Kulkowanie i obróbka podwozia samolotowego

Przygotowanie do lądowania

Bez względu na to, czy potrzebujesz kulkować całe podwozie, czy poszczególne jego sekcje, w celu przygotowania do reperacji, Wheelabrator umożliwia najbardziej odpowiednie rozwiązania.
Prawdziwym wyzwaniem sektora lotniczego jest rozwiązanie zagadnienia typowego zmęczenia większości materiałów. 

“Kulkowanie podwozi technologią pneumatyczną”

Kulkowanie miejscowe i/lub kulkowanie całego osprzętu lądowania można realizować techniką pneumatyczną z wykorzystaniem licznych dysz i lanc.

Wielorako-składający się robot lub "tramwaj" z wieloma dyszami i lancami mogą obsługiwać różnorodność osi działania w obróbce części o kompleksowej geometrii, w ten sposób możliwe jest MPR 3500jednoczesne kulkowanie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni.

“Usuwanie farby z elementów podwozia”

Dla celów konserwacji, reperacji i kapitalnych remontów (MRO = maintenance, repair and overhaul), osprzętu do lądowania na miejscu, wykorzystuje się urządzenie zamkniętego obwodu czyszczenia, zarówno w celu usunięcia farby jak i innych celów.

Po wymontowaniu podwozia z samolotu, możliwe jest bardziej dokładne czyszczenia z wykorzystaniem czyszczarek pneumatycznych lub turbinowo-wyrzutowych, jak opisano powyżej.

Jak śrutować 15 kół samolotowych na godzinę

Sprzęt hybrydowy do oczyszczania powietrzem sprężonym i strumieniowo znacznie zmniejsza czas obróbki

Zapoznaj się ze studium przypadku

Dostawa:

18 tygodni +

Technologia:

Oczyszczanie pneumatyczne

System kulkowania MPR 1500 LDG

Do śrutowania po średnicy wewnętrznej + średnicy zewnętrznej różnych złożonych komponentów części podwozia (śrutowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej).

Czytaj więcej

Dostawa:

18 tygodni +

Technologia:

Oczyszczanie pneumatyczne

Zautomatyzowany system śrutowania MPR 2200

Zautomatyzowana maszyna ze stołem satelitowym zapewniająca kompletną realizację procesu do zastosowań związanych z przemysłem lotniczym i w turbinach gazowych.

Czytaj więcej