Připraveni na výkon

Automobilový Průmysl

Naše rozsáhlé zkušenosti v automobilovém průmyslu

Velký počet našich největších zákazníků je z automobilového průmyslu a mnohé z našich inovací a vývojových produktů vzešly z návrhů řešení pro toto rychle se rozvíjející průmyslové odvětví.

Výrobci automobilů se stále snaží vyrábět své komponenty silnější, rychlejší a lehčí a přitom snižovat náklady. Společnost Wheelabrator pracuje s OEM a jejich dodavateli a podporuje jejich snahu o zlepšení výkonu tvrzenýmia čistými díly s dokonalým povrchem.

Kromě vývoje v procesech  povrchové úpravy a kuličkování investuje společnost Wheelabrator mnoho času a úsilí do výzkumu a vývoje komplexní manipulace s materiály a automatizace tak, aby byla vyvinuta plně integrovaná in-line řešení vhodná pro výrobní linky zákazníků.

Wheelabrator se specializuje na kuličkování ocelovou drtí a na povrchovou  úpravu  na zakázku, aby vám bylo poskytnuto řešení odpovídající vašim  problémům.

S globálními inovacemi (pět technologických center po celém světě) a celosvětovou podporou můžeme vyhovět vašim potřebám v kuličkování a povrchové úpravě.

Podobně využíváme svou zkušenost získanou při konstrukci a výrobě více než 30000 tryskácích strojů k vytvoření úplné řady strojů se standardní konstrukcí; další informace naleznete na stránkách Zařízení.

Nápravy

 • Příčník nebo nosník nápravy
 • Příčné ovládací rameno
 • Aplikace pro hřídel zadní nápravy nebo hřídel diferenciálu
 • Trubka nápravy
 • Náprava a díly nápravy
 • Aplikace pro otočný čep řízení (odlévaný nebo kovaný)
 

Komponent

Aplikace

Obvyklé strojové řešení 

 cross member axle part Příčník nebo nosník nápravy Čištění a kuličkování ocelovou drtí

Satelitní stolový stroj (wheelblast), Satelitní stolový stroj (airblast), Zařízení drátěným pásovým (wheelblast)
Transverse Control Arm Automotive Axle component  Příčné ovládací rameno
Čištění
Bubnové tryskací zařízeni nebo Průběžné bubnové tryskací zařízení, Zařízení s drátěným pásovým dopravníkem
 Rear Axle Shaft or Differential Shaft
Aplikace pro hřídel zadní nápravy nebo hřídel diferenciálu
Čištění a kuličkování ocelovou drtí
Horizontální in-line tryskací stroj
 
Trubka nápravy
Čištění, kuličkování vnitřku nebo vnějšku Continuous/Pass Through Hanger Type Blast Machine, Frame Machine
Horizontální in-line tryskací stroj, Průběžné závěsné tryskací zařízení
  Náprava a díly nápravy
Čištění, čištění svarů, kuličkování
Continuous/Pass Through Hanger Type Blast MachineFrame Machine
  Aplikace pro otočný čep řízení (odlévaný nebo kovaný)
Očištění od písku nebo odkujení
Bubnové tryskací zařízeni nebo Průběžné bubnové tryskací zařízení,

Karosérie

 • Boční sloupky a pilíře
 • Podvozek
 • Podvozek - 2
 

Komponent

Aplikace

Obvyklé strojové řešení 

side column and pillar  Boční sloupky a pilíře Čištění
Průběžné závěsné tryskací zařízení
Frame Machine
 chassis Podvozek

Čištění, čištění svarů, kuličkování

Průběžné závěsné tryskací zařízení
Frame Machine
 chassis Podvozek - 2
Čištění, čištění svarů, kuličkování
Průběžné závěsné tryskací zařízení
Frame Machine

Brzdy

Brzdové disky se tradičně čistí od písku hned po procesu chlazení v kontinuálních průchozích strojích, v bubnových tryskacích zařízeních. Ale jak začaly být automobilové díly složitější a cennější, mnozí výrobci automobilů a dodavatelé dávají přednost očištění disků způsobem, při kterém nedochází ke kontaktu mezi díly, způsobem, kdy nedochází k jejich vzájemnému převalování. Toho lze dosáhnout v nakloněných strojích s pásy, v nichž je brzdový disk držen ve vertikální poloze a otryskán z obou stran a přitom pomalu prochází tryskacím zařízením.

 • Brzdový buben
 • Brzdový disk
 • Držák třmene brzdy

Spojka

 • Miska ventiklové pružiny nebo talířová pružina
 • Lamela spojky

Komponent

Aplikace

Obvyklé strojové řešení

Spring Collar or Disc Spring  Miska ventiklové pružiny nebo talířová pružina  Čištění a kuličkování
Satelitní stolový stroj
průchozí závěsné tryskací zařízení
Rubbing plate
Lamela spojky
Čištění a kuličkování
Satelitní stolový stroj
průchozí závěsné tryskací zařízení
Clutch plate 

Lamela spojky
Čištění a kuličkování
Satelitní stolový stroj
průchozí závěsné tryskací zařízení
Clutch housing

Čištění a kuličkování


Satelitní stolový stroj

Motor

Odlitky motoru ze železa a lehkých  kovů, jako je např. hliník, musí být očištěny od písku, odkujeny a někdy je nutná povrchová úprava jako příprava na další procesy.

 • Železo a lehký kov bloku motoru
 • Železo a lehký kov klikové skříně, Hlava válce
 • Olejová vana, Kliková hřídel, Vačková hřídel
 • Výfukové potrubí, Pouzdro válce, Kryt hlavy válců
 • Kryt pouzdra řízení, Vzduchový kompresor
 • Výstupní hřídel převodovky, Hřídel pohonu
 • Pružina ventilu, Vahadlo, Píst, Ojnice
 

Komponent

 Aplikace

Obvyklá strojová řešení 

  Železo a lehký kov bloku motoru
(písek, obrobky gravitačních a tlakových odlitků)
Odstranění písku, čištění, odjehlení a povrchová úprava
Stroje s manipulátorem (DS, DV, MAC) a robotické unášeče jsou ideální pro složité díly s mnoha kanály
Závěsná tryskací zařízení (Spinner Hanger Machines) can be used for less complex components and lower output requirements
Air Blast Machines can be used for additional internal blasting applications, such as the Advanced Internal Cleaning (AIC) machine.
  Železo a lehký kov klikové skříně (písek, obrobky gravitačních a odlitků tlakového lití) Odstranění písku, čištění, odjehlení a povrchová úprava
Stroje s manipulátorem (DS, DV, MAC) a robotické unášeče jsou ideální pro složité díly s mnoha kanály
Průchozí závěsné tryskací stroje mohou být použity pro méně složité komponenty a při nižších požadavcích na výkon
Stroje na tlakovzdušné tryskání mohou být použity pro dodatečné aplikace s vnitřním otryskáváním

Hlava válce Odstranění písku a čištění  Manipulator Type Machines (DS, DV, MAC) and Robot Gripper Machines are ideal for complex parts with many channels
Air Blast Machines can be used for additional internal blasting applications, such as the Zařízení pro čištění vnitřních ploch (AIC))

Oil Sump  Odstranění písku a čištění
Robotické unašeče a manipulátory  are ideal for complex parts with many channels
Continuous Hanger Type Machines (Spinner Hanger Machines)

Crankshaft  Desanding and Cleaning of cast crankshafts, Deburring of forged crankshafts
Manipulator Type Machines (DS, DV, MAC)
Závěsná tryskací zařízení (Spinner Hanger Machines) can be used for less complex components and lower output requirements

Camshaft  Odstranění písku a čištění
Hanger Type (Spinner Hanger) Machine
Tumblast Machine (ST, DTC) or Continuous Tumblast Machine

Exhaust Manifold  Odstranění písku a čištění

Převodové soukolí

Komponenty převodového a transmisního soukolí lze kuličkovat ke zvýšení odolnosti vůči únavě. Tyto komponenty lze kuličkovat buď technologií tryskání metacím kolem nebo vzduchem a nejlepší řešení bude záviset na vaší aplikaci a výrobních procesech.

 • Hnací hřídel, Předlohový hřídel, Uzávěra zpětného chodu,
 • Unášeč vnějšího disku, Ventilová deska,
 • Řetězová deska vačkového pohonu, Převodovka,
 • Paralelní přívodní těleso, Kluzná spojka,
 • Planetová převodovka nebo planetové soukolí, Pouzdro, Planetové kolo

Výhody kuličkovacího procesu:

 • Zvýšení odolnosti vůči únavě o nejméně 60% V plně kontrolovaných podmínkách je možno zvýšit odolnost vůči únavě více než dvakrát.
 • Zvýšení pevnosti ohybu. Zamezení pozdějšího vzniku prasklin a mikrotrhlin u vysoce namáhaných komponentů.

Výhody  velmi jemného dokončování (tzv. superfinishingu):

 • Jedná se o úpravu na velmi nízkou drsnost povrchu Ra, která může přo kontaktu kov-kov prodloužit životnost dílu až o 30%.Snížení hluku a vibrací
 • Snížení provozní teploty.
 • Snížení opotřebení a důlkové koroze.

Tyto výhody vedou k delší životnosti a lepší výkonnosti komponentů.

Kuličkování a velmi jemné dokončování : Výsledky některých testů

As manufactured  Shot Peened  Shot Peened and Super Finished 
Surface Hardness  750 Hv 800Hv 800Hv
Maximum Compressive Residual Stress   1300 to 1400MPa 1300 to 1400MPa
Bending Fatigue Strength 700MPa 900MPa (+30%) 1350MPa (+100.0%)
Roughness/Surface Finish
0.29µm 0.32µm 0.06µm

 

Gear and Transmission Components

%

Komponent

Aplikace

Obvyklé strojové řešení:

 Drive shaft Hnací hřídel  Čištění a kuličkování ocelovou drtí
Satellite Table Machine (airblast)
 Gear shaft Předlohový hřídel
Čištění a kuličkování ocelovou drtí  Satellite Table Machine (airblast), Flexible Cell CFX range (airblast)
 reverse lock Uzávěra zpětného chodu
Čištění a kuličkování ocelovou drtí
Satellite Table Machine (airblast), Flexible Cell CFX range (airblast)
 Outer Disc Carrier Unášeč vnějšího disku
Čištění a kuličkování ocelovou drtí  Satellite Table Machine (airblast), Flexible Cell CFX range (airblast)
  Ventilová deska
Čištění a kuličkování ocelovou drtí  Continuous Hanger Type Machine (wheelblast),
Robot Gripper Type Machine (wheelblast)
 Camshaft Drive Chain Plate Řetězová deska vačkového pohonu
Čištění Horizontal/In-line Blast Machine (wheelblast)
 Gear housing Gear Housing

Řízení

 • Hřídel volantu nebo tyč řízení
 • Volant

 

 

Aplikace

Obvyklé strojové řešení 

 steering knuckle Hřídel volantu nebo tyč řízení
Čištění a kuličkování ocelovou drtí
Horizontální/in-line tryskací stroj (wheelblast)
 steering wheel Volant
Čištění a odjehlení
Satelitní stolový stroj (airblast)

Odpružení

 • Vinutá pružina
 • Odpružení kol

Komponent

Aplikace

Obvyklé strojové řešení 

Vinutá pružina Kuličkování Stroj pro kuličkování pružin
Wheel suspension Odpružení kol Odstraňování písku a čištění Průběžný bubnový tryskací stroj,
Dávkovací bubnový tryskací stroj

Hnací ústrojí

 • Kotouč hřídele zadní nápravy
 • Pouzdro homokinetického kloubu
 • Náboj homokinetického kloubu
 • Příčné ovládací rameno
 • Prstencový náboj
 • Ozubené kolo

Komponent

Aplikace

Obvyklé strojové řešení 

Kotouč hřídele zadní nápravy Čištění a odjehlování Dávkovací bubnový tryskací stroj,
Průběžný bubnový tryskací stroj
Sliding Joint Housing Pouzdro homokinetického kloubu Čištění a odjehlování Dávkovací bubnový tryskací stroj,
Průběžný bubnový tryskací stroj
sliding joint hub Náboj homokinetického kloubu Čištění a kuličkování  Horizontální / in-line tryskací stroj
Transverse Control Arm Příčné ovládací rameno Čištění Dávkovací bubnový tryskací stroj,
Průběžný bubnový tryskací stroj
Ring Hub Prstencový náboj  Čištění
Dávkovací bubnový tryskací stroj,
Průběžný bubnový tryskací stroj
Ozubené kolo  Čištění a kuličkování Stolový stroj,
Satelitní stolový strojKola

 • Ráfek kola

Komponent

Aplikace

Obvyklé strojové řešení 

wheel rim Ráfek kola Odjehlování Stroj s otočným stolem a průběžný stroj s otočným stolem
Hliníkové ráfky kol se otryskávají tak, aby při přípravě na následné práškové lakování bylo dosaženo homogenního povrchu bez otřepů. Stroje s otočným stolem se používají pro speciální ráfky a malé objemy (cyklus asi 2–3 minuty) a stroje s otočným stolem integrované do výrobní linky, které pracují v cyklech přibližně 15 sekund. Průběžné stroje s otočným stolem se dodávají v jednostopé nebo vícestopé verzi.