Systemy oczyszczarek z manipulatorami DS/DV

Systemy oczyszczarek z manipulatorami DS/DV

Dostawa:

18 tygodni +

Technologia:

Obróbka wyrzutowa

Zastosowanie:

Czyszczenie, Usuwanie korozji, Usuwanie nadlewów, Usuwanie rąbków, Usuwanie rdzy i zendry

Przemysł:

Odlewnia i kowalstwo

Proces:

Liniowy

Kluczowe korzyści

W pełni zautomatyzowana sekwencja operacji, w tym załadunek i rozładunek detali

Automatyczne czyszczenie strumieniowe odlewów o różnych kształtach i rozmiarach, bez potrzeby wymiany oprzyrządowania

Optymalna wydajność energetyczna minimalizuje zużycie części maszyny

Wysoka wydajność przetwarzania, do 40 ton odlewów na godzinę, ważących do 700 kg każdy

Cechy

  • Programowalne ruchy manipulatora  (obrót, kołysanie, zatrzymanie) w celu czyszczenia ukierunkowanego powierzchni kluczowych i przejść wewnętrznych
  • Usuwanie materiału ściernego wewnątrz urządzenia oraz podczas cyklu pracy

Zastosowania

  • Oczyszczanie strumieniowe, usuwanie zendry oraz kuleczkowanie obudów przekładni, bloków i głowic cylindrów, wałów korbowych, kolektorów dolotowych i innych części seryjnych z żeliwa lub aluminium

“Wysoka wydajność i wszechstronność”

Systemy oczyszczania strumieniowego DS i DV z manipulatorami pozwalają na obsługę elementów o różnych kształtach i rozmiarach bez potrzeby wymiany oprzyrządowania. Systemy te zapewniają wyjątkową wydajność dzięki  wysokiej pojemności i doskonałej skuteczności procesu oczyszczania.

“Inteligentne elementy obsługi, optymalizacja przepływu pracy, wysoka wydajność i efektywność”

Istnieje cała gama podstawowych modelów urządzeń do specyficznych zastosowań.
 
  • Systemy z manipulatorami do odpiaszczania, usuwania zendry z obrabianych elementów i do obróbki powierzchniowej przekładni, skrzyń korbowych, głowic cylindrów i innych odlewów ze stali i metali lekkich (formowanie w masach, odlewanie ciśnieniowe i grawitacyjne)
  • Systemy wyposażone w nośną oś obrotową do odpiaszczania, usuwania zendry z obrabianych elementów i utwardzania powierzchni wałów korbowych i innych części rotacyjnych

Sześć podstawowych modeli każdej z konstrukcji modułowych zapewnia elastyczność niezbędną do spełnienia szerokiego spektrum wymagań w zakresie produkcji, powierzchni i rozwiązań dot. obsługi materiału. Systemy oczyszczania strumieniowego z manipulatorem można łączyć ze stacjami oczyszczania pneumatycznego i można integrować je z automatycznymi liniami oczyszczania zgrubnego.

Tego typu systemy oczyszczania strumieniowego są wyposażone w wały obrotowe lub elastyczne chwytaki i manipulatory pobierające detale i transportujące je przez oczyszczarkę. 

Automatyczne i elastyczne czyszczenie strumieniowe skomplikowanych części 

Urządzenie ładujące lub robot przemysłowy kładzie nieoczyszczone detale na wałach wsporczych lub w manipulatorze, gdzie są one mocno trzymane. W pełni automatyczne systemy oczyszczania strumieniowego mogą być wyposażone w czujniki do częściowej identyfikacji i kontroli parametrów oczyszczania wg detali (czas oczyszczania, ilość materiału eksploatacyjnego, prędkość wyrzutu, ruch detalu podczas oczyszczania, liczba aktywowanych wirników, czas usuwania materiału, itp.). Selektywne rozmieszczenie detali zapewnia optymalną i stałą ekspozycję na strumień, jednocześnie zapewniając najlepszą wydajność energetyczną i minimalne zużycie części maszyn. 

 

Animacja systemy oczyszczarek z manipulatorami DV4

Zobacz animację 3D tutaj

Inteligentne systemy załadunku i rozładunku

W pełni zautomatyzowane systemy produkcji wymagają inteligentnych rozwiązań do przesuwania materiałów: 

  • Logicznie skoordynowana sekwencja produkcji bez wielokrotnej manipulacji lub składowania buforowego
     
  • Uważne monitorowanie różnych etapów procesu produkcji
  • Eliminowanie procesów manualnych podczas dostawy, załadunku, rozładunku, przesuwania i przewożenia części pomiędzy różnymi urządzeniami 

Do realizacji takich czynności dostępne są urządzenia mechaniczne i roboty, jednak wybór odpowiedniego sprzętu musi opierać się przede wszystkim na uwzględnieniu oczekiwanych korzyści i kosztów, infrastruktury oraz preferencji poszczególnych klientów. 

Urządzenia do mechanicznego załadunku i rozładunku 

Te urządzenia są praktycznym efektywnym kosztowo rozwiązaniem dla maszyn w zakładach produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. Typowymi zastosowaniami tych urządzeń jest praca w obróbce ciągłej produkcji pojedynczych elementów o wadze ponad 250 kg, lub maszyny ładowane od przodu i rozładowywane od tyłu. Dodatkową zaletą jest możliwość przesuwania obrabianych elementów o różnych kształtach. 

Optymalizacja pracy dzięki robotom przemysłowym 

Roboty przemysłowe zazwyczaj stosuje się w połączeniu z urządzeniami, które przetwarzają obrabiane elementy w krótkich cyklach obróbki. Roboty mogą być zaprogramowane w taki sposób, że przenoszą obrabiane elementy po definiowanych zespolonych szlakach i przemieszczają je do potrzebnych pozycji. Wysoka precyzja i powtarzalność ruchów oraz elastyczne przechodzenie od jednego zadania do drugiego to znaczące zalety robotów przemysłowych. Roboty można również stosować w celu usunięcia ścierniwa z urządzenia. W przypadku systemów, gdzie wykorzystywane są autonomiczne stacje śrutowania, gratowania, cięcia lub szlifowania elementów, roboty mogą służyć łączeniu tych procesów, by w ten sposób osiągnąć redukcję nieproduktywnych przestojów i obniżenie kosztów produkcji.

 

 

“Systemy do śrutowania typu
DS 1: kompaktowe i wszechstronne”

Urządzenia do śrutowania typu DS 1 są przeznaczone do obróbki elementów ze stali, metali lekkich i odkuwek. Urządzenia wyposażone są w łączoną komorę do śrutowania i usuwania ścierniwa.

W zależności od konkretnego zastosowania urządzenia mogą być wyposażone w manipulator lub w nośne wały obrotowe z chwytakami części rotujących, takich jak wały korbowe itp. Zgodnie z wymaganym przepływem pracy urządzenia mogą być ładowane i rozładowywane od przodu, lub załadowywane od przodu i rozładowywane od tyłu przy pomocy robota lub urządzenia do załadunku. Aby zwiększyć produktywność urządzeń do przetwarzania obrabianych elementów, mogą one zazwyczaj pracować w parach. Programowana sekwencja ruchu manipulatorów (rotacja, ruch wahadłowy, zatrzymanie) umożliwia precyzyjne skierowanie ścierniwa nawet w najbardziej krytyczne powierzchnie obrabianych elementów. Urządzenia mogą być wyposażone w różne czujniki kontrolujące obrabianie elementów zgodnie z wybranymi parametrami, takimi jak długość cyklu śrutowania, ilość i prędkość aplikacji ścierniwa, liczby aktywnych kół wirnikowych, czas usuwania ścierniwa, itp.

Kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia użytkownikowi dużą elastyczność rozłożenia produkcji i procesów. Dodatkowo urządzenia można łatwo zintegrować z istniejącymi instalacjami.

“Seria DV: Śrutowanie równoległe”

Oczyszczarki typu DV wykorzystuje się wyłącznie do obróbki odlewów stalowych lub odkuwek. Są wyposażone w 4, 8 lub 12 kół wirnikowych i 2 lub 4 manipulatory lub odpowiednią liczbę nośnych wałów obrotowych.

Systemy te mogą wykonywać od 20 do 80 cyklów operacyjnych i obrobić do 160 elementów na godzinę. Rozmiary i udźwig chwytaków lub wałów dobiera się w zależności od obrabianego elementu.

Załadunek i rozładunek oraz śrutowanie mogą być u oczyszczarek typu DV prowadzone jednocześnie. Kompletna obróbka całego elementu, włącznie z elementami wewnętrznymi, przebiega w jednym cyklu wewnątrz urządzenia. 

Robot lub urządzenie do ładowania ładuje i rozładowuje obrabiane elementy od przodu. System umożliwia obróbkę elementów w parach.
Programowany ruch manipulatora (rotacja, ruch wahadłowy, zatrzymanie) umożliwia ukierunkowane obrabianie najważniejszych powierzchni. 

Zwarta konstrukcja systemu umożliwia integrację z istniejącym systemem. Budowa urządzenia pozwala użytkownikom na koordynację działania urządzenia do śrutowania z istniejącymi urządzeniami peryferyjnymi i systemami transportu, co pozwala na wysoki stopień automatyzacji. 

“Oczyszczarki typu DS 4 / DS 5 / DS 6 / DS 8”

Seria DS 4-,- 5, -6, i DS 8 oferuje szeroką gamę systemów i spełnia wymogi wydajności i jakości. Urządzenia umożliwiają przetwarzanie elementów w wielu komorach jednocześnie.

Do typowych zastosowań tych systemów o wysokiej produkcyjnej należy obróbka części samochodowych w przemyśle motoryzacyjnym, na przykład o odpiaszczanie, usuwanie zendry i utwardzanie/kuleczkowanie części rotujących.

Urządzenia z serii DS 4 zawierające 4 komory stosuje się do obróbki powierzchniowej elementów z metali lekkich i elementów rotujących. Systemy z serii DS 5, -6 i -8 są wyposażone w 5, 6 i 8 komór i są stosowane do obróbki elementów ze stali. Załadunek i rozładunek odbywają się w ciągu eksploatacji przy użyciu robotów lub urządzeń mechanicznych. Dzięki temu użytkownicy mogą zmniejszyć przestoje i zwiększyć produktywność. Ponadto elementy obrabiane mogą być przetwarzane w parach. Urządzenia te wyposażone są w od 4 do 12 kół wirnikowych i 4, 5, 6 lub 8 manipulatorów z chwytakami. Rozmiary i udźwig chwytaków dobiera się w zależności od indywidualnych wymagań.

“Uniwersalna turbina wyrzutowa”

Turbina wyrzutowa stanowi serce maszyny oczyszczającej, ponieważ wybór odpowiedniej turbiny wyrzutowej określa moc wyjściową i ekonomikę użytkowania. 

Maszyna standardowo jest wyposażona w turbiny wyrzutowe U70x500 Universal (z napędem bezpośrednim). Turbiny są bardzo elastyczne, posiadają kompaktowe rozmiary i obracają się w obu kierunkach. Zapewniają doskonałe wyniki oczyszczania strumieniowego i są bardzo wygodne w konserwacji.

Co teraz?

Dostarczamy trwałe części zamienne wysokiej jakości. Jako największy dystrybutor części zamiennych w branży możemy dostarczać sprzęt na całym świecie w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą przechowywać dużych zapasów w zakładzie. Nie doświadczają też przestojów w produkcji.

Części i materiały zużywające się

What Next?

We will continually inform you of the latest technology upgrades so that you can decide whether you want to have the latest technology added to your maintenance for optimum life.

Equipment Modernisation

#PerfectMatch
Integrates perfectly with:

IP & IPr Three Platen Die Casting Machines with Toggle

The IP and IPr three platen die casting machines with toggle are available with closing forces ranging from 550 to 4400 tonnes. Our IP and IPr die casting machines are solid, reliable and ensure high productivity cycle times.

Czytaj więcej