stroj použit pro metání abraziva.

V roce 1933 byly spuštěny s velkým úspěchem nové stroje Wheelabrator, a v roce 1935 začal Tilghman's ve Velké Británii vyrábět v licenci stroje Wheelabrator. 

V roce 1945 změnila American Foundry svůj název na American Wheelabrator & Equipment Company, v roce 1966 získala 40 % Tilghman's, a společnost se stala Tilghman Wheelabrator - a ta se pak v roce 1973 stala plně vlastněnou americkou společností Wheelabrator.

Badische Maschinenfabrik v Durlachu

Když Louis D Peik v roce 1930 zaregistroval svůj patent metacího kola, můžeme se pouze domnívat, že nebyl informován o patentu BMD „Gusssputzmaschine“ datovaném o nějakých 40 let dříve.

„Pro čištění odlitků slouží turbínové kolo, které se otáčí vysokou rychlostí a vyhazuje střednězrnný písek, kamenivo, granulované železo a další materiály ... k čištění povrchu odlitků.“

(Podívejte se na níže uvedenou patentovou dokumentaci.)

Společnost Badische Maschinenfabrik & Eisengiesserei (nebo pozdější BMD) je bývalou společností DISA, a tudíž původní společností Wheelabrator.