CPI Aplikace sléváren a primárního zpracování oceli

Centrum pro inovace produktů společnosti Wheelebrator ve švýcarském Curychu

Široká rozmanitost našich zařízení spolu s poznatky a mnohaletými zkušenostmi našich technologických inženýrů nám umožňuje vyhodnotit pro vás tu nejlepší technologii tryskání.

 

Průkopnická řešení pro povrchovou úpravu

Technologické centrum v Curychu dnes nabízí nejmodernější technologii: vyzkoušená řešení pro opískování, vytloukání jader a povrchovou úpravu ve slévárnách železa a lehkých kovů, pro odstranění okují a tryskání ve výrobě kovů a ve zpracovatelském průmyslu. 

Nabízí řešení v rozsahu od masivních samostatně stojících strojů po automaticky vysoce výkonné systémy. Zahrnuje tryskací systémy dávkové, závěsné, s průběžným podavačem a s manipulátory, či v kombinaci s robotickými manipulátory pro slévárny a kovárny.

Kompletní řešení

Jako skvělý a zkušený dodavatel může toto technologické centrum snížit rizika při propojení různých procesů kombinací doplňkových výrobních postupů (jako je způsob manipulace s materiálem) a realizací kompletních instalací. Automatizace pořadí operací zvyšuje produktivitu a ekonomickou efektivitu, předchází nebo snižuje vznik emisí a zlepšuje sekvence ve výrobě a logistice. Tím se dosahuje vyšší účinnosti a  na pracovištích je zajištěna větší bezpečnost.

Kromě sléváren

Odborné znalosti při výrobě oceli

Technologie v centru v Curychu zahrnují odkujovací stroje na dráty, tyče a profily (samostatné stroje i řešení zařazená do linky). Patří sem rovněž systémy pro odkujení ingotů, které se používají k odstranění okují před detekcí závad.

Curyšské systémy pro odstraňování okují z pásů jsou začleněny do odrezovacích a žíhacích linek pro výrobu pásů oceli (pásů karbonové, silikonové a nerezové oceli).

Tyto stroje, postavené v modulárním systému, mohou splnit téměř veškeré výrobní požadavky a jsou instalovány ve většině větších oceláren.

Tryskání metacím kolem

Tryskací systémy pro zpevňování povrchu nabízí řešení pro spirálové a listové pružiny, vačky, pružiny spojky, klikové hřídele, ozubená kola, vrtné frézy, ojnice, spirálové nápravové pružiny a mnoho dalších.

Centrum pro testování zařízení u zákazníka

Naše testovací centrum v Curychu doplňuje řadu nabízených služeb o „těžké“ tryskání. Jako jedna z mála společností v oboru je společnost Wheelabrator schopna zajistit kvalitu a reprodukovatelnost výsledků tryskání pomocí zkušebních testů. 

K dispozici jsou různé typy a velikosti abraziva, stejně jako široká škála tryskacího zařízení a integrovaná laboratoř (pro metalografii). 

Zkoušky a laboratorní činnosti

Historie centra CPI v Curichu

Základem tohoto technologického centra jsou dvě jména proslulá v povrchové úpravě:  Badische Maschinenfabrik BMD v Durlachu (Německo) a dřívější divize tryskací společnosti Georg Fischer, které se sloučily při vzniku společného podniku fúzí DISA a Georg Fischer v roce 1996.

BMD získala patent na první metací kolo v roce 1892, a Georg Fischer zahájil výrobu tryskacích strojů v roce 1937 v licenci společnosti Wheelabrator. Na začátku výrobní portfolio sestávalo pouze z bubnových a závěsných strojů, ale postupně nabylo dnešního rozsahu. 

Na trh byly uvedeny nové myšlenky a technologie včetně principů průběžného podavače a manipulace, a byly nastaveny nové standardy. Po celém světě pracují spolehlivě a účinně stovky těchto systémů, často ve trojsměnných provozech.

Where your Wheelabrator machine is born

Take an exclusive video tour of one of our state-of-the-art manufacturing facilities.

Prodejní poptávka

Kontaktujte nás pro více informací: Poptávka zařízení, Objednávka dílů, Obecný dotaz, Promluvte si s technikem, Technická specifikace

Kontaktujte nás

DISA Industrie AG

Kasernenstrasse 1
CH-8184 Bachenbülach
zurich@noricangroup.com
+41 44 815 4000

Kontaktujte nás