Zařízení pro čištění vnitřních ploch – AIC

Tryskání děr a chladících kanálů hlav válců, klikových skříní, bloků motorů a podobných složitých odlitků.

Zařízení pro čištění vnitřních ploch (AIC)

Dodání:

18+ týdnů

Technologie:

Zařízení pro tlakovzdušné tryskání

Aplikace:

Vnitřní čištění

Průmysl:

Střední těžké

Proces:

In-line

Výhody

Důkladné vyčištění vnitřních povrchů, děr a otvorů

Ucelený systém řízení procesu k dosažení opakovatelnosti

Sledovatelnost technologických parametrů

Vyšší flexibilita a nižší náklady na kus díky možnosti výměny nástrojů

Vlastnosti

  • Wheelabrator nabízí rozmanité konfigurace stroje pro širokou paletu obrobků.
  • Tryskací nástavce lze použít u děr a otvorů o průměru min. 5 mm.
  • Skupina Wheelabrator nabízí škálu rovných a zahnutých standardních trysek k otryskávání vnitřních povrchů děr.
  • U speciálních aplikací, může skupina Wheelabrator vyvinout trysky na míru.

Aplikace

Tryskání děr a chladících kanálů hlav válců, klikových skříní, bloků motorů a podobných složitých odlitků.

Manipulace s tryskami na obrobku

Stroje AIC lze na základě modulární konstrukce snadno upravovat podle různých obrobků, aplikací a požadovaného výkonu. U vnitřního tryskání hlav válců se k natáčení obrobků používají zařízení, která hlavy válců přisunují k pevným tryskám, a tím výrazně napomáhají odvodu abraziva z vnitřních děr. Natáčecí trysky na spodní straně umožňují souběžné tryskání děr na spodní straně obrobku. Při tryskání bloků motorů se však trysky nebo tryskací nástavce navádějí na díry a otvory, případně přímo do nich.

U stroje lze oba tyto systémy i kombinovat. V závislosti na požadovaném objemu výroby se za sebe instaluje několik systémů pracujících souběžně. K dispozici jsou tři plně automatizované dopravní systémy, které obrobek přepraví do stroje, provezou strojem a odvezou k dalšímu technologickému kroku.

Zařízení pro čištění vnitřních ploch (AIC) od firmy Wheelabrator je první svého druhu, dosahuje vyšší účinnosti a opakovatelnosti, zvyšuje jakost a zkracuje dobu úpravy.

Flexibilní konstrukce stroje

Součástmi stroje jsou, v závislosti na uspořádání otryskávaných děr a otvorů, různá zařízení na pozicování obrobků nebo trysek.

Do série je v souvislosti s požadovanou výrobní kapacitou zapojeno několik souběžně pracujících tryskacích stanic. Díry a obrobky jsou po otryskání očištěny od abraziva buď stlačeným vzduchem nebo otočením obrobku.

Stroj lze dodat jako samostatnou stanici, kde se výrobky zdvihají k tryskám nebo se trysky navádějí k obrobku, anebo s plně automatizovaným dopravním systémem integrovaným do výrobní linky.

Stroje AIC se řídí zásadami Module8.

Dopravní systém lze podle požadavků na tryskání vnitřních povrchů upravit, případně vyměnit za jiná dopravní zařízení.

Pracovní trysky


Na každý typ díry a otvoru a podle jejich umístění na obrobku jsou zapotřebí jiné pracovní trysky. Skupina Wheelabrator nabízí škálu rovných a zahnutých standardních trysek k otryskávání vnitřních povrchů děr. U speciálních aplikací, kde jsou tyto trysky nedostatečné, může skupina Wheelabrator vyvinout trysky na míru. K přímému opracování vnitřních ploch se používají pevné nebo rotační tryskací nástavce. Tryskací nástavec se vsune do díry tak, že umožní cílené a přesné otryskání vnitřního povrchu. Tryskací nástavce lze použít u děr a otvorů o průměru min. 5 mm.

Tryskací kabiny

Tryskací kabiny jsou vyrobeny ze šroubovaných panelů, které umožňují snadné úpravy kabiny podle požadavků tryskacího stroje, počtu tryskacích stanic, čekacích poloh, čisticích stanic a podobně.
Konstrukce kabin je prostorná, takže umožňuje snadný přístup při údržbě, provádění úprav a seřizování. Vnitřní stěny jsou vyloženy speciální pryží, která slouží nejen jako ochrana před opotřebením, ale také omezuje hlučnost, takže další protihlukové opláštění často není nutné.
Strop stroje je pochozí a využívá se při montáži integrovaných rozboček na tryskací hadice.

Animace provozu zařízení pro čištění vnitřních ploch – AIC

Podívejte se na 3D animaci zde

Zpětné získávání abraziva

U zařízení pro čištění vnitřních ploch se používá nový vícestupňový separátor s odlučovačem hrubých částic a s automatickým vypouštěním. Vibrační síto na hrubé částice z abraziva separuje hrubé částice, např. otřepy a slévárenský písek. Hrubé částice jsou automaticky nasměrovány odpadní rourou do odpadní nádoby. Samostatně nastavitelné stupně třístupňového separátoru, jemné částice a dále nepoužitelné abrazivo. Následné expanzní nádoby zajišťují minimální podíl nadále použitelného abraziva v odpadu. Tento způsob zpětného získávání abraziva pomáhá zajistit stálou kvalitu tryskání.

Odsávání prachu ze stroje

Při operacích tryskání vzniká odstraňováním rzi a okují z obrobků prach a podměrečné abrazivo. Podměrečné abrazivo se odděluje v separátorech abraziva, které lze samostatně nastavit podle konkrétního druhu a velikosti abraziva. Příslušný podtlak se vytváří kazetovým filtrem, jehož velikost a kapacita je přizpůsobena velikosti stroje nebo počtu pracovních trysek.

Podměrečné abrazivo odlučuje před filtrem umístěný výkyvný plech (ochrana před nadbytečným opotřebením kazet filtru), který je zároveň certifikovaný jako odlučovač jisker a představuje významný prvek při plnění požadavků legislativy ATEX.

U osazených kazetových filtrů se používá automatické čistění pomocí pulzů stlačeného vzduchu s nastavitelnou intenzitou a délkou trvání pulzů. Žádná ze součástí filtru není možným zdrojem zahoření.

Abrazivo

 

Nejpoužívanějším abrazivem pro vnitřní tryskání odlitků jsou ocelové kuličky. Toto abrazivo lze vzhledem k jeho hmotnosti dostatečně urychlit k průchodu celou délkou otvorů, aniž by mu vadily četné nárazy na stěny. Toto abrazivo má proto dostatečnou tryskací účinnost i u dlouhých otvorů. Velikost zrn používaného abraziva závisí na průměru a délce otvorů a na přípustné drsnosti. Častěji se však používá abrazivo ze sekaného drátu. To je sice dražší, ale jeho podstatnou výhodou je menší poměr zrn v odpadu, čímž se výrazně snižuje ztráta abraziva a náklady na jeho separaci.