$name

“Odbornost v oboru letectví ”

Technologické centrum Wheelabrator v Charleville-Mezieres Francie, si vybudovalo dobré jméno jako světový specialista pro letectví a kosmonautiku na aplikace zpevňování povrchu se zaměřením na CNC a robotické technologie tlakovzdušného tryskání.

Specialisté na tomto pracovišti nabízejí komplexní systém zpevňování povrchu a dokonalá řešení tlakovzdušného tryskání pro letecký průmysl a jejich servisní střediska.

Další informace o leteckých aplikacích

“Zařízení pro letecký průmysl ”

Řada zařízení MP, speciálně vyrobená v úzké spolupráci s leteckými odborníky, pokrývá zpevňování povrchu komponent tryskových motorů, přistávacího podvozku a rovněž tvarové zpevnění a povrchové zpevnění plechu na křídlech.

Výzkumný a vývojový tým v Technologickém centru v Charleville (dříve známém jako Sisson Lehmann) trvale sleduje požadavky trhu leteckého a kosmického průmyslu, a zvláštní důraz klade na spolehlivost transparentnost procesů.

Řada zařízení MP

“Poznatky z kuličkování v automobilovém průmyslu ”

Aplikace vyvinuté pro letecký průmysl jsou často přenositelné do automobilového průmyslu.

Technologické centrum v Charleville nabízí automobilovému průmyslu rozsáhlou řadu standardizovaných a vyzkoušených zařízení určených pro otryskávání podvozků.

Buňky pro kuličkování ozubených kol

Růst a potenciál

Roční růst centra je z velké části důsledkem jeho vývoje v odvětví automobilového a leteckého průmyslu, jeho hlubokého zapojení do rozvíjejících se trhů a jeho celosvětové reputace spokojených zákazníků.