Kuličkování konstrukčních dílů a křídla

Kuličkování a vyklepávání

Konstrukční komponenty letadla a křídla vyžadují bodové kuličkování nebo plošné kuličkování k zesílení materiálu, změně tvaru, odstranění nátěru a přípravě povrchu k dalším procesům.

Technologie kuličkování, vyklepávání a odstranění nátěru Wheelabrator představují pro svou přesnost, spolehlivost a opakovatelnost kritický krok ve výrobních procesech všech větších leteckých společností a jejich dodavatelů z druhé a třetí řady.

Wheelabrator se specializuje na kuličkování a na povrchovou úpravu na zakázku, aby vám bylo poskytnuto řešení odpovídající vašim problémům.

S globálními inovacemi (pět technologických center po celém světě) a celosvětovou podporou strojů můžeme vyhovět vašim potřebám v kuličkování a povrchové úpravě.

Kuličkování a vyklepávání

Konstrukční díly letadla, jako jsou např. vzpěry, žebra, pásy a podélné nosníky, mohou být kuličkovány ve strojích typu otryskávání vzduchem nebo kolem. Cílem je vytvoření kompresivního residuálního namáhání pro prodloužení životnosti z důvodu únavy, snížení deformací po dalších výrobních procesech, nebo vytvoření a rozvinutí zakřivení. Technologie otryskávání kolem může být použita ve velkoobjemové výrobě, pokud není geometrická struktura příliš složitá. Řešení otryskáváním vzduchem se používá v lépe definovaném, přesném výrobním prostředí.

Řešení otryskávání kolem

Řešení otryskávání kolem se skládá z několika strategicky umístěných kol, z nichž každé je přímo poháněno elektromotorem, a rychlost se mění jednotlivými pohony s kolísavou frekvencí.

Řešení otryskávání vzduchem:

Komponenta obvykle prochází strojem a dvě řady trysek se přitom pohybují napříč šířkou struktury a kuličkují díl současně ze všech stran.

Kuličkování křídla a trupu letadla technologií otryskávání kolem

Otryskávání kolem s kuličkováním s otryskávacími stroji se zařazeným závěsným dopravníkem.
Kola jsou připevněna na oscilující panely, které umožňují změnu úhlu kola, aby bylo dosaženo nejlepších poloh pro kuličkování. Tam, kde otryskávací kola nemohou zacílit na ty oblasti, které mají být kuličkovány, může být jako volitelný doplněk přidán nosník s řadami trysek pro otryskávání vzduchem.

Klepněte sem, chcete-li nás kontaktovat pro další informace.

“Kuličkování křídla technologií otryskávání vzduchem”

Aby se vytvořilo zakřivení s poloměry uvnitř elastického rozsahu kovu, dopravuje se vzpěra na závěsném jednokolejnicovém dopravníku.

Stroj MP20000 se obvykle používá pro formování a kuličkování pláště křídla a trupu, plošné kuličkování a deformaci žeber, podélných nosníků a vzpěr.

“Kuličkování struktury kostry pláště trupu, plechu na křídlech technologií otryskávání vzduchem”

Pro tuto aplikaci Wheelabrator speciálně navrhl kuličkovací a vyklepávací stroj MP6000, který poskytuje mimořádně vysokou spolehlivost a produktivitu.

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Zařízení pro tlakovzdušné tryskání

MPF 20000 System

This is the ultimate solution for aerospace wingskin saturation shot peening and peen forming. The CNC system high precision and flexibility, combined with a wide range of controlled peening power, allow for complex wing panel forming in a fully automatic mode without corrective peening in most cases.

Další informace

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Zařízení pro tlakovzdušné tryskání

MPRF 16000 Robotic Peening and Forming System

Robotic Peening and Forming System with high precision and flexibility, for aerospace wingskin saturation shot peening and peen forming.

Další informace

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Tryskací zařízení s metacími koly

Průchozí jednokolejnicový otryskávací stroj – typ C

Dosahuje krátké doby tryskání díky kombinaci nejnovější dopravní technologie a vysoce účinných metacích kol.

Další informace

Case Study: Composite Technology

Helicopter rotor blade repairer sees productivity levels lift off after purchasing a bespoke blastroom from Wheelabrator.

Read more.