Oczyszczarka do obróbki strumieniowej z transportem podwieszonym HB

Oczyszczarka do obróbki strumieniowej z transportem podwieszonym HB

Dostawa:

12 - 18 tygodni

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Czyszczenie, Usuwanie nadlewów, Usuwanie rdzy i zendry, Kuleczkowanie

Przemysł:

Lekkie Średnie

Proces:

Partia

Kluczowe korzyści

Features

  • Uniwersalna technologia transportu
  • Wysoka wydajność turbin
  • Dostępne różne rozmiary i opcje maszyny

Applications

  • Srutowanie spawanych wyrobów stalowych
  • Gratowanie i homogenizację części
  • Ciśnieniowego oraz kulowanie dynamicznie naprężanych komponentów
  • Usuwanie zgorzeliny oraz rdzy
  • Usuwanie zadziorów i kamienia
  • Usuwanie mas formierskich
  • Kulowanie dla zwiększenia wytrzymałości na zmęczenie

“Reduced Cycle Times and
Cost Per Part”

Oczyszczarki zawieszkowe Wheelabrator można wykorzystywać do wielu zastosowań oraz kształtów i rozmiarów obrabianych przedmiotów. Obrabiane mogą być partie małych części lub pojedynczych dużych, ciężkich detali.

“Proces”

Przedmioty są transportowane ręcznie do kabiny śrutowniczej na obracających się hakach lub automatycznie na systemie zawieszkowym. Cykl śrutowania przebiega zgodnie z zadanym programem i czasem śrutowania.
This Flexibility is Achieved by Several Special Features
Turbiny rzutowe

Turbiny TITAN zapewniają bardzo efektywne przyspieszenie ścierniwa, pozwalające na krótki czas obróbki, wysoką wydajność i doskonały proces śrutowania.

Rotacja i oscylacja

W celu uzyskania całkowitego pokrycia, obrabiany element trzymany na hakach obraca się i zatrzymuje automatycznie w trzech różnych punktach w komorze śrutowniczej. Ten proces rotacji i oscylacji oznacza, że nawet bardzo złożone detale, z trudno dostępną powierzchnią, mogą być bezpiecznie i precyzyjnie obrobione.

Opcje haka i podnośnika

System transportowy może zostać zaprojektowany pod różne ciężary. Jako opcja dostępne są haki transportowe ze zintegrowanymi podnośnikami łańcuchowymi dla ułatwienia i bezpieczeństwa.

 

Animacja oczyszczarki do obróbki strumieniowej z transportem podwieszonym HB

Zobacz animację tutaj

“Specjalne cechy i opcje”

Standardowe urządzenie: Użyte ścierniwo i miał wpadają przez lej zsypowy ścierniwa poniżej kabiny śrutowniczej i są transportowane za pomocą przenośnika ślimakowego do podnośnika kubełkowego i jednostki regeneracji ścierniwa. W jednostce regeneracji, zużyty materiał ścierny jest oddzielany od miału i zanieczyszczeń oraz zwracany do silosu ze ścierniwem.
Opcje regeneracji ścierniwa

Dla uzyskania lepszego oczyszczania ze ścierniwa, np. oddzielenia wypływek aluminiowych, może być zainstalowane sito wibracyjne pomiędzy jednostką regeneracji, a silosem ze ścierniwem.
Opcja dla zastosowań odlewniczych/o dużej wytrzymałości
Przenośnik wibracyjny może zastąpić przenośnik ślimakowy, aby zapewnić ukierunkowane oczyszczanie/oddzielanie piasku i ciężkich zanieczyszczeń od użytego ścierniwa. Przenośnik powinien być zainstalowany najlepiej z separatorem magnetycznym (również opcjonalnie) do usuwania piasku, w celu przedłużenia okresu użytkowania urządzenia. Ścierniwo następnie wędruje do separatora AirWash, jak wcześniej.

Ręcznie obsługiwana zawieszka

System jednoszynowy został zaprojektowany standardowo w kształcie litery Y i wyposażony w dwa haki prowadzące, wykonane ze stali manganowej. Jako opcja, zawieszka jednoszynowa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, np. jako system rozgałęziony lub system owalny.
Partie detalu są ręcznie pchane do drzwi śrutownicy, gdzie są automatycznie zabierane przez system podajnikowy.
Istnieje możliwość zainstalowania automatycznej procedury transportu na całej długości układu zawieszkowego dla przedmiotów szczególnie ciężkich.

Sprzęt do podwieszania detali

W zależności od elementów do obróbki, oraz poprzedzających i następujących procesów, może okazać się korzystne łączenie haków prowadzących z wciągnikiem łańcuchowym tak, żeby partie obrabianego detalu lub ciężkich części można było łatwo zbierać. Wciągnik pracuje bezpośrednio przy stacji załadunku/rozładunku z systemu zawieszkowego.
Jest też inna zaleta stosowania podnośnika w dużych urządzeniach: aby przeprowadzić ergonomiczny proces załadunku/rozładunku maszyny bez podnośnika, często maszynę umieszcza się w zagłębieniu fundamentowym, aby obniżyć położenie nośnika obrabianego detalu. Kiedy podnośnik jest wykorzystywany, zagłębienie funamentowe nie jest potrzebne.

 

“Turbina TITAN”

Turbina jest sercem oczyszczarki i jej konstrukcja decyduje o wydajności i rentowności urządzenia.

Dlatego w oczyszczarkach zawieszkowych turbiny TITAN stosowane są jako standard. Oprócz doskonałej wydajności śrutowania i doskonałego okresu trwałości głównych komponentów wskutek korzystania z hartowanej stali narzędziowej, turbina TITAN posiada grubsze ścianki zużywających się okładzin w porównaniu z innymi turbinami. To tworzy hermetycznie zamkniętą osłonę wewnątrz obudowy turbiny, co pomaga w bardzo łatwym utrzymaniu.

Dostępnych jest wiele jej wariantów, dzięki czemu turbina TITAN idealnie będzie dopasowana do Państwa zastosowania.

 

Dane techniczne

Typ HB 10/12 HB 12/16 HB12/20 HB16/16 HB 16/22 HB 16/26 HB 20/22
Średnica okręgu obudowy (mm) 1000 1200 1200 1600 1600 1600 2000
Wysokość wieszaka (mm) 1200 1600 2000 1600 2200 2600 2200
Maks. Waga detalu (kg) 800 800 800 800 800 800 800
Liczba turbin rzutowych 2 2 3 2 3 3 3
Moc na turbinę rzutową (kW)  7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11) 7,5 (11)

 

Usuwanie ścierniwa

Podczas procesu śrutowania, w wyniku usuwania rdzy i zgorzeliny z elementów obrabianych, powstaje skruszone ścierniwo i inne ciała stałe lub zanieczyszczenia (drobny materiał). Drobny materiał jest oddzielany w module odzyskiwania ścierniwa, który można dostosować do różnych typów i rozmiarów ścierniwa.
Zespół regeneracji ścierniwa składa się ze skrzyni odbojowej i filtra patronowego. Skrzynia odbojowa usuwa drobny materiał ze ścierniwa oraz pełni rolę tłumika iskier, spełniając wszystkie wymogi wynikające z przepisów ATEX.
Filtr patronowy generuje podciśnienie niezbędne do usuwania pyłu. Można go zainstalować oddzielnie, obok maszyny. Filtr jest automatycznie czyszczony przez impulsy sprężonego powietrza, których intensywność i czas trwania można regulować. Filtr nie zawiera żadnych źródeł zapłonu.
Do usuwania pyłu można też stosować filtry workowe. Są one często wykorzystywane podczas produkcji odlewów aluminiowych.

Przenośnik wibracyjny

Do transportu ścierniwa z komory śrutowniczej do podnośnika kubełkowego można użyć przenośnika wibracyjnego zamiast standardowego przenośnika ślimakowego. Sito zainstalowane w przenośniku wibracyjnym oddziela granulat ostrokrawędziowy od ścierniwa. Za usuwanie pyłu odpowiada filtr pyłu znajdujący się w maszynie głównej.

Sito wibracyjne

Aby oczyszczać ścierniwo bez przerywania procesu, należy zainstalować sito wibracyjne.
Sito wibracyjne pracuje za modułem odzyskiwania ścierniwa i służy do odsiewania ze ścierniwa drobin ostrokrawędziowych, takich jak zalewki z elementów odlanych z aluminium, tak aby nie wpływały one na proces śrutowania.
Sito montowane jest nad silosem. Napędzane jest dwoma silnikami wibracyjnymi, a jego ruch przypomina działanie przesiewaczy. Niechciane drobiny są odsiewane za pomocą siatki o odpowiednim rozmiarze. Następnie są transportowane do pojemnika za pośrednictwem węża.
Boczne klapy pozwalają na łatwy dostęp do sita w celu konserwacji.

Separator magnetyczny

Separator magnetyczny zwiększa rentowność działalności, redukując zużycie maszyny oraz ścierniwa.
Podczas procesu śrutowania z odlewów usuwana jest masa formierska i rdzeniowa. Powstałe w ten sposób drobiny należy szybko i skutecznie oddzielać od ścierniwa ferromagnetycznego, ponieważ mają one duże właściwości ścierne. Odbywa się to w separatorze magnetycznym.
Dwie rolki z regulowanym polem magnetycznym oraz koryto przesiewowe oddzielają masę formierską i rdzeniową oraz drobny materiał od ścierniwa nadającego się do ponownego użytku. Dzięki temu pozostaje tylko 0,2% całkowitej masy odpadów. Pozwala to na zredukowanie zużycia maszyny i ścierniwa i prowadzi do zwiększenia rentowności działalności.