Komory czyszczenia wyrzutowego

Podstawową funkcją komory jest to, że w czasie czyszczenia operator jest wewnątrz. Ubranie i hełm chronią operatora przed uderzeniem, dopływ świeżego powietrza umożliwia oddychanie w hełmie.

Komory używane są do czyszczenia dużych elementów lub komponentów, których nie opłaca się czyścić automatycznie. Przy użyciu manipulatorów dysz, zainstalowanych w komorze, można czyścić powierzchnie i miejsca trudno dostępne. W ten sposób zapewniana jest elastyczność przy redukcji wymagań.

Przemieszczanie podczas czyszczenia jest kolejną zaletą tego urządzenia.  Jak również płaska, płytka  podłoga transmisyjna, pulsomatyczna. Wheelabrator posiada doświadczenie w dziedzinie transmisji śrubowych i rzędów wibracyjnych transmisji czyszczenia.